Събития

Аграрен университет Пловдив – 31.03.2024 – Agricultural University Plovdiv

Краен срок за записване – 12.03.2024 – Registration Deadline

ТАКСИ ИЗЛОЖБА / EXHIBITION FEES :

За кучета на възраст 3-12 месеца / For dogs aged 3-12 months

20 лв за членове и партньори на ОНОК / BGN 20 for BSV members and partners;
30 лв за трети лица / BGN 30 for third parties;

За кучета на възраст над 12 месеца / For dogs over 12 months

30 лв за членове и партньори на ОНОК / BGN 30 for BSV members and partners;
50 лв за трети лица / BGN 50 for third parties;

Записване – 8.00 : 9.00 – Registration
Откриване – 9.30 – Opening