Такси

Таксите и други финансови задължения към ОНОК могат да се заплащат по следната сметка:

ПроКредит Банк
BIC код: PRCBBGSF
Сметка – BG22PRCB92301025402518
Титуляр – СНЦ ОНОК В Б-Я

До 28.02.2024 г.
 • 220 лв за членове и партньори на ОНОК;
 • 250 лв за трети лица;
От 29.02.2024 г.
 • 20 лв за членове и партньори на ОНОК;
 • 40 лв за трети лица;
ВАЖНО! Таксите за процедурите при ветеринарния лекар, както и за транспорт и обработка от страна на WUSV/SV са съгласно съответните тарифи (на ветеринарния лекар, куриера и на WUSV/SV) и се заплащат при ветеринарния лекар.
До 28.02.2024 г.
 • без заверка във WUSV 220 лв за членове и партньори на ОНОК, 250 лв за трети лица;
 • със заверка във WUSV 300 лв за членове и партньори на ОНОК, 330 лв за трети лица;
От 29.02.2024 г.
 • 20 лв за членове и партньори на ОНОК;
 • 40 лв за трети лица;
ВАЖНО! Таксите за процедурите при ветеринарния лекар, както и за транспорт и обработка от страна на WUSV/SV са съгласно съответните тарифи (на ветеринарния лекар, куриера и на WUSV/SV) и се заплащат при ветеринарния лекар.

За кучета на възраст 3 – 12 месеца / For dogs aged 3 – 12 months:

 • 20 лв за членове и партньори на ОНОК / BGN 20 for BSV members and partners;
 • 30 лв за трети лица / BGN 30 for third parties;

За кучета на възраст над 12 месеца / For dogs over 12 months old:

 • 30 лв за членове и партньори на ОНОК / BGN 30 for BSV members and partners;
 • 50 лв за трети лица / BGN 50 for third parties;
 • 100 лв за членове и партньори на ОНОК / BGN 100 for BSV members and partners;
 • 150 лв за трети лица / BGN 150 for third parties.
 • 100 лв за членове и партньори на ОНОК / BGN 100 for BSV members and partners; 
 • 150 лв за трети лица / BGN 150 for third parties.
 • + 200 лв за кучета на възраст над 13 месеца / + BGN 200 for dogs over 13 months old