Архив

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОНОК КЪМ 20.11.2022
според наличната информация за лица, за които е спазена процедурата за придобиване на членство и не са изключени или отпаднали.

Антонио Любомиров Желеханов
Валери Петров Петров
Васил Атанасов Миланов
Венелин Атанасов Динчев
Марин Стефанов Стефанов
Николай Петков Михайлов
Панчо Минков Меченов
Петко Христозов Палийски
Петър Стефанов Петров
Росен Николаев Димитров
Румен Георгиев Георгиев
Стоян Георгиев Монов
Стоян Петров Кънчев
Тихомир Руменов Иванов
Тодор Николаев Джонгов
Христо Желязков Желязков
Христо Рангелов Найденов
Цанко Апостолов Апостолов

В тази връзка, моля, нека тези, които не присъстват в приложения списък, но разполагат с доказателства за качеството им на редовни членове на „ОБЕДИНЕНИЕ ЗА НЕМСКИ ОВЧАРСКИ КУЧЕТА В БЪЛГАРИЯ“, да ги приложат, защото в архива на ОНОК към момента, такива данни липсват за други лица. За да се спестят време и разходи, достатъчно е наличните доказателства да бъдат снимани и снимките да се изпратят на официалния имейл за контакти на ОНОК – [email protected]

ВАЖНО! Както многократно беше обявявано, НИКОЙ няма да бъде пренебрегнат. Стараем се колкото е възможно по-бързо да възстановим реда в организацията, но хаосът, който е умишлено създаван и поддържан е наистина голям. Искаме ВСИЧКИ, които са плащали членски внос, такси за развъдници и родословия да бъдат легализирани и НИКОЙ няма да плаща допълнително. Това че някой няма в момента статут на редовен член, поради неспазване на уставната процедура и не може да присъства на общото събрание на 24.12.22 г., НЯМА да го лиши от правата да развъжда и да се занимава легално с любимата си порода. За пореден път напомням, че е достатъчно заявленията за членство да попаднат в председателството (УС) на ОНОК, на официалния адрес или имейл. Теоретизирането дали незаконни „представляващи“ могат „законно“ да провеждат процедури е напълно излишно. Имаме решимостта да не се пречи на НИКОЙ, стига той сам да не си пречи.

11.12.2022
зооинженер Венелин Динчев – председател на УС на ОНОК

 

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЕДИНЕНИЕ ЗА НЕМСКИ ОВЧАРСКИ КУЧЕТА В БЪЛГАРИЯ – ОНОК

На основание чл. 24, чл.25 и чл.26 от устава на ОНОК се свиква Общо събрание, съгласно решение на УС на ОНОК от 19.11.2022 г. при следния дневен ред:

 1. Предлагане, обсъждане и избор на ревизор на търговските сметки и на счетоводството на ОНОК;
 2. Разглеждане и обсъждане на постъпили предложения от членовете на ОНОК за избор на член и заместник-председател на председателството (УС) на ОНОК, на основание чл. 36, ал. 1 от устава на ОНОК, на мястото на г-жа Мариана Ал Кюрди, изключена от ОНОК на 28.09.2019, на основание чл.17, т.в, чл. 62, ал.11, т. „в“ от Устава на ОНОК и приложението на чл. 62, ал.3 – Окончателно изключване, забрана за достъп до Развъдната книга и забрана за участие в мероприятията на ОНОК. Изключването е потвърдено от извънредното общо събрание на ОНОК на 02.11.2019 г. и влязло окончателно в сила;
 3. Предлагане, обсъждане и предприемане на изменения и допълнения на устава на ОНОК, на основание чл.23, т. „г“ от устава на ОНОК;
 4. Предлагане, обсъждане и приемане на план за дейността на ОНОК през 2023 година.

Общото събрание ще се проведе на 24.12.2022 г., от 8 часа, в Пловдив, бул. Марица 56 (партер) и се свиква по инициатива на УС на ОНОК.

Към датата на обнародване на поканата (20.11.2022 г.) писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието, са на разположение на адреса на управление на сдружението.

20.11.2022
зооинженер Венелин Динчев – председател на УС на ОНОК

 

30 ГОДИНИ ОБЕДИНЕНИЕ ЗА НЕМСКИ ОВЧАРСКИ КУЧЕТА В БЪЛГАРИЯ

На този ден, точно преди 30 години (14.11.1992 г.), в Пловдив се учреди Обединение за немски овчарски кучета в България – ОНОК, най-старата организация за тази порода у нас. От тогава ОНОК последователно и неотклонно следваше своя дълг – да е в полза на ВСИЧКИ, за които немската овчарка е образец, приятел или помощник. Умишлено няма да се спра на трудностите и пречките. Ще отбележа само, че най-големите грижи създаваха не противниците на ОНОК, а хора, които смятахме за приятели. И трябваше по трудния начин да разберем, че с такива „приятели“ няма нужда от врагове.

Чудесно е, че въпреки всичко, можем да се поздравим с този юбилей, както се казва начисто. Затова искам да благодаря на тези, които през годините съдействаха на ОНОК да преодолее всички трудности и да утвърди своята запазена марка:

ЗНАНИЕ, ПОЧТЕНОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ, С ГРИЖА ЗА ВСИЧКИ!

С удовлетворение ще изтъкна, че ОНОК е единствената организация, занимаваща се с немски овчарски кучета у нас, която не се замеси в корупционни схеми. Ние доказахме, че е възможно да се спазват правила, правилата и компромисите да важат за всички, че не е задължително организацията да „работи“ предимно за групата, която „държи“ властта.

Затова, поздравявам всички и благодаря! Благодаря на неприятелите, затова че ни държат в тонус, но още повече благодаря на приятелите, затова че помогнаха! Помогнаха да превърнем ОНОК в пример, че ИСТИНАТА ВИНАГИ Е ЕДНА И ИМА ЗНАЧЕНИЕ!

С уважение,
зооинженер Венелин Динчев – председател на УС на ОНОК

 

ОФИЦИАЛНА ПОКАНА

Господин Миленов,
Както вече знаете, след категоричното становище на три съдебни инстанции, е установено, че не представлявате и никога не сте представлявал на законосъобразно основание Обединение за немски овчарски кучета в България – ОНОК. Пълният размер на щетите, които Вие и Вашите съучастници нанесохте на нашата организация и нейните членове тепърва ще бъде уточняван. По-важно е обаче да бъдат спрени незабавно всички Ваши и на Вашите съучастници действия и бездействие, които пречат на нормалното функциониране на ОНОК.

В тази връзка

НАСТОЯВАМ ЗА НЕЗАБАВНОТО ПРЕДАВАНЕ НА ВСИЧКО,

имащо отношение към работата, собствеността и интересите на ОНОК, което повече от три години неправомерно задържате, контролирате и използвате. Това включва, но не се изчерпва с:

1. Осигуряване на незабавен административен достъп до банковата сметка, домейна, интернет страницата, фейсбук страницата и всички имейл адреси, използвани от името на ОНОК;

2. Предаване на софтуера и пълната база данни, свързани с издаването на родословни документи;

3. Предаване на целия архив (независимо от начина на съхранение – на хартия, в електронен вид или по друг начин);

4. Предаване на всички видове бланки, документи или други образци, свързани с ОНОК;

5. Предаване на всички печати, счетоводни документи и/или книги и цялата документация, свързана с издаване на родословия, с кьорунги и изпити;

6. Предаване на всички налични парични средства, цялото движимо имущество, както и всичко придобито и/или придобивано във връзка с и/или по повод интересите и нуждите на ОНОК;

Напомням, че Вие и Вашите съучастници НЯМАТЕ НИКАКВО ПРАВО ДА ПРЕДСТАВЛЯВАТЕ Обединение за немски овчарски кучета в България – ОНОК!

зооинж. Венелин Динчев – председател на УС на ОНОК
06.11.2022

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Както се очакваше, Върховният касационен съд попари надеждите на групичката негодници, които искаха да присвоят ОНОК.

1

2

Казано с други думи, Касационният съд оставя в сила решението на Апелативен съд – Пловдив, с което се потвърждава ОТМЯНАТА на решенията на сбирката от 29.09.2019, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ и се ЗАЛИЧАВА вписването на промените по партидата на ОНОК, нещо, за което бяхте уведомени на 29.06.2021 г.

3

Идва Видовден за шайката!

Те обаче не са ни важни.

За съжаление, безобразията на ОПГ-то (Иван Танев, Михаил Василев, Мариана Ал Кюрди, Петко Петков и Красимир Миленов) създадоха огромен хаос, който тепърва ще трябва да се поправя. Всичките им незаконосъобразни действия, водят до нелегитимност на издаваните от тях „документи“, „родословия“, „членски карти“ и много други неприятни за заблудените хора последици.

В интерес на членовете на ОНОК и на всички развъдчици и любители на немската овчарка, които са били въведени в заблуждение от вече съдебно доказано нелегитимните в ОНОК лица (Иван Танев, Михаил Василев, Мариана Ал Кюрди, Петко Петков и Красимир Миленов) ОБРЪЩАМ ВНИМАНИЕ

1. Всички, които са изпращали зявления за членство не на официалния адрес в Пловдив, следва да ги изпратят отново, но на официалния адрес!

2. Всички, които са изпращали документи за родословия не на официалния адрес в Пловдив, следва да ги изпратят отново, но на официалния адрес!

3. Всички, които продължат кореспонденцията, касаеща ОНОК на имейл, адрес или телефон, различни от официалните, ще бъдат възприемани, като съучастници в незаконосъобразни действия.


Официалните координати на ОНОК са:

4

зооинж. Венелин Динчев – председател на УС на ОНОК
03.11.2022

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ОТ WUSV

Испанският антитръстов орган (CNMC) глоби испанското дружество на любителите на кучета (RSCE на испански), което е член на FCI, със 143 000 евро
Испанският антитръстов орган (CNMC) глобява Кралското дружество на любителите на кучета на Испания за възпрепятстване на дейността на съперничещи асоциации и дискриминация срещу кучешките съдии
• Кралското дружество на любителите на кучета на Испания (RSCE на испански) е злоупотребило с господстващото си положение, за да попречи на навлизането на други организации, които са упълномощени от закона, да участват на няколко пазара.
• Злоупотребата доведе както до установяването на ограничения, наложени на собствениците на кучета от други сдружения за достъп до международния пазар, така и до ограниченията, наложени на техните съдии за участие в изложби на други организации.

Мадрид. 26 май 2022 г.- CNMC глоби Кралското дружество на любителите на кучета на Испания (RSCE на испански) със 142 996 евро за злоупотреба с господстващо положение, което е забранено от член 2 от испанския закон за конкуренцията и член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
През октомври 2020 г. CNMC започна разследване на действията на RSCE за потенциални антиконкурентни практики, след като получи жалба от испанския клуб на любителите на немски овчарки (Real Club Español de Perro Alemán Pastor), към която се присъединиха и други асоциации:
Испанския кенел клуб, Националната асоциация на Criadores Caninos y Multiformación и Кралската испанска ловна федерация.
Национални и международни сертификати
В Испания, за да се счита едно куче за чистокръвно, то трябва да има удостоверение за родословие. Този сертификат може да бъде издаден от всяка официално призната асоциация за кучета, след регистриране на животното в нейния генеалогичен регистър, като се има предвид, че испанският пазар за сертифициране на родословие е либерализиран през 2001 г. с кралски указ 558/2001. В действителност обаче само RSCE има право да издава международно признати сертификати за износ. Този сертификат („експортно родословие“) е от съществено значение, за да може да се изнасят кучета, които могат да бъдат регистрирани като чистокръвни кучета в страната на местоназначение, като се има предвид, че въпреки споменатата либерализация, RSCE е единствената асоциация, чиито сертификати са международно признати от Международната киноложка федерация (FCI).
Ограничения за съдиите
Както членовете на FCI, така и на RSCE квалифицират съдиите да участват в състезания и изложби, които позволяват на кучетата да имат достъп до категории, които им дават по-голяма стойност. Резултатите от тези дейности могат да увеличат стойността на кучетата, когато получат награди, които са регистрирани в техните родословия. Това от своя страна се отразява в цените на породистите кучета в Испания и в чужбина. Ограниченията, наложени от RSCE на неговите съдии, за да им попречат да участват в изложения на конкуриращи ги асоциации, имат потенциално въздействие върху навлизането на тези конкуренти на пазара, което се счита за част от злоупотребата.
Санкционирано поведение
CNMC установи, че RSCE е нарушила правилата за конкуренция, като е предприела следното поведение:
Налагане на собственици на породисти кучета, регистрирани в други сдружения, тяхното отстраняване от регистъра на други конкуриращи се сдружения и вписването им в регистъра на RSCE, със заплащане на съответните такси, за да имат сертификат за износ, издаден от RSCE.
Дискриминация по отношение на таксите и изтриване на историята и данните на кучета, регистрирани в техните родословия, които идват от други асоциации, за разлика от тези кучета, първоначално регистрирани в архивите на RSCE. Премахване на данните за предците на кучета, които променят регистъра, от книгата на RSCE (което има значително влияние върху тяхната оценка). Освен това за регистрацията на кучета се начисляват различни цени, в зависимост от това дали те са регистрирани за първи път или идват от други конкурентни асоциации за кучета, без да има никакво основание за това.
Дискриминация под формата на преследване, забрана и санкциониране на кучешки съдии, обучени и лицензирани от RSCE (и съдии, обучени и лицензирани от други чуждестранни организации за кучета, които са членове на FCI), когато са се опитвали или са съдили в събития, организирани от други конкурентни национални организации за кучета.
Създаване и използване на организационна структура от сътрудничещи членове и клубове, чрез подписване на ексклузивни и неконкурентни споразумения за укрепване на господстващото положение на RSCE на националните и международни пазари за генеалогично сертифициране спрямо други конкуриращи се национални организации за кучета.
Вреди на съперничещи организации
Това поведение забави разширяването на националните организации за кучета със собствени родословни книги и намали приходите им, като намали търсенето на сертификати за родословие, поискани от конкурентни организации и увеличи приходите на RSCE.
Освен това RSCE възпрепятства изложбите на кучета, състезанията и събитията, организирани от конкуриращи го организации за кучета, и намали броя на кучешките съдии, налични на пазара.
С оглед на гореизложеното, CNMC реши да наложи глоба от 142 996 евро на RSCE за извършване на много сериозно единично и продължително нарушение на чл.62.4. б) от испанския закон за конкуренцията.

Приложение: WUSV-IMPORTANT-RELEASE-28.05.22.pdf

28.05.2022
зооинж. Венелин Динчев – председател на УС на ОНОК

В Н И М А Н И Е !

От преди малко повече от месец из интернет пространството се „върти“ един клип, който има над 90 000 гледания.

https://glasnews.bg/balgariia-obshtestvo/priyut-uzhasite-kucheta-vegetirat-bez-hrana-i-voda-nemosht-475432/
Отговорна за тази мизерия е една персона, която се държи, като представител на ОНОК.

1

Този женски паразит Ви заблуждава!

МОЛЯ, ИМАЙТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ ТОВА НЕ Е ВЯРНО!

Всъщност, тя е „представител“ на един от полезните идиоти, които бяха впрегнати от ОПГ-то  (Танев, Василев, Ал Кюрди, Петков и Миленов) в опита за узурпация на управлението на ОНОК. Даже, чувам, че напоследък се хвалел, че „той колел и бесел“ в организацията. Няма да се изненадам, защото впиянчения паразит е напълно несъстоятелен.

И тъй, таз другарка доскоро се хвалеше за обвързаността си с iliqn iliev.

2

Даже рекламираше развъдника, който този шмекер представя за свой – TOP DOGS. И понеже е напълно неграмотен го изтипосал като Кенел Клуб за немски овчарки, каквото и да означава това.

3

Лично аз, никога не бих рискувал с кученце от това „чудо“! Защото всичко им е ненормално. В ОНОК има само един развъдник с такова име и той е регистриран на г-н Валери Петров от Самоводене. Лично проверих дали в канцеларията са постъпвали документи за промяна на титуляра. Не, няма. Така че, далеч от такива измамници!

Това, че „групата на Шаро“ му издава родословия, нищо не означава. Те са си такива – глупави и нахални! Само, като дойде Видовден, да няма – „Млада бях, мамо, излъгаха ма“!

Същата е хавата и с „изложбите“, които полезните идиоти организират. Но както е известно, каквото сам си направиш, никой не може да ти направи.

Що се отнася до фондацията на женския паразит, тя е регистрирана януари 2015 г. В момента тя е семейна „собственост“.

4

От бързата справка, която направих, стана ясно, че само от 2017 до 2019 г паразитите са прибрали около 120 000 лв от дарения. Мястото за мъчения, спретнато от женския паразит, прилича ли Ви на обгрижвано за толкова пари?

Показателно е, че дори женският паразит вече крие за връзката си с полезния за ОПГ-то идиот! В профила и на лично място вече няма нищо за iliqn iliev.

08.03.2022
Председател на УС на ОНОК – зооинж. Венелин Динчев

„ГРИЖАТА“ НА ПАРАЗИТИТЕ


Известната на всички ОПГ – (Танев, Василев, Ал Кюрди, Петков и Миленов), макар и „осиротяла“ със загубата на баш тариката, продължава нахално и безотговорно с безхаберието към интересите на ОНОК. Шайката негодници, активно подкрепяни от неколцина провинциални шмекери в ролята на полезни идиоти, системно и последователно отказва да положи дори минимални усилия в полза на нашата организация. Въпреки, че сами неистово настояват да носят тази отговорност. Дори от „кумова срама“, ей така, за имитация!

Трета поредна година паразитите от ОПГ-то не плащат в срок таксата за поддръжка на домейна на нашия сайт www.bsv.bg!

Защо?

Не знам.

Може би от всичко по много – глупост, алчност, безхаберие, корист, некадърност?

Наложи се да се погрижа за това. Три години плащах таксата, преди ОНОК да е загубил правата си, така че всичко е наред!

20


21


22

Ако глутницата паразити се е надявала, че ОНОК ще изгуби правата си върху нашия сайт, ще има да взема! А след няколко месеца, когато приключим в съда, обещавам, че ще потърся отговорност от тези нагли паразити, персонално! Те така или иначе отдавна са изключени от ОНОК и не са членове, но носят отговорност за безобразията си. Беззаконието, ширещо се в държавата ни, позволява на подобни недоразумения да паразитират известно време. Но краят му се вижда.

зооинж. Венелин Динчев – председател на УС на ОНОК
23.02.2022 г.

 

КОЙ, ЗАЩО И КАК СЕ ОПИТВА ДА СИ ПРИСВОИ ОНОК – 10


Десето, юбилейно издание на нашата рубрика!

Мерзавците, които искаха да приватизират ОНОК, загубиха и на втора инстанция всички съдебни дела до сега. Паразитният им нагон обаче, подхранван от неколцина полезни за тях идиоти, създаде и ще създава проблеми, които тепърва ще осмисляме. Не много чевръстата и без това съдебна система беше затормозена допълнително от т.н. пандемия и това удължи срока на агонията. И от това иска да се възползва известната на всички ОПГ (Танев, Василев, Ал Кюрди, Петков и Миленов). И без основния „играч“, глутницата негодници, воглаве с юридическото недоразумение, кучкар с „харизмата“ на спиртосан таласъм, продължава да злоупотребява с доверието на хората.

Чух, че д-р Кирил Георгиев, с който подписах първото споразумение (Обявено в сайта на ОНОК на 2.08.19 г.), което го упълномощава да прави за и от името на ОНОК рентгенови снимки за дисплазия на тазобедрената става, дисплазия на лакътя, лумбосакралните преходни прешлени и остеохондроза (HD, ED, LÜW, OCD) и да взема ДНК кръвни проби за идентификация на немските овчарки, взима от членовете на ОНОК такса 300 лв за снимки за тазобедрена и лакътна дисплазия. Тази такса отива, разбира се в клиниката, в която работи д-р Георгиев, която бе собственост на Иван Танев.

Питам, вярно ли е това?

Защото, ако е вярно, това е доказателство за поредната злоупотреба с ОНОК, която извършва ОПГ-то (Танев, Василев, Ал Кюрди, Петков и Миленов). Танев си е правил сметката, че чрез подставената от него шушумига Миленов ще „източва“ членовете на организацията, принуждавайки ги да снимат кучетата си в неговата клиника, при „неговия“ лекар. Става все по ясно, защо така са бързали да се отърват от НСО (нашата скромна особа). Защото съм бил пречка за експлоатацията на ОНОК. Защото исках да потърсим възможно най-добра цена за членовете. Танев ги „щави“ с 300 лв, а в същото време в друга клиника таксата за снимка на таз и лакти е 120 лв, видно от ценоразписа.

1

Два пъти и половина по-малко, отколкото при Танев! При това, цената е без отстъпка! Слагал си е Ванката 250% върху нормалната цена и всичко това „от любов към кучето“. Вместо да потърсим отстъпка за членовете на ОНОК, ги караме да плащат много, много повече! Такъв си беше Ванката, „бизнесмен“. На всичко отгоре се оказва, че д-р Георгиев от клиниката на Танев e сертифициран само за снимки за тазобедрена дисплазия.

2

А д-р Пачев, от клиниката, която предлага много по-ниска цена, има сертификат и за лакътна дисплазия.

3

Значи, за два пъти по-висока квалификация, два пъти и половина по-ниска цена.

Ама Танев, любовниците и съдружниците искат да печелят.

Това е положението. Паразити! Нагли паразити!


зооинж. Венелин Динчев – председател на УС на ОНОК
31.01.2022 г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

РЕЗУЛТАТИ ОТ СВЕТОВНАТА РАЗВЪДНА ИЗЛОЖБА ЗА НЕМСКИ ОВЧАРСКИ КУЧЕТА В НЮРНБЕРГ – 2021

зооинж. Венелин Динчев – председател на УС на ОНОК

09.09.2021 г.

КОЙ, ЗАЩО И КАК СЕ ОПИТВА ДА СИ ПРИСВОИ ОНОК – 9


Основната цел на описаната ОПГ (Танев, Василев, Ал Кюрди, Петков и Миленов) е да експлоатират ОНОК в своя лична полза. Иван Колев Танев, любовницата му, съдружниците му, съсобствениците му, съучастниците му и прислугата се опитаха да приватизират почти тридесетгодишния труд на много развъдчици и любители на немски овчарки. Поразяващо е неописуемото лицемерие и подлост, с които се опитваха да прикрият байганьовски банална, нахална корист!

За да легитимират опита за преврат в ОНОК, със съдействието на Георги Христозов – един от основните виновници за „източването“ на БРФК, групата около Танев и Василев обещаваха от всичко по много. Включително „национална изложба“, с оценки признати от FCI.
1

Защо не попитате БРФК и FCI дали са признали и вписали оценките от тази „национална изложба“?

А ето и пожеланите от Иван Танев резултати:
1

1

Каква изненада! Кучето на Иван Танев – „Разплодник на годината“! Развъдникът на Иван Танев – победител!
Да, обаче фактите говорят друго и нямат нищо общо с класирането.

Измислената от М. Василев титла „Разплодник на годината“ няма регламент и никой не може да каже на какво основание се присъжда тази несъществуваща титла на кучето Hummer, още повече, че към момента на изложбата то има само 9 потомъка и 3 от тях са получили на същата изложба твърде скромни резултати – 2 трети и 1 шесто място. Макар, че на 03.11.2019 г. вече бях публикувал информация за злоупотребата с тази „титла“, само след седмица двамата съучастници – М. Василев и Фр. Матоуш отново прилагат същата измама! Очевидно за да повишат стойността на кучето, собственост на Иван Танев.

Оценките, които самият съдия е дал на представените кучета, правят класирането на развъдниците напълно необяснимо!

SantalIvan е представил три кучета от едно кучило с напълно посредствени оценки – 2 трети и 1 шесто място.

SG 3 Brillantina Santal Ivan
SG3 Bamzy Santal Ivan
SG6 Bentley Santal Ivan

Top Dogs е представил пет кучета от пет различни кучила, с доста високи оценки – 4 първи и 1 трето място.

VV 1 NI-CAS Top Dogs
SG 1 Zara Top Dogs
SG1 King Top Dogs
SG3 Vanessa Top Dogs
SG1 Dara Top Dogs

von Ivanov Chirpan е представил четири кучета от две кучила със значително разнообразие на оценките – 1 първо, 1 трето, 1 четвърто и 1 шесто място.
VV 3 Viara von Ivanov Chirpan
VV 6 Vega von Ivanov Chirpan
SG 4 Asya von Ivanov Chirpan
SG1 Aiko von Ivanov Chirpan

Очевидно е за всеки непредубеден човек, че развъдник SantalIvan е с най-лоши резултати и трябва да е на трето място, както е очевидно, че развъдник Top Dogs е с най-добре представили се кучета и би трябвало да е на първо място.

За всеки нормален човек може и да е очевидно, ама за ОПГ-то не е. Чешкия хитрец е изпълнил и тази поръчка, а прислугата мълчи и преглъща. За компенсация, на следващата година Илиев получава възможността да изкара някой лев с една изложба в крайпътен къмпинг, осигурена от „патрона“.
И понеже наближава края на агонията с незаконосъобразните им сбирки, ОПГ-то бърза да „захлеби“ и Илиев, като вярно „камикадзе“ трябва да изтръска каквото може от наивниците с може би последните незаконосъобразни изложба и тест в Горна Оряховица на 23-26.09.21 г. Лъжат тези, които искат да бъдат излъгани, че всичко е нормално, защото германците официално изпращали съдиите, ама не казват, че германците, щом приключи сагата в съда, ще вдигнат рамене и невинно ще се оправдаят, че са били заблудени от съдружника, съсобственика и съучастника на Ванката Танев – смъртния враг на алкохола и негов унищожител Миленов. И те, както и ние, ще посъветваме пожелалите да бъдат лъгани, да потърсят обяснение от него, защо хартийките, които са получили срещу няколко десетки или повече лева, нямат стойност.

Това, с което описаната ОПГ (Танев, Василев, Ал Кюрди, Петков и Миленов) категорично не се съобразява, са правилата. Според тях правилата са за другите. И доказателствата за това са навсякъде!

За друга незаконна изложба, ОПГ-то публикува покана и изрично подчертава, че „Няма да се допускат кучета, които не са записани в срок и не е платена такса!!!“ С три удивителни. „Записване на място няма да е възможно!!!“ Пак с три удивителни.

1

1

1

1

Да, ама не!

Както се вижда от публикуваните по-долу оценки и класиране, в клас над 24 месеца, Открит-женски, Дълъг косъм, е обявено, че куче Nola von Wassy е получило оценка SG 1.
1

1

Проблемът е, че такова куче няма вписано в каталога, което може са види от приложените копия. Клас над 24 месеца, Женски-открит, започва от №69 и завършва до №80. От № 81 започва Клас над 24 месеца, Мъжки-открит.

Няма записано куче Nola von Wassy!
Пуркуа, бе, джанъм? Защо тогаз има оценка?
Или правилата пак не важат за съучастниците на „патрона“?

Освен това, кучето с №69 в каталога – Quina von Vassy e записано с родословен номер BSV 4650, а същото куче съм срещал поне в четири каталога, записано с родословен номер AR 4991 и в една публикация от 27.10.2019 в този сайт, разказвам за мистериите около него.
1

1

1

1

Освен всичко друго, в Електронния регистър Nola von Wassy е записана с това име
1

А в родословната книга е посочено друго – Notty.
1

Ама то пък, какво ли им е наред на ОПГ-то, та едно име да гледаме!
Така си представят „развитието“ на ОНОК нахалниците. Това ли искат обаче нормалните членове?


зооинж. Венелин Динчев – председател на УС на ОНОК
29.08.2021 г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми колеги,

Днес бях уведомен от проф. д-р Х. Меслер – президент на SV и WUSV, за решението на Върховния регионален съд в Дюселдорф, с което се потвърждава решението на регионалния съд в Дортмунд. FCI няма право да забранява вписването на кучета извън системата на FCI и неговите членове в развъдната книга на SV.

„Горчиво поражение за VDH / FCI

За пореден път Върховният регионален съд на Дюселдорф постанови, че уставите на VDH и FCI съдържат незаконни разпоредби, които нарушават законодателството в областта на конкуренцията и следователно са нищожни. Върховният регионален съд – подобно на регионалния съд в Дортмунд преди него, отхвърли искането на VDH и FCI да забрани на SV да вписва немските овчарки на чуждестранни членове, които не са в FCI, в родословната книга. SV вече може да включва кучетата на членове, които не са в FCI, в родословната книга, при условие че, разбира се, са изпълнени другите изисквания.

Незаконните устави на VDH и FCI трябва да бъдат променени, в противен случай могат да бъдат наложени финансови санкции.“

 1. Писмото на проф. Меслер
 2. Присъда на Върховния регионален съд в Дюселдорф.

зооинж. Венелин Динчев – председател на УС на ОНОК
23.07.2021 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми колеги,

Както се очакваше и второинстанционният съд отмени като незаконосъобразни „решенията“ на сбирката, която ОПГ-то си организира на 29.09.2019 г.

1

2

3

Така че, пак няма нов УС, нито нов Устав!

зооинж. Венелин Динчев – председател на УС на ОНОК
29.06.2021 г.
П. П. – Всички разполагат отдавна с достатъчно информация за истинското положение на нещата. Никой не може да каже, че не е знаел. А както е известно, невинен е който не знае, виновен е, който не иска да знае!

З А Б Е Л Е Ж К А

Макар, че вече съм обявявал готовност да се публикуват мнения и позиции, които имат отношение към ОНОК, отново напомням и приканвам засегнатите: – ВСЯКО документално опровержение на изнесени от мен факти и обстоятелства, свързани със скандалното поведение на вече бившите членове на ОНОК (Иван Танев, Михаил Василев, Мариана Ал Кюрди, Петко Петков и Красимир Миленов) ЩЕ БЪДЕ ПУБЛИКУВАНО!

За целта е достатъчно да се изпрати мейл до официалната електронна поща на ОНОК – [email protected]

1

зооинж. Венелин Динчев – председател на УС на ОНОК
27.05.2021 г.

КОЙ, ЗАЩО И КАК СЕ ОПИТВА ДА СИ ПРИСВОИ ОНОК – 8

Вече бяха публикувани твърде много данни за огромен брой нарушения, извършени от тази група, а извършителите се правят, че все едно нищо не се е случило. Тези негодници се държат така, сякаш това не ги касае. Ако има нещо невярно, защо няма реакция? Значи приемат, че всичко е вярно. Тогава става дума за неописуема наглост!
Естествено!

Ето за какво говоря.

Оказа се, че Михаил Василев не е плащал членски внос и каквито и да е услуги и документи на организацията от години (и е бил прикриван от бандата), въпреки това обаче, той си е вписвал кучета от неговия развъдник в Електронния регистър (значи им е издал родословия), а в Развъдната книга липсват каквито и да е документи за тях.

Вижте един пример:

Тези кучета са вписани в Електронния регистър, без да имат никакъв документ в Развъдната книга. На какво основание са вписани? Още повече, че за нито едно от тях не е платена никаква такса.

1

2

Михаил Василев си е издавал (в нарушение на Устава и правилниците), каквито „документи“ си поиска, а прислугата (П. Петков) е подписвала фалшивите „родословия“ и всичко е било „наред“.

За да привлекат поддръжници и да си осигурят „гласове“, нахалниците са нарушавали всички възможни закони, устави и правилници, въвличайки слабохарактерни тарикати в обща корупционна схема. Целта е ясна – колкото повече оцапани, толкова по-безконтролна корупция.

Още един пример:

Удостоверение за окучване, изготвено от самия Отговорник по развъждане на ОНОК и подписано от него, когато кученцата са на …17 дни!

3

Василев, как ги чипирахте бе, „кинолог“? За правилници, няма и да питам.
Излишно е да споменавам, че възползвалия се е в отбора на тарикатите.

И още един пример.

В документите, до които получих достъп след дълго протакане от страна на Михаил Василев и Петко Петков, за периода 2018 – юли 2019, няма нито една заявка за издаване на родословия от името на Ил. Илиев (развъдник Top Dogs), която отговаря на изискванията на Устава и Правилника за развъждане на ОНОК! Ил. Илиев не е представял нищо легално и въпреки това е получавал родословия. А дори не повдигам въпроса за различните почерци и подписи в представяните документи и несъществуващите местни групи, от името на които са изпращани. Но си спомням, колко „възмутен“ беше умерено грамотния кучевъд Михаил Василев, че имало неистински подпис в друг подобен документ.

Логично е да попитам, защо такива „облекчения“ не са важали за всички членове на ОНОК.

Нали ОНОК беше на членовете му бе, мушмороци?

Още по-логично възникват следните въпроси:

– Защо се възползвате само вие и някои от прислужниците?
– Защо нормалните членове не са могли да заявят родословия, когато кученцата им са на две седмици и половина?
– Защо нормалните членове плащат всички дължими такси на ОНОК, а Иван Танев и Михаил Василев не плащат?
– Защо за нормален член свикваме процедура за наказание и той почтително се явява и признава допусната слабост, а стократно по-виновните от него „ръководители“ отказват да се явят и да дадат обяснения на две процедури за наказания и две общи събрания?
– Защо за нормалните членове важат изискванията на Устава и правилниците, а за Иван Танев, Михаил Василев и прислужващата пасмина не важат?

Затова не смееха да се явят на истинско събрание на ОНОК с патрона им Иван Колев Танев. Защото там трябваше да отговарят на въпросите ми. А те са нахални, но гузни страхливци! Нагли, но страхливи!

Така си представят „развитието“ на ОНОК нахалниците.

зооинж. Венелин Динчев – председател на УС на ОНОК
26.05.2021 г.

КОЙ, ЗАЩО И КАК СЕ ОПИТВА ДА СИ ПРИСВОИ ОНОК – 7

В така желания от Иван Танев нов управителен съвет на ОНОК е трябвало да бъдат „инсталирани“ освен верните му съдружници, съсобственици и прислужници – М. Василев, М. Ал Кюрди, П. Петков и Кр. Миленов, а така също и нови кандидати за кучкарска слава и далавери. Това обаче не могат да са случайни хора. Трябват проверени другари, готови да прислужват и дори да се „жертват“, като камикадзета.
Най-активен е Ил. Илиев с развъдник Top Dogs, който изпълнява „поръчки“, набира „гласове“ за сбирките и рекламира тогавашните „съдружници“ на патрона си.

1

В отплата Илиев става съсобственик на куче с Иван Танев…

2

Освен това, Илиев получава и незаконни родословия.

В копирания документ Ил. Илиев се е представил като отговорник по развъждане на МГ (местна група) Илиян Илиев!?, а УО (удостоверение за окучване) е подпечатано с печат на местна група Търновска. Никога в УС на ОНОК не е имало процедури за потвърждаване на избора на ръководства на такива местни групи.
А така изисква Уставът на ОНОК!

3

Обърнете внимание на почерка и подписа.

4

5

Втори копиран документ, който очевидно е писан и подписан от друг човек, но представен от името на същия Ил. Илиев. Различен почерк и подпис, но същите „местни групи“ – Илиян Илиев и Търновска. И същия печат (значи друг човек се е възползвал от него).

Но пък няма дата на издаване на документа.

Освен това кучката е собственост на трето лице, не на развъдника von Dechkov, а няма приложен документ за отдаване под наем.

6

7

От третия копиран документ става ясно, че Ил. Илиев е получил родословия, когато кученцата са на около един месец! Родени на 07.11.18 г., а удостоверение за окучване е попълнено на 07.12.18 г.

8

И всичко това в разрез с изискванията на Правилника за развъждане, който кандидат превратаджиите сами са публикували.

9

10

11

12

Значи удостоверението за окучване може да се изготви и изпрати в Канцеларията най-рано на 63-ия ден от раждането на кученцата! Но правилата не важат за членовете на бандата.
Другото свежо попълнение в отбора на тарикатите е Георги Факалиев. Този кандидат за доверен човек на Танев и „ръководител“ в ОНОК, ентусиазирано прислужва на патрона си и докато Иван Танев е на изложбата на ОНОК в Самоводене на 21.09.19 г.,
Факалиев води кучката му Allegra Santal Ivan за заплождане със Sastor v. Hühnegrab.

13

14

15

Заради готовността да обслужва и да заложи достойнството си в угода на Танев и компания, той е награден и с куче.

16

И няколко думи за масòвката.

По примера на Радостина Чуканова, любовницата на Танев и други въвлечени в „играта“ прилагат същата схема. Превеждат пари за членски внос по сметката на ОНОК и на следващия ден се упълномощават за представителство на общо събрание на организацията.

Сергей и Пламена Печинови три дни преди сбирката организирана от Танев, внасят членски внос и на другия ден си правят пълномощно, вече като членове, макар че в Канцеларията никога не са постъпвали заявления от тяхно име и никога не е провеждана процедура за приемането им, съгласно устава.

17

18

Наградата не закъснява. Ил. Илиев, „вербовчик“ и представител на патрона, ги награждава с куче.

19

Така се осигуряват „гласове“!

Крещящ конфликт на интереси, фрапиращо погазване на Закон, Устав и Правила!

Така си представят „развитието“ на ОНОК нахалниците.

зооинж. Венелин Динчев – председател на УС на ОНОК
21.05.2021 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми колеги,

Поредния опит за узурпация на ръководството на ОНОК от 23.02.2020 г. на описаната вече ОПГ (Танев, Василев, Ал Кюрди, Петков и Миленов) за втори път е пресечен и от по-високата инстанция. Апелативният съд е потвърдил позицията на Окръжния съд в Пловдив за отмяната на „решенията“, с които нарушителите и техните съучастници са поискали поредно вписване на промени в Устава и УС на организацията.

1

……………………………………….

2

……………………………………….

3

……………………………………….

4

ОБОБЩЕНИЕ:
– 3 заведени съдебни дела;
– 2 имат решения и на втора инстанция (общо 4 решения);
– 1 има решение на първа инстанция;
– 5 произнесени съдебни решения общо;
– Всички 5 съдебни решения до сега са в наша полза и обявяват за незаконосъобразни „решенията“ към които неистово се стреми т.н. ОПГ(Танев, Василев, Ал Кюрди, Петков и Миленов), което и с намален състав продължава да трови нормалния живот на ОНОК и да затлачва дейността на организацията с псевдомероприятия и незаконосъобразни имитации на документи.

зооинж. Венелин Динчев – председател на УС на ОНОК
19.05.2021 г.

КОЙ, ЗАЩО И КАК СЕ ОПИТВА ДА СИ ПРИСВОИ ОНОК – 6

Участието на Ивантаневата сърдечна приятелка – Радостина Чуканова в опита за приватизация на ОНОК не се изчерпва с нахалното и „гласуване“ на незаконно събрание, без да е член на организацията. Още преди да е овладял изцяло ОНОК, Иван Танев бърза да осребри „властта“ си и успява да „откаже“ Михаил Василев от дългогодишния му партньор в организирането на изложби, варненската фирма „Миазоо“ ООД – дистрибутор за България на храните Genesis и Chicopee. Макар да са взаимно свързани в опита за приватизацията на ОНОК, Михаил Василев е в подчинено положение и е принуден да преглътне унижението. Изведнъж „партньор“ на ОНОК се оказва фирма „Диуса“ АД, която под името “DIUSAPET” предлага храни за кучета и котки с търговските марки „Alleva“ и „Neobreeder“. Основен собственик в това АД и контролираните от него фирми е Ивайло Златарев, който от средата на 90-те години се занимава с търговия с ветеринарни фармацевтични продукти, ваксини, ветеринарни инструменти и други подобни. През последните години обаче, той се преориентира към производството на храни за домашни любимци.

Очевидно Иван Танев е създал у Ивайло Златарев усещането, че вече е овладял ОНОК, чрез своите подставеници и ще обслужва интересите на Диуса АД, щом в края на 2019 г. Златарев се съгласява да приеме в свързана с него фирма „представителя“ на Танев, жената, с която той живее, същата Радостина Чуканова.

И така, на 08.11.2019 г. Иван Танев се „сближава“ чрез приятелката си с Ивайло Златарев във фирма „Диуса БГ“ ООД.

1

Да, обаче нашите възражения срещу незаконосъобразните действия на подставениците бяха последвани от съдебни решения, с които съдът признава за незаконосъобразни „решенията“ на съдружниците, съсобствениците, любовниците и прислужниците на Иван Танев.

Рискът от репутационни щети, свързани със скандалите около противозаконното поведение на Иван Танев и неговите подставеници може би кара Ивайло Златарев да „напусне“ компрометиращия съдружник в „Диуса БГ“ ООД. И само няколко месеца след сдружаването, Радостина Чуканова прехвърля дела си на основната фирма на Ивайло Златарев – „Диуса“ АД и е отстранена от фирмата.

2

Това не променя амбицията на Иван Танев да се хареса на Ивайло Златарев и той не престава да злоупотребява с ОНОК (чрез неговата послушна „дрозофила“ Миленов), като натрапва чрез сайта на организацията комбинирана заявка за участие в „изложба“ и закупуване на храните на “DIUSAPET”.

3

Както вече сме забелязали, безграничното нахалство е съчетано с потресаваща неграмотност! Някой знае ли какво значи „ПЕРЕФЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ“? Виж „преференциални“ значи нещо, ама бандата не знае!

Всичко им е такова в групата на Иван Танев. И другият им „юрист“ Ева Михайлова – Проданова е от същия калибър. Тази госпожа е била кандидат за нотариус, също като „дрозофилата“ Миленов и също като него има зашеметяващ резултат – 2.20.

4

5

Тя обаче, за разлика от Миленов не е намерила някой близък или познат, който да я назначи за нотариус по заместване и мъчи правото, подвизавайки се, като адвокат. Като адвокат на Мариана Ал Кюрди се представи и на откритото заседание на УС на ОНОК на 21.07.2019 г. Не сподели обаче, че два дни преди това нейният колега Миленов е платил членски внос на нейно име.

6


Вероятно и тя не е знаела, защото заявление за членство в ОНОК от нейно име никога не е постъпвало в канцеларията и никога не е провеждана процедура за приемането и за член. Това обаче са незначителни подробности за бандата и Ева упълномощава изключената по-късно Мариана Ал Кюрди да я представлява на незаконна сбирка, която Иван Танев организира и в един и същи ден с Александра Думанова получават заверка на подписите от ……точно така, наща мила „дрозофила“ Миленов.

7

Да не си помислите, че „блестящите“ резултати на двамата „юристи“ Ева Михайлова-Проданова и Красимир Миленов на изпитите за нотариус са единствената връзка със съдружника му Иван Танев. Не. Верен на афинитета си към посредствеността, Иван Танев използва услугите на Ева Михайлова-Проданова при вписвания на фирмите си:

– Спорт Парк София – в съдружие с Красимир Миленов

8

– И частният му клуб „Сириус“

9

Ева Спасова Михайлова-Проданова и Красимир Миленов претендират, че са юристи. Логичният въпрос е – несъобразяването със Закона, Устава на ОНОК (който претендират, че познават) и правилата, израз на какво е? Възможните отговори са само два – потресаваща некомпетентност или потресаваща арогантност, или и двете!


ИЗВОД: Всички участващи в опита за преврат в ОНОК са обвързани с материален интерес и свързващо звено е Иван Колев Танев!

Незаконосъобразното поведение на ОПГ-то, логично води до незаконосъобразност на действията му. Не бива да има изненадани, когато „мероприятията“ на ОПГ-то (включително „кьорунги“ и „изложби“) и „документите“ издавани от неговите членове и съучастници бъдат игнорирани след възстановяването на нормалния ред. ОНОК не може да компенсира финансови и други щети, настъпили вследствие на взаимодействие с нарушители на Закона, Устава и правилата.

зооинж. Венелин Динчев – председател на УС на ОНОК
04.05.2021 г.

КОЙ, ЗАЩО И КАК СЕ ОПИТВА ДА СИ ПРИСВОИ ОНОК – 5

Продължаваме със списъка на подставените лица, които Иван Танев се е надявал да защитават търговските му интереси и да „впрегнат“ ОНОК в негова и тяхна лична полза.

Петко Димитров Петков – съвместявал функциите на касиер и главен секретар, но всъщност изобщо не e изпълнявал задълженията си по текущо счетоводно отчитане, организирано по реда, определен от Закона за счетоводството. Въпреки настояването ми, отказа да заведе счетоводен регистър за отчитане на дълготрайните активи, както и да документира по надлежния ред плащания, правени от касата на ОНОК. Подписвал незаконно издавани, от неоторизирано лице, не по определения ред Сертификати за произход на немски овчарски кучета, без необходимите за целта документи, определени от правилниците на WUSV, SV и ОНОК и неколкократно отказал да направи отчет, както в рамките на УС на ОНОК, така и пред Общото събрание.

Награден от Иван Танев с куче с незаконно издадено „родословие“, с нередовно удостоверение за окучване, без да са платени такси за родословията, които Петков е подписал и дал на Танев.

1

Вижда се, че въпреки изискванията на Устава, Иван Танев не е вписал кучето си Allegra Santal Ivan в развъдната книга на ОНОК.

Оказа се, че Петко Петков не е направил нито един реален финансов отчет и е бил прикриван от Мариана Ал Кюрди, чието задължение беше контрола на касата и главния секретар. И той, както Ал Кюрди отказа да направи отчет пред УС и Общото събрание на ОНОК.

Установи се, че Петко Петков е подписвал родословията, които са издавани от неговия пряк „началник“ Михаил Василев, който няма това право. Включително родословия, които Михаил Василев е издавал на собствения си развъдник „von Wassy“, без да са налични никакви документи за кучилата и без да е заплащал никакви такси на ОНОК. И това е ставало с активното съучастие на Петко Петков. Констатира се разминаване в броя родословия отчетени от Петко Петков, от Михаил Василев и наличните в архива. Например, през 2017 година Петков отчита 156 издадени родословия, Василев отчита 177 издадени родословия и вписани кучета, а в Развъдната книга има данни за 141 кучета. През 2018 година Петков отчита 156 издадени родословия, Василев отчита 188 издадени родословия и вписани кучета, а в Развъдната книга има данни за 161 кучета. Тези необясними разминавания обаче, далеч не са най-неприятното. В крещящо противоречие с правилата на WUSV и ОНОК са издавани родословия без наличието на задължителни атрибути. За периода са издадени поне 144 родословия, без документите за издаването им да са придружени от Удостоверения за съешаване, което автоматично ги превръща в нелегитимни.

Осигурявайки си почти пълен контрол над ОНОК чрез своите подставеници, Иван Танев и Михаил Василев решават да отстранят последната пречка пред абсолютната приватизация на организацията – нашата скромна особа. За целта се мобилизират всички сили в осигуряването на „гласове“ за събрание и легитимиране на преврата.

Ликвидаторът на БРФК – Георги Христозов, „дава“ доверения си адвокат Александър Кръстанов, който е известен с участието си в схема за прехвърляне на фирма с многомилионни задължения на малоимотен човек. Кръстанов е човекът, чиито глас се чува на публикувания в този сайт запис и който разпорежда на Мариана Ал Кюрди да не ми предостави нещо, което наричат „протокол“, диктувано от самия Кръстанов.

В агитката се включват:

– Радостина Чуканова (жената, с която Иван Танев живее по това време и управител на аптека в неговата фирма),

2

2

Д-р Чуканова получава рязък напън за членство в ОНОК и на 25.09.19 (четири дни преди сбирката, която сърдечният ѝ приятел Танев организира) плаща членски внос по сметката на дружеството.

3

В същия ден това прави и Александра Думанова (приятелка от бизнеса – със салон за грууминг), която получава същия внезапен напън да се присъедини към ОНОК

4

Още на другия ден Думанова упълномощава Чуканова да я представлява на предстоящото сборище.

5

Защо двете каки са решили, че щом на единия ден са внесли членски внос, на другия ден вече са членове, историята мълчи. В канцеларията на ОНОК никога не са постъпвали заявления за членство от тяхно име, а те би трябвало да знаят, че могат да станат членове едва след предвидената в Устава процедура. А такава никога не е имало, нито е възможно да протече в рамките на един ден!

Има ли изненадани, че заверката на пълномощното е направена от …съдружника на Иван Танев и съсобственик, чиято слабост са ферментиралите зърнени и плодови сокове, наща мила „дрозофила“ – Миленов?

зооинж. Венелин Динчев – председател на УС на ОНОК
25.04.2021 г.

КОЙ, ЗАЩО И КАК СЕ ОПИТВА ДА СИ ПРИСВОИ ОНОК – 4

След като се убедихме какви са бизнес връзките между подставеника Миленов и неговия ментор, оправния, но страхлив търговец Иван Колев Танев, ще представим част от зависимостите и на другите подставеници на Танев.

Мариана Ал Кюрди – изключително доверена на Танев. Частният клуб на Танев – Сириус е регистриран на постоянния адрес на М. Ал Кюрди. Редовно посочвана, като лице за контакти, чиито имейл адрес е адресът на фирмата на Танев – „ЗОО ЦЕНТЪР“.

1

След като беше принудена от тежестта на фактите, М. Ал Кюрди гласува изключването на Петко Петков от състава на УС, на 21.07.19 г.

2

Това обаче не попречи по-късно, в разрез със Закона, Устава и вътрешните правилници на ОНОК, М. Ал Кюрди да настоява за възстановяването на Петков и даже двамката да си „гласуват“ този абсурд в незаконен „протокол“, в който дори няма включена такава точка в дневния ред.

3

Въпреки липсата на такава точка в измисления от самите тях „протокол“, двамата подставеници слагат на първо място „решение“ по несъществуваща точка от дневния ред.

4

И за да е пълен абсурда, Петко Петков „гласува“ за себе си, въпреки че никой член няма право на глас при решаването на въпроси отнасящи се до него, а фалшивият „протокол“ е подписан и от Михаил Василев, който няма никакво отношение към управителния съвет на ОНОК и няма право да подписва решенията на този орган.

5

Както вече беше констатирано, Мариана Ал Кюрди, освен че умишлено е прикривала години наред незаконното поведение на Петко Петков, многократно отказва да направи отчет, включително финансов, за проведената Национална специализирана изложба на ОНОК през 2018 г, в София, за която от касата на сдружението беше платена прилична сума. Задължение, което тя пое на заседание на УС на ОНОК на 18.09.18 г. Отказът ѝ предизвиква сериозно и обосновано съмнение относно финансовата и документална изрядност на събитието.

зооинж. Венелин Динчев – председател на УС на ОНОК
24.04.2021 г.

КОЙ, ЗАЩО И КАК СЕ ОПИТВА ДА СИ ПРИСВОИ ОНОК – 3

Вече няма съмнение, че щетите, които нанесе върху имиджа на ОНОК описаната ОПГ (Танев, Василев, Ал Кюрди, Петков и Миленов) са изключително големи. Фактите нумолимо доказаха, че тези хора умишлено и съзнателно направиха опит за преврат, чрез узурпиране на представителството на ОНОК. Очертаха се ясно параметрите на „съзаклятието“, което трябваше да осигури на Иван Колев Танев превръщането на ОНОК в поредния му частен клуб (както клуб Сириус), обслужващ личните му търговски интереси. В групата около Танев случайни хора няма. Всички, както основните „играчи“, така и обслужващия „персонал“ са обвързани от личните си интереси, преплетени в различни схеми на любовни връзки, съдружия, съсобствености и „подаръци“.

Когато погледнем мераците им, документирани от незаконосъобразните им сбирки, веднага проличава нахалното усилие да се използват подставени, компрометирани лица, чрез които Иван Танев се е надявал да източва ОНОК, както е правил години с частния си клуб Сириус. В „управителния“ и „контролния“ съвет на личния му ОНОК, Танев е искал да бъдат проверените другари – Мариана Ал Кюрди, Петко Петков, Красимир Миленов и Илиян Илиев, както и новият, но напорист кандидат за кучкарска слава Георги Факалиев. Останалите присъстващи товарищ Ленин би отнесъл в категорията „полезни идиоти“.

1

2

3

Никой не се интересува, как неприемания за член на ОНОК Факалиев предлага без нито една дума аргументация „смяна“ на дългогодишния председател на УС с нотариалния сурогат Миленов.

4

Курдисването на този съдружник и съсобственик на имот с Иван Танев е истинска подигравка с всички нормални членове на ОНОК. С харизмата си на дрозофила (това е малка винена мушица, с червени очички), Миленов не е в състояние да „представлява“ достойно себе си, камо ли цяла организация. Негоден в професионално отношение (със средна оценка 2.20 от изпита за нотариуси), този образ е още по нелеп с комичната претенция да „представлява“ нашето сдружение!
Той обаче е съсобственик на имот с патрона си Иван Танев:

5

И съдружник на патрона си Иван Танев във фирма „СПОРТ ПАРК СОФИЯ“ ООД:

6

7

8

Както се вижда същите имена, на съсобствениците от предния документ. Хитрец е бил Ванката Танев! Навсякъде пробутва съсобственици и съдружници, пък на хората обяснява за „кинологии“ и „идеални цели“.
Очеритащ конфликт на интереси, нали!

Следва продължение ……..

зооинж. Венелин Динчев – председател на УС на ОНОК
19.04.2021 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми колеги,

Опита за узурпация на ръководството на ОНОК от 17.11.2019 г. на описаната вече ОПГ (Танев, Василев, Ал Кюрди, Петков и Миленов) отново е пресечен, този път и от по-високата инстанция. Апелативният съд е потвърдил позицията на Окръжния съд в Пловдив за отмяната на „решенията“, с които нарушителите и техните съучастници са поискали поредно вписване на промени в Устава и УС на организацията.

1

…………………………………………..

2

Така че, пак няма нов УС, нито нов Устав!

Все по-ясно става как ОПГ-то (Танев, Василев, Ал Кюрди, Петков и Миленов) е злоупотребявало, заблуждавайки и разкарвайки по незаконни сбирки малцината членове на ОНОК, които са били въвличани в противоправните им действия със заблуди и шантаж. Казвам неслучайно малцината членове, защото се установи, че голямата част от присъстващата масовка НЕ СА членове на ОНОК. Любовници, съсобственици, съдружници и прислужници са осигурявали имитация на събрание, но никога не са ставали членове на ОНОК. Не и по описания в Устава начин. Подробности ще видите съвсем скоро.

зооинж. Венелин Динчев – председател на УС на ОНОК
01.04.2021 г.

П. П. – Всички разполагат вече с достатъчно информация за истинското положение на нещата. Никой не може да каже, че не е знаел. А както е известно, невинен е който не знае, виновен е, който не иска да знае!

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми колеги,

Виновниците за фалита на БРФК се опитват да избегнат отговорност чрез обявяването и в несъстоятелност. А ние от 20 години обяснявахме, че тази зачената в лъжа структура е несъстоятелна.

А така искаше нашата група от крадливи лъжци да се присламчи към по-големите измамници и ….край!

1

ОПГ-то (Танев, Василев, Ал Кюрди, Петков и Миленов) се надяваше да получат легитимация от БРФК-то, ама Христозови имат по-големи грижи. Опитват се панически да спасява себе си. Сега ОПГ-то ще трябва да моли поредната семейна фирма на семейство Христозови – БНФК. Измислена с идеята да приюти Христозово-Литовия паразит и отново да търгува с печата на FCI.

Да му мислят измамниците, ОНОК ще продължи по пътя си!

зооинж. Венелин Динчев – председател на УС на ОНОК
19.03.2021 г.

КОЙ, ЗАЩО И КАК СЕ ОПИТВА ДА СИ ПРИСВОИ ОНОК – 2

Първите сигнали за „тумора“ в тялото на ОНОК се появиха през 2018 година, когато стана ясно, че тогавашния отговорник по развъждане – Михаил Василев, еднолично решава дали, на кого и кога да се издадат родословия и сам ги издава, без да има това право. В едно сбъркано и неграмотно написано писмо от 05.06.18 година (поместено по-долу в сайта), Михаил Василев сам признава, че издава родословията, но се прави на завеян относно факта, че това е незаконно. Тук трябва да напомня, че неговото „прокси“ Петко Петков, който по това време осъвместяваше две длъжности – касиер и главен секретар, съзнателно е съучаствал в незаконното издаване на тези документи, защото собственоръчно ги е подписвал. Както разбрах по-късно, тези двамата – Михаил Василев и Петко Петков са единия тандем, който участва в оформилата се ОПГ.

Когато узнах за своеволията на Василев и Петков, незабавно започнах поредица от срещи и разговори в управителния съвет и с отговорниците по развъждане и обучение, стремейки се да туширам скандала и да минимизирам щетите върху имиджа на ОНОК. Разбира се, поисках и получих извинение от Михаил Василев за нахалното му заявление в описаното вече негово писмо, в което той подхвърляше, че аз съм подкрепил някаква измама. Нещо повече, при всичките ни разговори, цялата група от бивши мои колеги активно се съгласяваха, че констатациите и притесненията ми са основателни и те напълно ме подкрепят в настояването ми за промяна на порочния модел, сътворен от Василев и Петков. Аз обаче не успях да видя някаква промяна. Разпореждането с ОНОК, като с лична собственост продължи. Василев и Петков, вероятно раздразнени от съдействието, което оказа Христо Желязков за разкриването на незаконната им дейност, признавайки и собствената си вина, напълно незаконно и противоуставно му пречат да участва на изложба на ОНОК. По този повод размених следната кореспонденция със самозабравилия се Михаил Василев …

1

2

3

4

Разминаването между думи и дела, ме накара да потърся допълнителна информация относно изпълнение на задълженията от касиера и главен секретар – Петко Петков. Поисках наличната счетоводна документация, която служи за изготвянето на годишния финансов отчет (ГФО). Оказа се, че в „документите“ на Петков, които ми бяха представени, НЯМА НИТО ЕДИН изряден първичен счетоводен документ! НИТО ЕДИН! Петко Петков не беше изпълнявал задълженията си по текущото счетоводно отчитане, нямаше счетоводен регистър за дълготрайните активи, липсваха документи за плащания от касата на ОНОК. Разбрах, че Иван Танев и Михаил Василев не са плащали за издадените им родословия и веднага изпратих следното съобщение …

5

Следва продължение …………..

зооинж. Венелин Динчев – председател на УС на ОНОК
13.03.2021 г.

КОЙ, ЗАЩО И КАК СЕ ОПИТВА ДА СИ ПРИСВОИ ОНОК – 1

Несъмнено, кризата от последната година и нещо е голямо предизвикателство пред ОНОК, но нашата организация се е сблъсквала и с по-големи кризи в своята история до сега. Ще припомня измамата на Николай Атанасов, който заедно с Камен Литов се опита да приватизира нашето сдружение, когато през 1995 година създаде дублираща организация и съвместно с Литов, подпомагани от Стоян Кушлев (Тогавашния собственик на БРФК), лъгаха WUSV, че те представляват ОНОК.

След няколко години, Георги Апостолов (Гопито), въпреки, че бе подписвал решения да съдим БРФК и Камен Литов, рязко смени позицията си и „пристана“ на Литов и Кушлев. Напоследък, Гопито отново се е завъртял и вече подкрепя Георги Христозов – сегашния собственик на БРФК, който пък се опитва да я фалира, за да прикрие собствените си и на Камен Литов далавери. Но това е друга тема.

Преди десетина години, заради отказа ми да угодя на един нарцистичен и малко истеричен бивш „приятел“ от Хасково, той обърна земята в опитите си да нанесе максимална вреда. Но и това отмина.

Сегашният скандал обаче, има своите още по-отблъскващи нюанси. За първи път петима от шестимата, на които беше поверено ръководството на ОНОК (председател на УС, зам.-председател на УС, касиер, отговорник по развъждане, отговорник по обучение, главен секретар) се оказаха група за „източване“ на организацията! Над 80% от хората задължени да следят за спазването на правилата и да защитават интересите на организацията, си бяха спретнали група по лични интереси, създавайки за себе си огромни противоуставни привилегии, недостъпни и неподозирани от нормалните членове. А по всичко личи, че освен нарушения на устава, групата е замесена и в престъпление, щом прокуратурата образува досъдебно производство по този повод (публикувано по-долу в този сайт).
Следва продължение …………..

зооинж. Венелин Динчев – председател на УС на ОНОК

12.03.2021 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми колеги,

Както вече ви е известно, в края на 2019 г., Георги Христозов, един от най-близките съучастници на Камен Литов в разграбването на БРФК, в сговор с нашата ОПГ (Танев, Василев, Ал Кюрди, Петков и Миленов) отстъпи базата, наета от БРФК, намираща се на язовир „40-те извора“, за провеждането на фалшива изложба от името на ОНОК, за да легитимира съучастниците в опита за приватизирането на нашата организация.

Противно на Устава и правилата, вместо в сметката на ОНОК, ОПГ-то (Танев, Василев, Ал Кюрди, Петков и Миленов), събира таксите за участие в личната сметка на Десислава Василева, която доколкото ми е известно е съпруга на Михаил Василев, един от най-верните съучастници на Иван Танев и най-агресивни нарушители на Закона, Устава и правилата на ОНОК.

1

2

Както повеляват задълженията ми на представляващ ОНОК, веднага предупредих НАП, че нашата организация не отговаря за тази изложба и не е отговорна за финансовите и всякакви други взаимоотношения на посочените лица и БРФК, както помежду им, така и с участници в описаното мероприятие. ОНОК не може да отговаря и за незаконното събиране на такси по посочената в приложената „Заявка“ сметка.

След като от НАП са извършили необходимите според тях процесуални действия, са установили, че са налице основания за предприемане на последващи действия при Десислава Василева.

3

4

зооинж. Венелин Динчев – председател на УС на ОНОК

30.01.2021 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми колеги,

Опита за узурпация на ръководството на ОНОК от 17.11.2019 г. на описаната вече ОПГ
(Танев, Василев, Ал Кюрди, Петков и Миленов) отново е пресечен от съда. Окръжният съд в Пловдив
е отменил „решенията“, с които нарушителите и техните съучастници са поискали поредно вписване на
промени в Устава и УС на организацията.

1

Така че, пак няма нов УС, нито нов Устав!

зооинж. Венелин Динчев – председател на УС на ОНОК

20.11.2020 г.

БРФК/БНФК или преоблякъл се Илия – пак в тия – 5/1

1

Милите, нали вече „помогнаха“ на българската кинология, като си спретнаха заедно с Камен Литов друга федерация – БФК1981? Или им се услади да не делят с учителя им Литов парите от „даренията“?

Цитирам части от Решение №13325/08.10.19 г. на Върховния административен съд, свързано с глоби, които са наложени на БРФК от НАП :

„Органите по приходите са установили, че през ревизирания период сдружението е организирало Национални киноложки изложби /САС/, включително и на чужди държави и Международни киноложки изложби /CACIB/, които са с по-висок ранг. Фактическите констатации в ревизионния акт за проведените изложби и техния вид се основават на данните от протоколи за извършени проверки на конкретни изложби, съставени от органите по приходите в отдел „Оперативни проверки“ в ТД на НАП, данните от сайта на БРФК за датите на организирането им, издадените каталози с данни за участниците и собственици им, както и на информацията, получена от Международната федерация по кинология (МФК) за организираните от ревизираното сдружение изложби.“ …………………………………………

„В хода на ревизията е установено, че от конкретно изброените в ревизионния доклад киноложки изложби през 2013 година сдружението е реализирало получило суми в общ размер 800 146.83 лева*.“

Това само за 2013 година. Да сте чули нещо за тези пари? Семейство Христозови и Р. Стойнов не даваха дума да се издума срещу Литов.

През 2014 ръководството на БРФК – Литов, Христозов и другите продължават с кражбите. Само за шест дни през август 2014:

„За м. 08.2014 г. е начислен ДДС в размер на 8858.70 лева за получени парични средства в общ размер 44 293.50 лева* от шест киноложки изложби CACIB, проведени за периода 25.08.-30.08.2014 г. в Кранево. От приложените в преписката протоколи (л.481 – л.713) се установява, че на всяка от тези изложби, проведени в с. Кранево, к-с „Дружба Бей Гардън“ е извършена проверка от органите по приходите, които са констатирали изрично, че договорите за дарение са сключени и сумите по тях са получени от други юридически лица с нестопанска цел – сдружение „Републикански клуб Германски Дратхаар“ и съответно сдружение „Национален клуб Английски сетер България“*. Тази констатации са подкрепени с представените по делото договори за дарения.“

* – подчертаването е мое В. Д.

Повече от 44 000 (четиридесет и четири хиляди лева) са получени от клубовете на Георги Христозов и съпругата му Росица Христозова. На какво основание, нали изложбите са организирани от БРФК? За няма и седмица семейство Христозови прибира солидна сума (Стойността на неголям апартамент в Асеновград по това време). Къде, кога и как са отчетени тези пари?

Не вярвам, че омазани до ушите в далавери нахалници ще полагат „чисто“ начало!

03.10.2020 г.

зооинж. Венелин Динчев – председател на УС на ОНОК

ПЛЪХОВЕТЕ НАПУСКАТ ПОТЪВАЩИЯ КОРАБ …

Навсякъде, където има нормални хора, случващото се у нас би било огромен скандал! Тука обаче е така, т.е. наобратно. Тук прононсирани лъжци и негодници творят „чудеса“. Довчерашните съучастници на Камен Литов бързо забравиха как години наред пречеха на нормалните любители на кучета, издаваха фалшиви родословия, продаваха шампионски сертификати и вършеха много други безобразия. Когато Литов стана нетърпим, дори по нашите стандарти, най-близките му съучастници и прислужващи набързо го смениха и обявиха, че са целите в бяло. Да, ама тяхната БРФК беше затлачена с огромни задължения и замесена в безброй съдебни дела. И „хитреците“ бързо намериха решение. Нова федерация. Сякаш нищо не е било, председателят на БРФК – Георги Христозов, съпругата му, заместник-председателят на БРФК – Радослав Стойнов и още четирима от най-верните сътрудници си спретват нова, новеничка Българска национална федерация по кинология – БНФК, където Христозов отново е председател, а Стойнов – заместник! Няма значение, че това е против всякаква логика, правила и устави. Нали БРФК-то беше нормална и легитимна организация? Нали „безпроблемно“ представляваше любителите на кучета, незнайно защо наричащи себе си „кинолози“ пред FCI-то? Какво става!?

1

2

………………

3

4

5

6

7

Председателят, заместник-председателят и член на УС на БРФК бягат от нея и тайно си спретват друга организация, а нашата ОПГ (Танев, Василев, Ал Кюрди, Петков и Миленов) убеждаваха хората да ставаме членове там!

30.09.2020 г.

зооинж. Венелин Динчев – председател на УС на ОНОК

Съобщение от WUSV

1

2

3

Превод:

Уважаеми Господине или Госпожо,

По повод циркуляра на VDH 22/2020 от 21.9.2020 г. аз, като председател на WUSV и SV, се чувствам длъжен да ви изпратя това писмо:

Забележително е с каква наглост VDH запазва мълчание пред киноложкия свят, че съставът на окръжния съд OLG Дюселдорф определи с ненадмината яснота, че "скандалната" заповед на VDH към SV от 13.12.2019 г., издадена от FCI, да не изпраща съдии на състезания извън FCI, е нарушение на конкурентното законодателство и следователно е недействителна.

Също така уставите на VDH и FCI, които се основават на тази заповед, нарушават немското и европейското законодателство, както пояснява съдът. По този начин те също противоречат на антитръстовото законодателство и са нищожни. Висшият окръжен съд в Дюселдорф дори стига до заключението, че има „ограничаване на конкуренцията, предвидено от VDH / FCI“ и това е особено сериозно нарушение на конкурентното законодателство от страна на VDH / FCI.

Следователно VDH нямаше друг избор, освен да оттегли незаконосъобразната заповед да не изпраща съдии на събития на други организации, които не са признати от FCI, възможно най-скоро.

За улеснение прилагаме за разяснение писмото на адвокатите от GleissLutz от 23 септември тази година. GleisLutz получи решението, описано по-горе за трите WUSV клуба, които не са свързани с FCI.

За пояснение:

Без това решение VDH и FCI щяха да запазят и продължат своето явно незаконно отношение и подход и биха продължили да заплашват и сплашват SV и целия свят на немските овчарски кучета с най-тежки санкции. По-нататък разбираме от решението, че за Висшият окръжен съд в Дюселдорф неограничената конкуренция между различните световни кучешки асоциации е от първостепенно значение.

Имайки това предвид, ще направим необходимите изводи за признаването на родословни книги и родословия и ще ги приложим.

28.09.2020 г.

зооинж. Венелин Динчев – председател на УС на ОНОК

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми колеги,

Както многократно предупредихме, поредната незаконна сбирка на описаната вече ОПГ (Танев, Василев, Ал Кюрди, Петков и Миленов) от 23.02.20 г. отново е била безсмислена. Окръжният съд в Пловдив е отменил „решенията“, с които нарушителите и техните съучастници са поискали поредно вписване на промени в Устава и УС на организацията.

Така че, пак няма нов УС, нито нов Устав!

зооинж. Венелин Динчев – председател на УС на ОНОК

21.08.2020 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми колеги,

Както се очакваше, съдът отмени като незаконосъобразни „решенията“ на сбирката, която ОПГ-то си организира на 29.09.2019 г.

зооинж. Венелин Динчев – председател на УС на ОНОК

04.03.2020 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми колеги,

Както многократно предупредихме, поредната незаконна сбирка на описаната вече ОПГ (Танев, Василев, Ал Кюрди, Петков и Миленов) от 23.02.20 г., със силно намален състав, само една трета от първоначалния, отново е била безсмислена. Окръжният съд в Пловдив ЗА ЧЕТВЪРТИ ПЪТ е спрял регистърното производство, с което нарушителите и техните съучастници са поискали поредно вписване на промени в Устава и УС на организацията.

Очаквано, повечето от заблуждаваните хора (около две трети) вероятно са започнали да разбират какво се случва и са предпочели да не се замесват повече със силно компрометирани лица, затова са останали само пряко замесените в нарушенията и някои съучастници.

Така че, пак няма нов УС, нито нов Устав!

зооинж. Венелин Динчев – председател на УС на ОНОК

01.03.2020 г.

И пак лъжа …

Няма да е пресилено да се каже, че ОПГ-то постоянно използва лъжи. Това се налага, за да се прикрият предишни лъжи. След като документирах сериозни злоупотреби и нарушения на Закона, Устава и правилниците, някои от които Наказателния кодекс квалифицира като престъпления и поисках да се вземат мерки за прекратяването им, ОПГ-то се опитва да избяга от отговорност, като не позволи провеждането на нормално Общо събрание. На такова събрание, членовете на тази група (Танев, Василев, Ал Кюрди, Петков и Миленов) трябваше да дадат отчет за действията и бездействията си и за причинените щети на ОНОК. Очевидно е, че групата не иска да дава отчет. Групата се чувства над Закона, Устава и правилниците. На съучастниците им е харесало да не си плащат таксите на ОНОК, да си издават родословия без необходимите документи и да се разпореждат с финансите, както им скимне. Затова членове на групата си съставят неистински „протокол“, в който съзнателно ЛЪЖАТ, че съм отказал да подпиша такъв официален документ от проведено заседание на УС на ОНОК.

От приложения запис става ясно, че всъщност не може да се проведе заседание на УС на ОНОК, поради намесата на външно лице и поради отказа на Мариана Ал Кюрди да ми предостави възможност да се запозная с „протокола“, който тя твърди, че води (Въпреки, че не е упълномощавана за това), да впиша мнението си и да се подпиша. Ал Кюрди отказва да вземе отношение към незаконосъобразното поведение на П. Петков и за да не позволят да изберем ревизор на счетоводството, за ревизия на дейността на Петко Петков, ОПГ-то си измисля сбирка, на която да отстрани човека, който е разкрил далаверите, т.е. мен. Така се ражда неистинския „протокол“, с който ОПГ-то си организира сбирката за да ме отстрани. Такава е и сбирката, измислена от ОПГ-то за утре (23.02.20) в пореден опит да легитимира протежетата на Танев и Василев в узурпацията на управлението на ОНОК. Тази сбирка също е напълно незаконна! Още повече, че Мариана Ал Кюрди и Петко Петков са изключени от ОНОК на 28.09.19 г., а Иван Танев, Михаил Василев и Красимир Миленов са изключени от ОНОК на 12.10. 19 г., след проведени съгласно Устава процедури за налагане на дружествено наказание.

Запис

зооинж. Венелин Динчев – председател на УС на ОНОК

22.02.2020 г.

И още за лъжата …

Като стана дума за лъжи, та се сетих и за семинара с д-р Хелмут Райзер, през юни 2019. Решението за провеждането на този семинар беше взето на Общо събрание на ОНОК, през март 2019 г. Бяха публикувани обяви за този семинар и всички от името на ОНОК.

По-късно обаче, в сайта на организацията на д-р Райзер се появява писмо от името на по същество частния клуб на г-н Иван Танев – „Сириус“, където неговият клуб е представен за спонсор и домакин на този семинар.

Значи, тук обявяваме семинара за организиран от ОНОК и от името на ОНОК събираме такси – 120 лв за участие с куче и 60 лв за участие без куче. А после, с парите събрани от името на ОНОК частният клуб „Сириус“ става „спонсор“ и „домакин“ на семинара! Както сами са се похвалили, на семинара са присъствали 30 души без кучета, а на снимката се виждат поне още 6 с кучета. Значи „Сириус“ трябва да е събрал от името на ОНОК около 2500 лв! Ама се обявил за „спонсор“! Това лъжа ли е, или да?

зооинж. Венелин Динчев – председател на УС на ОНОК

21.02.2020 г.

Да не живеем в лъжа!*
от Александър Солженицин

Някога не смеехме и звук да отроним**. Сега вече пишем и четем самиздат, а засечем ли се в пушалните на научните институти, почваме да се оплакваме от все сърце: какви ли безобразия не сътвориха те и докъде ли ще ни докарат. …………………………………………………………………………………. И съдят когото си поискат, и здравите довеждат до лудост. И всичко това – „те“, а ние сме безсилни.
Вече сме стигнали дъното, грози ни всеобща духовна гибел, а и физическата – аха да пламне и да изгори и нас, и децата ни, а ние постарому все се усмихваме страхливо и мънкаме полугласно:
– Ами как да ги спрем? Не ни е по силите.
Тъй безнадеждно сме се разчовечили, че за дневната дажба сме готови да захвърлим всичките си принципи, душата си, усилията на нашите предци и възможностите за нашите потомцисамо да не разстроим жалкото си съществуване. Не ни останаха ни твърдост, ни гордост, нито сърдечен плам. ……………………………………………………………………………………………………………………. Само да не се откъснем от стадото, да не направим крачка встрани – и да се окажем изведнъж без бял хляб, …………………………………………
Набиваното в главите ни на политкръжоците се вкорени у нас, за да живеем удобно и навеки да добруваме……………………………………….., от нас нищо не зависи.
А можем всичко! Ала сами себе си лъжем, за да се успокоим. Никакви „те“ не са виновни за всичко, а само и единствено ние.
……………………………………………………
Нима ни остава само да чакаме безучастно: дали пък няма да се случи нещо от само себе си?
Ала то никога няма да се откъсне от нас самò, ако ние всички продължаваме непрекъснато да го признаваме, прославяме и утвърждаваме, ако не се оттласнем поне от най-чувствителната му точка.
От лъжата.
……………………………………………………
Тъй като насилието не може да се прикрие по друг начин освен с лъжа, а лъжата може да се закрепи само с насилие. При това не всеки ден и не на всяко рамо насилието стоварва тежката си лапа: то изисква от нас само покорство пред лъжата, всекидневно участие в лъжата – в това е цялото му верноподаничество.
И тъкмо тук се крие пренебрегваният от нас най-прост и достъпен ключ за освобождението ни: личното неучастие в лъжата! Дори лъжата да е покрила всичко, дори да е овладяла всичко, нека ѝ се противопоставим в най-малкото: нека тя не владее чрез мен!
…………………………………………….
Защото отвърнат ли се хората от лъжата, тя просто престава да съществува. Подобно на заразата, тя може да съществува само сред хората.
……………………………………………..
Нашият път е с нищо да не подкрепяме лъжата съзнателно! ……………………………………………
И тъй, независимо от присъщата ни плахост нека всеки избере: дали да остане съзнателен роб на лъжата (разбира се, не поради склонност, а за да изхранва семейството си и да възпитава децата си в духа на лъжата!), или е дошло времето да се отърси от лъжата и да бъде честен човек, достоен за уважението на своите деца и на съвременниците си. И нека от този ден той:

 • по никакъв начин не пише, подписва или отпечатва ни една фраза, която според него изкривява истината;
 • не изказва подобна фраза нито в частен разговор, нито публично, нито в бележка, ни в ролята си на агитатор, учител или възпитател, нито в театрална роля;
 • …………………………………………………;
 • ………………………………………………….;
 • ………………………………………………….;
 • ………………………………………………….;
 • не вдига ръка да гласува за предложение, на което не симпатизира искрено;
 • не гласува нито явно, нито тайно за лице, което счита за недостойно или съмнително;
 • не позволява да бъде принуден да присъства на събрание, на което се очаква принудително и изкривено обсъждане на въпроса;
 • да напусне незабавно заседание, събрание, лекция, спектакъл, кинопрожекция, ако чуе от оратора лъжа, идеологическа глупост или безскрупулна пропаганда;
 • ………………………………………………………

Разбира се, няма как да изброим всички възможни и необходими начини да се отклоним от лъжата. Но този, който започне да се очиства, лесно ще различи с погледа си на очистен и други възможни случаи.
……………………………………………………………………
Ако пък се изплашим, няма защо да се оплакваме, че някой не ни дава да дишаме – сами сме си виновни! …………………………………………………….
Ако и в туй се изплашим, значи сме нищожни и безнадеждни и заслужаваме пушкинското презрение:
Стадата свобода не дирят,
[нож с ножица ги чака пак]
от род във род наследство мирно:
звънец с ярем, и бич, и мрак!
[1]
12 февруари 1974 г.
Превод от руски: Димитрина Чернева


[1]  Александър Пушкин, „На свободата син пустинен…“, превод Николай Хрелков. Б. пр.
*- със съкращения
** – курсивът е мой – В.Д.

Източник – http://kultura.bg/article/85-da-ne-zhiveem-v-lyzha

С уважение,

зооинж. Венелин Динчев – председател на УС на ОНОК

21.02.2020 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми колеги,

В следствие на сигнала, който подадохме до компетентните органи срещу членове на описаната вече ОПГ (организирана привилегирована група) и опита им да узурпират властта в ОНОК, Прокуратурата е счела, че са налице достатъчно данни за извършено престъпление и е образувала Досъдебно производство.

С уважение,

зооинж. Венелин Динчев – председател на УС на ОНОК

18.02.2020 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми колеги,

Изглежда задружните усилия на засегнатите клубове от WUSV дават резултат. Дойде съобщение, че въпреки опита на FCI, чрез своя представител в Германия – VDH, да забрани на съдиите на SV да участват на изложби, организирани от членове на WUSV, които не са членове на FCI, окръжният съд в Дортмунд е забранил това на VDH с предварителна заповед. Въпросът за злоупотребата от страна на FCI-VDH ще бъде отнесен и до Европейската комисия.

С уважение,

зооинж. Венелин Динчев – председател на УС на ОНОК

14.02.2020 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми колеги,

От няколко месеца текат разговори и се изработва стратегия за справяне с проблемите, които създава конфликта, започнат от FCI. В желанието си за тотален контрол над издаването на родословни документи за кучета, FCI се опитва да наложи нелогични и водещи до монопол мерки, в ущърб на свободната инициатива и любителското развъждане. Това доведе до прекратяване на споразумението между FCI и WUSV и до изостряне на отношенията.

По инициатива на г-н Вадим Плоцкер (USCA) и г-н Родриго Кампузано (Real C.E.P.P.A) бяха разменени много мнения и предложения, както между представители на засегнатите клубове, така и с г-н проф. Х. Меслер (WUSV). След период на известна конфиденциалност, произтичаща от сложността на материята и нуждата от специфичен юридически анализ, се публикуват първите документи, които ще ви въведат в същността на проблема.

За повече информация, винаги можете да ми се обадите.

С уважение,

зооинж. Венелин Динчев – председател на УС на ОНОК

13.02.2020 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми колеги,

Упоритото желание на описаната вече ОПГ (Танев, Василев, Ал Кюрди, Петков и Миленов) да се легализират мераците им за узурпация на управлението на ОНОК не секва. Обаче, Окръжният съд в Пловдив със свое определение отново е спрял регистърното производство, с което хитреците са поискали поредно вписване на промени в Устава и УС на организацията. Казано с други думи, съдът е определил, че не могат да се впишат исканите промени, защото незаконната сбирка на 17.11.2019 е оспорена пред съда.

Така че, няма нов УС, нито нов Устав!

Определение

13.01.2020 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми колеги,

Както можеше да се очаква, желанието на описаната вече ОПГ (Танев, Василев, Ал Кюрди, Петков и Миленов) да се легализират мераците им за узурпация на управлението на ОНОК среща институционален отпор. Окръжният съд в Пловдив със свое определение е спрял регистърното производство, с което хитреците са поискали вписване на промени в Устава и УС на организацията. Казано с други думи, съдът е определил, че не могат да се впишат исканите промени, защото незаконната сбирка на 17.11.2019 е оспорена пред съда.

Така че, няма нов УС, нито нов Устав!

Определение

18.12.2019 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ОТ
W U S V

Уважаеми колеги,

Днес получихме от канцеларията на WUSV информация за дашборд (на английски и немски), любезно разработен от г-н Egon Gutknecht, координатор на WUSV по изпитанията, който може да помогне при навигацията в новите Международни правила за ползователни кучета на FCI, в сила от януари тази година:

на английски език

на немски език

С пожелания за пълноценен отдих през почивните дни!

зооинж. Венелин Динчев – председател на УС на ОНОК

15.11.2019 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

За да легитимира опита за узурпация и избягване на отговорност, ОПГ-то, с помощта на БРФК иска да имитира пълноценен живот и обявява „национална изложба за нок и кьорунг“, в Асеновград, със съдияDieter Oeser. Аз обаче уведомихWUSVза нарушенията и че са заведени дела иWUSVотказа разрешение за съдията. Тогава ОПГ-то потърси за помощ съдия от Румъния – г-нSorin Dragomir.

Той също беше уведомен за ситуацията и както се вижда е отклонил предложението. Това е принудило ОПГ-то и подкрепящата го БРФК да прибегнат до най-верните „кучета“, които не могат да откажат. Тук се отзовава г-н Франтишек Матоуш, от Чехия, собственик на развъдник „Фрамато Ролау“.

Уведомих и него за ситуацията, но той отговори, че това не го интересува.

Реших да проверя какво го мотивира толкова. И открих интересни неща.

През 2017 г, г-н Матоуш, като съдия в Пазарджик е класирал на първо място при мъжките кучета, в работния клас над 24 месецаV1 Witto von Wassy/Froyd Framato Rolau-Nexy von Wassy/.

Куче, произведено от домакина на изложбата Михаил Василев и потомък на баща даден или продаден на домакина от съдията. Това се прави понякога, като „хитър“ метод за повишаване стойността на даден разплодник и за благодарност към домакина, който помага в алъш-вериша на съдията. Но това е само една възможност!

Друга е работата обаче през 2014 година, когато Франтишек Матоуш пряко всякакви правила и логики е дал несъществуващата титла „Разплодник на годината 2014“ на кучето, което е дал или продал на Михаил Василев –Sagal Framato Rolau, който на всичко отгоре няма вписано поколение от месец май 2012 г. Когато Мишо и Франтишек измислят и дават на това куче несъществуваща титла, то отдавна няма поколение в ОНОК!Това не пречи на Франтишек Матоуш да помогне на приятеля си Мишо и да класира и развъдника му на първо място.

Така е правил Мишо и с Екатерина Букаринова(Лютова), от която взима кучето Endrefalva Shanhay, родено от връзка между майка и син. Тази дама е канена от Мишо и съдийствала на изложби в Пазарджик под бащиното си име Букаринова, вероятно да не се свързва с развъдника, от който приозхожда кучето и който се води на името наIgor & Ekaterina Ljutowи в който развъдника на Мишо е посочен като партньор.

Ей на това му се вика „селекционери“. Прави си Мишо изложбите, със съдии, от които купува или взема кучета. Те си ги оценят на първи места и всичко е наред.

Впрочем, Igor Ljutow е човекът, който се опита да оправдае предWUSVнезаконното събрание на ОПГ-то, в опит да го легитимира. Предложих му да дойде в България и да му покажа фалшивите родословия на партньора му Михаил Василев. Мълчи като….

зооинж. Венелин Динчев – председател на УС на ОНОК

3.11.2019 г

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми колеги,

Днес от WUSV ни информираха за следното:

„Ladies and Gentlemen

Please be informed that next year’s BSZ Conformation Show shall take place in Nuremberg from September 03rd to September 06th, 2020. Details will be published in a timely fashion next year and can be found at

https://www.schaeferhunde.de/bsz

We do hope to welcome you there and look forward to meeting you.“

зооинж. Венелин Динчев – председател на УС на ОНОК

31.10.2019 г

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми колеги,

Установи се, че покрай десетките незаконни родословия, които е издал на собствения си развъдник „von Wassy“, г-н Михаил Василев е надминал дори себе си, издавайки родословие на куче, за което липсват каквито и да било документи, което не е вписано в РК, не е вписано в електронния регистър, нито фигурира сред потомците на кучетата обявени за негови родители.

В каталога от специализираната изложба на ОНОК, проведена в Пазарджик, на 26.05.2019 г фигурира куче Quina von Wassy, с родословен номер AR 4991 и родители – Hummer v.d. Werther-Muhle и Serena v. Wassy. От това следва, че кучето има издадено родословие с вписани споменатите данни. В РК обаче под номер AR 4991 е вписано друго куче – Markus v. Ilissto.

Същото е и в електронния регистър.

Няма вписано куче Quina von Wassy с подобни данни.

Поиграх си да потърся сред вписаните в електронния регистър кучета потомци на обявените за родители на Quina von Wassy. Не успях да я намеря сред тях.

Появи се леко съмнение. Саркастичен съм! Онемявам от потресаващото нахалство на този човек и групичката хитреци с него. Каква любов към кучето, какви кинологии, какви пет лева.

Опровергайте ме мушмороци, лесно е, просто публикувайте родословието на това животинче и ще сравняваме с РК и ел. регистър! (Рано или късно, ще се наложи да показвате това родословие).


Иначе „кинолога“ Василев плаши хората, че ще имат проблеми с родословията, та да поддържат незаконните им сбирки. Ти имаш проблеми с родословията Мишо и с документите, и с финансите! Ти не си плащаш на ОНОК, от любов към кучетата, вероятно! Проблеми има вашето ОПГ! Членовете нямат вина за вашите нарушения и опита да въвлечете повече хора в „кюпа“ показва само, че няма подлост, която не сте готови да извършите, за да си спасите задниците. Не смеете с Иван Танев да застанете с имената си и да поемете отговорност за действията си, а се възползвате от подставени лица, от които нищо не зависи.

Иначе дърдорене зад гърба ми е лесно! Елате на 02.11.2019 и докажете на членовете, че не казвам истината. Но вие сте страхливи мушмороци и понеже знаете, че сте оак.ни до ушите и нищо не можете да опровергаете, отново няма да дойдете!

Ако все пак, по някакво чудо разумът надделее, ще ви чакам с нетърпение!

зооинж. Венелин Динчев – председател на УС на ОНОК

27.10.2019 г

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми колеги,

Макар, че отговорните лица (Петко Петков и Мариана Ал Кюрди) отказаха да съдействат за установяване на щетите от незаконното им поведение, макар и бавно, фактите постепенно се изясняват.

Според част от наличните документи, бившият касиер и Главен секретар Петко Петков е „усвоил“ поне 9480 лв от парите на ОНОК. Както сами сте констатирали, до сега той отказва да даде обяснения и да предостави официални документи за липсващите пари.

Мариана Ал Кюрди, освен че умишлено е прикривала незаконното поведение на Петко Петков, отказва да направи отчет, включително финансов, за проведената Национална специализирана изложба на ОНОК през 2018 г, в София. Задължение, което тя пое на заседание на УС на ОНОК на 18.09.18 г. Отказът ѝ предизвиква сериозно и обосновано съмнение относно финансовата и документална изрядност на събитието.

зооинж. Венелин Динчев – председател на УС на ОНОК

24.10.2019 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Постепенно стават известни все повече факти, които обясняват отказа на хората от ОПГ-то (Танев, Василев, Ал Кюрди, Петков и Миленов) да дадат обяснения по констатираните нарушения и опита им чрез незаконна сбирка да отстранят причината за разгласяването на тези факти – наша скромност.

Всички знаем, че таксата за кьорунг е 35 лв. Така е изписал и П. Петков на един от неговите „документи“


На друг издаден от него „документ“ виждаме, че за три кьорунга в приходния касов ордер е отбелязана сума 45 лева. А истинската платена сума е 105 лева, потвърдено от човека платил таксата.


Петков е спестил 60 лв. Отделен въпрос е, че това не са легитимни счетоводни документи – непрошнуровани, незаверени, без подпис на вносителя.

Да не си помислите обаче, че Петков е спестил само 60 лева? Не, той не е внесъл нищо от тези суми в касата на ОНОК. За всичките години, в които трябваше добросъвестно да изпълнява функциите на касиер и Главен секретар, Петко Петков не е внесъл никога в сметката на ОНОК „събрания“ от него членски внос на Иван Танев, Михаил Василев, Мариана Ал Кюрди, Красимир Миленов и неговия собствен. Това ме кара да направя обоснованото предположение, че такъв членски внос просто не е плащан. Затова се правят на ударени от ОПГ-то и вместо обяснения пред членовете, правят нелегални сбирки.

23.10.2019 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми колеги, тъй като образно казано ОПГ-то (Танев, Василев, Ал Кюрди, Петков и Миленов) е успяло да „хакне“ сайта на ОНОК, известно време ще имате възможност да се информирате на този сайт. Вече са заведени две дела. С едното ОПГ-то оспорва законното събрание на ОНОК от 31.08.19 г, където членовете на ОПГ-то бяха длъжни да дадат обяснения за незаконното си поведение, а с другото се оспорва нелегалното „събрание“ на Танев, Василев и сие, където никой не обелва и дума за нарушенията на Закона и правилниците.

зоинж. Венелин Динчев – председател на УС на ОНОК

23.10.2019 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми колеги,

Днес получихме Развъдна програма за немски овчарски кучета на WUSV, която предлагам на вашето внимание.

Развъдна програма за немски овчарски кучета на WUSV

зооинж. Венелин Динчев – председател на УС на ОНОК

09.10.2019 г.

В А Ж Н О

Уважаеми колеги,

Досега всички членове на ОНОК имаха възможност да зададат въпроси и/или да изкажат мнение по всички въпроси, касаещи организацията. Сега предлагам още по-прозрачни отношения. Всички (членуващи и не членуващи в сдружението) могат да зададат въпроси и/или да изкажат мнение по всички теми. Условието е, въпросите и мненията да имат отношение към ОНОК. Просто трябва да ги изпратите на моя мейл – [email protected]

Всичко ще бъде публикувано на сайта на ОНОК.

П. П. – Ех, защо не бяха поне малко като нас и от БРФК-то? Толкова въпроси съм задал по мейлите и чрез сайта и нито гък.

Колегите от ОПГ-то и те така, откак се сдушиха с Христозов и ги облада берефекарския дух. Питам ги защо вършат беззакония, а те вместо отговор, „кроят ми шапката“.

зооинженер Венелин Динчев – председател на УС на ОНОК

03.10.2019 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми колеги,

Установи се, че ОПГ-то на г-н Иван Танев е направило опит да узурпира управлението на ОНОК. Поредното подставено лице се нарича Красимир Георгиев Миленов и било съгласно да представлява организацията. В клуба на Иван Танев „Сириус“, това лице се представя като нотариус.


Истината обаче е малко по-различна


Казват, че с този „финт“, тези които не стават за нотариуси заобикалят „официалния вход“.

Причината, може би се крие в това:Стабилен резултат (само една тройка нарушава хармонията на четири двойки), но не стига за нотариус.

Очевидно, лицето обича да послъгва, както е излъгало заедно с другите от ОПГ-то – Мариана Ал Кюрди, Петко Петков и Михаил Василев, че на опита за заседание на УС на ОНОК от 10.08.19 г. моя скромност е отказала „да положи подпис под протокола“. Това няма нищо общо с истината, даже напротив. ОПГ-то представено от описаните по-горе трима, плюс лице, представило се за адвокат, но отказало да се легитимира, ми попречи, като отказа да ми даде възможност да напиша мнението си и да се подпиша, а си е приготвило негов „протокол“, до който аз нямах достъп. Свидетел на това е г-н Васил Миланов, когото бях помолил да ме придружи. Свидетел на това беше и лицето Красимир Георгиев Миленов, но това не му е попречило безочливо да излъже. Повтарям, Красимир Георгиев Миленов лъже, че съм отказал да положа подпис под протокол! И затова, е започнатата процедура за неговото изключване (Всъщност, няма гаранция, че лицето въобще е член, защото поради нередовността на счетоводната „документация“ на Петко Петков няма как да се установи дали наистина е).

зооинж. Венелин Динчев – председател на УС на ОНОК

03.10.2019 г.


П О К А Н А

На основание чл.51, ал.1 от Устава на „Обединение за немски овчарски кучета в България – ОНОК”, свиквам Извънредно Общо събрание на Сдружението на 02.11.2019 г. (събота) от 09:00 часа в гр. Пловдив, Limacon Event Center, на бул. Марица 154, секция 1А, входът е от ляво на Български пощи, 4000 Център, при следния дневен ред:

 1. Предлагане, обсъждане и приемане на решения за промени в Устава на ОНОК;
 2. Избор на заместник-председател на ОНОК;
 3. Решение за потвърждение на изключването на членове;
 4. Докладване за отпаднали членове;
 5. Разни.

При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, редовното Общо събрание ще се проведе на същия ден от 10:00 ч. на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.

председател на УС на ОНОК – зооинж. Венелин Динчев

01.10.2019 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми колеги, на основание чл. 48 и чл. 49 от Устава на ОНОК, Управителния съвет на ОНОК освобождава отговорниците по развъждане и обучение, г-н Михаил Василев и г-н Иван Танев и определя за отговорник по развъждане на ОНОК г-н Росен Николаев Димитров от Габрово, който прие предложението на УС и когото може да намерите на номер 0889 90 84 79.

председател на УС на ОНОК – зооинж. Венелин Динчев

30.09.2019 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми колеги,

Днес съдът е отказал на доверения адвокат на Георги Христозов (БРФК) и на г-жа Ал Кюрди и г-н Петков да не се вписват решенията на Общото събрание на ОНОК от 31.08.19 г.

Съдът е вписал промените в Управителния съвет и официално г-н Васил Атанасов Миланов е вписан като член на УС на ОНОК.


30.09.2019 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми колеги,

Днес следобед получих класирането от специализираната изложба за немски овчарски кучета, проведена на 21.09.2019 г в Самоводене, за чиято организация впрочем могат да се кажат доста добри неща. Показателно е участието на почти 80 кучета!

За съжаление някои от резултатите трябва да бъдат елиминирани.

Куче Terry von Wassy, класирано на второ място в клас 3-6 м, женски и куче Toro von Wassy, класирано на пето място в клас 3-6 м, мъжки са с неизрядни документи. Всъщност липсват каквито и да било документи в РК, на основание на които да се издадат сертификати за произход (родословия). В РК липсва информация за това кучило, т.е. родословията им са незаконно издадени.

Куче Bamzy Santal Ivan, класирано на второ място в клас 9-12 м, мъжки, също има проблем със сертификата за произход. В РК липсва пълния набор документи, необходими за издаването на родословия и Удостоверението за окучване е неизрядно. Попълнено е и подписано от името на г-н Иван Танев, а е посочен отговорник по развъждане на МГ Пазарджик, г-н Михаил Василев.

Според правилата на ОНОК това Удостоверение трябва да се попълни и подпише от отговорника по селекция на местната група. Или г-н Танев е отговорник по селекция на МГ Пазарджик, или това удостоверение не е подписано от правилния човек. За тези неща би трябвало да следи Главния секретар на ОНОК, който отговаря за издаването на родословията. По това време това е бил г-н Петко Петков, който впрочем е собственик на кучето Bamzy Santal Ivan. Това вероятно обяснява защо са издадени тези родословия в разрез с правилата и защо г-н Танев не беше платил за издаването на родословията и го направи едва след моята намеса, а и до сега не е платил за удостоверението за съешаване и за вписването на свой разплодник в РК.

По отношение на заплащането на услуги на ОНОК, г-н Михаил Василев не е заплащал поне от 2017 г.!

28.09.2019 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми колеги,

Г-жа Мариана Ал Кюрди и г-н Петко Петков не присъстваха днес, на обявената преди осем дни „Процедура за установяване на дружествено наказание“. Г-жа Ал Кюрди не отговори, а г-н Петков отхвърли опита ми да се свържа с него по телефона.

На основание чл. 62, ал.11, т.в от Устава на ОНОК и заради напълно безотговорното отношение на двамата и отказът им да дадат в продължение на няколко месеца каквото и да е обяснение във връзка с незаконосъобразното им поведение, се налага приложението на чл. 62, ал.3 – Окончателно изключване, забрана за достъп до Развъдната книга и забрана за участие в мероприятията на ОНОК и двамата се изключват, с всички произтичащи от този факт последици.

Със съжаление, зооинж. Венелин Динчев – председател на УС на ОНОК

В тази връзка, за пореден път, моля г-н Петко Петков да предаде архива на организацията, за което го помолих вече два пъти (на 01 и 12 септември), след освобождаването му от длъжностите Касиер и Главен секретар! Поведението му създава затруднения в нормалното функциониране на канцеларията и е пречка за своевременното обслужване на членовете на ОНОК.

28.09.2019 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми колеги,

Взаимодействието между нашата ОПГ (Организирана привилегирована група), в състав г-н Иван Танев, г-н Михаил Василев, г-жа Мариана Ал Кюрди, г-н Петко Петков и БРФК, представлявана от г-н Георги Христозов добива все по-ясни очертания. Пренебрегвайки задължениието да отговорят на конкретните въпроси, свързани с финансови, документални и административни нарушения, хората от тази група в сътрудничество с дългогодишните съучастници на Камен Литов, се опитват да приватизират ОНОК. Георги Христозов заедно с очарователната си съпруга години наред подкрепяха Камен Литов на събранията на БРФК, като председатели на клубовете „Дратхаар“ и „Английски сетер“. Сега Росица Христозова вече е координатор на БРФК. По неговия пример, служителката на Иван Танев, Радостина Чуканова, с която той демонстрира повече от служебни отношения, спешно е решила да става член на ОНОК. Трябват „гласове“ за събранията. Впрегнат е целия арсенал от български чалъми и всеки, който не се гнуси от очевидни лъжи и противоречия и иска да даде воля на личната си неприязън е добре дошъл в отбора на групата.

Г-жа Мариана Ал Кюрди и г-н Петко Петков, които бяха уличени в незаконосъобразно и противоуставно поведение, умишлено неизпълнение на задълженията, произтичащи от длъжностите, които заемаха и многократно саботираха опитите за възстановяване на реда в администрирането и организационния живот на ОНОК, са поискали решенията на Общото събрание от 31.08.19 г. да бъдат отменени. За целта Георги Христозов им е осигурил своя доверен адвокат – Александър Кръстанов, който го обслужва отдавна.

Адвокат Кръстанов ги умее нещата. Както може да се види, той е участник в скандална сделка, прехвърлила фирма с милионни задължения на малоимотен човек, който скоро след това почива.

https://frognews.bg/novini/bai-ivan-selo-balvan-plashta-11-mln-dalgove-bratia-dinevi.html

http://zadkulisite.com/post-1897

Да напомням ли за краставите магарета, дето през девет баира се надушвали?

27.09.2019 г.

Информация от WUSV

Уважаеми колеги,

Получихме Договор относно оценката на ДНК-проби и HD- / ED- / OCD- и LÜW-рентгенови лъчи, който трябва да сключим с Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.v. и в който са определени следните цени за услугите и материалите:

Цени за оценка:

HD оценка на куче (включително WUSV такси 4,00 €) 44,00 €
ED-оценка на куче (включително WUSV такси 4,00 €) 44,00 €
OCD-оценка за куче (включително WUSV такси 4,00 €) 32,00 €
HD с LÜW оценка едновременно с една рентгенова снимка на куче (включително WUSV такси 4,00 €) 65,00 €
LÜW-Оценка за куче (включително WUSV такси 4,00 €) 30,00 €
ДНК-оценка на куче (включително WUSV такси 6,00 €) 85,00 €
DNA-архив и нова регистрация на набор от данни (включително WUSV такси 4,00 €) 19,00 €

Цени за материал:

Go-Card-Set 5,00 €
Формуляри 0,50 €

Когато договорът влезе в сила ще публикуваме подробно описание на процедурата, за ваше улеснение.

26.09.2019
зооинж. Венелин Динчев – председател на УС на ОНОК

Информация от WUSV

Уважаеми членове на WUSV – Дами и господа:

За пореден път WUSV нарасна. По повод Общото годишно събрание на WUSV на 09 септември 2019 г. Asociación de Criadores del Ovejero Alemán – АСОА RD под ръководството на президента Pablo Peralta беше единодушно приет в общността на WUSV. Клубът е основан през 2012 г. и в момента наброява 35 членове. Наставник на клуба ще бъде директорът на WUSV Roberto Caputi от Еквадор. Нашите най-топли поздравления. Пожелаваме на клуба най-голям късмет и успех в работата им за идните години.

Също така, добри новини идват от Монголия. Асоциацията на Монголия за немски овчарски кучета е създадена през 2013 г. и става младши член на WUSV още през 2014 г. Президент е г-н Soronzonbold Otgonzul, който ръководи организацията, наброяваща в момента 800 членове. По повод на годишната Обща годишна асамблея делегатите единодушно приеха клуба, който се развива добре през последните пет години, като пълноправен член на WUSV. Наставникът на клуба, директорът на WUSV Imran Husain от Пакистан, ще продължи да предоставя подкрепа и съвети, когато е необходимо. Също така поднасяме нашите най-топли поздравления и пожелаваме късмет за бъдещето.

За подробности, моля, следвайте линка по-долу:

https://www.wusv.org/laender

25.09.2019 г.

Процедура за установяване на дружествено наказание

Приложените съобщения вече са изпратени на г-жа Ал Кюрди и г-н Петков.

Устава на ОНОК не позволява процедурата да е публична, иначе заинтересованите членове биха били добре дошли.С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с протоколно решение от заседание на УС на ОНОК от 18.09.18 г., моля, г-жа Мариана Ал Кюрди, предложена от г-н Иван Танев за отговорник по цялостната организация на Националната специализирана изложба за немски овчарски кучета на ОНОК за 2018 г., да предостави съответните приложими съгласно Закона за счетоводството документи за нуждите на отчетността на сдружението. Към момента такива документи не са постъпвали в канцеларията на ОНОК нито от г-жа Ал Кюрди, нито чрез бившия Касиер и Главен секретар – г-н Петков. Двамата отсъстваха от общото събрание на ОНОК, проведено на 31.08.19 г. и практическия им отказ да дадат обяснения създава допълнително неудобство в опита ни да поправим хаоса в счетоводната и родословната документация.

зооинж. Венелин Динчев – председател на УС на ОНОК

18.09.2019 г.

Информация от WUSV

Относно кьорунга и теста на характера (подчертаното мое – В.Д.):

Моля, имайте предвид, че отново и отново, за наше съжаление, обработката на документи за кьорунг от чужбина се забавя, тъй като предоставените документи не са пълни и следователно водят до кореспонденция, която в противен случай би могла да бъде избегната.

За да улесним административното обработване на кьорунгите от чужбина, оттук нататък ще продължим както следва:

1. Пълните документи се предават в SV от националния клуб , който е провел кьорунга (ОНОК в България). След това ще приемем, че представените документи са били проверени от клуба-организатор и ще разгледаме официалното представяне от клуба като потвърждение на изпитите и изложбите от съответните страни.

2. За да се осигури безпроблемен процес, се представят следните пълни документи за всяко участващо куче:

• Оригинално родословие
• Тест за кучета – придружители (BH)
• IPO1 съответно IGP1 изпит
• Призната оценка от развъдна изложба (подрастващи, клас млади кучета, клас работни кучета)
Оценките в „отворените класове“ (по-стари от 24 месеца, без изпит) се признават от SV само ако са получени от SV съдия. CACIB оценките от чужбина по отношение на междинните класове, не се признават за кьорунг.
• Призната диагноза HD , съответно печат на родословието
• Призната диагноза ЕD, съответно печат на родословието

Моля, проявете разбиране, че ще трябва да върнем всички документи за кьорунг, изпратени от националния клуб, в случай че предоставените документи се окажат непълни.

3. Документите, които не са изпратени от националния клуб (ОНОК в България), незабавно се връщат на съответния клуб без предварителна проверка.

В интерес на безпроблемната и навременна обработка на документи за кьорунг, бихме искали да Ви благодарим предварително за вашето любезно внимание и за вашата подкрепа по отношение на горепосочените елементи.

Ние също така ще информираме съдиите за кьорунг, че отсега документите за кьорунг се изпращат в SV само от домакините (ОНОК в България).

Според регламентите на Verein für Deutsche Schäferhunde (SV), e.V. е необходим успешен тест за характер на кучета, които са родени след 01 юли 2017 г., ако ще се използват за разплод. Същото се отнася и за тези кучета, ако се предполага, че се представят на кьорунг и специализирана изложба.

За да ви предостави достатъчно време за прилагането на схемата за тестване на характера, SV определи преходен период, при условие че засегнатите кучета участват само в специализирани изложби в Германия, но няма да се използват за разплод в нашата страна. Всички кучета, които са родени преди 01 юли 2020 г., са приети на специализирани изложби на SV в Германия.

За кьорунг в Германия е необходим успешен тест за характер на кучета, родени от 01 юли 2017 г. нататък.
За кьорунг във вашата страна, Съветът на директорите на SV също така е предоставил преходен период, който се прилага за кучета, които са родени преди 01 юли 2020 г. и които са допуснати да бъдат представени на кьорунг. Въпреки това, за кучета, които ще се родят от 01 юли 2020 г.,SV ще изисква и успешен тест на характера за кьорунг в чужбина. Моля, информирайте вашите членове, че заедно със сертификатите за кьорунг, ще трябва да бъде представен и сертификат за успешен тест на характера за всички кучета, родени от 01 юли 2020 г. нататък.

13.09.2019 г.

БРФК или преоблякъл се Илия – пак в тия – 4

На 28.07.19 г. изпратих (В.Д.) писмо до г-н Георги Христозов с молба за разяснения относно смущаващите факти около БРФК, БФК1981 и лично неговото участие като представител на сдружение “Германски дратхаар“ в незаконните действия, описани във втората част на настоящата рубрика. Отговор до момента не съм получил, затова споделям публично фактите и се надявам на благосклонното внимание на отговорните лица!

От поканата за Общо събрание на РЕПУБЛИКАНСКИ КЛУБ ГЕРМАНСКИ ДРАТХААР за 2018 г. става ясно, че не е предвидена точка за членство в други организации.

Значи, г-н Христозов не би могъл да представлява легално клуба на събранието за кандидатстване за членство в СКЕС „Левски“ и от там в БФК1981. Наличието на обстоятелства, които биха обяснили поведението на г-н Христозов не ми е известно, заради отказа му да даде каквито и да е обяснения, но се надявам, че при логичния обществен интерес, това ще се случи!

Следва продължение …

13.09.2019 г.

Информация от WUSV

Уважаеми колеги,

От WUSV ни съобщиха днес, че собственика на Veit Haus Bifo BSV 149424 е пожелал да изпрати нова кръвна проба на кучето.

Те са поискали кръвна проба и на майката – Manta Haus Bifo и ще ни информират за резултатите, след като получат пробите.

11.09.2019 г.

Информация от WUSV

Уважаеми колеги,

От WUSV ни информират, че са получили кръвни проби от следните кучета:

 • Veit Haus Bifo BSV 149424 ChipNr. 941000016930124, роден: 28.09.2014 г
 • Onar Feetback JR 750376 ChipNr. 688035000143170, роден: 26.02.2015 г

ДНК анализът е показал, че кръвните проби, които са получени за "Veit Haus Bifo", са идентични с пробата от "Onar Feetback".

Очевидно „Onar Feetback“ има нова идентичност като „Veit Haus Bifo“.

Освен това „Veit Haus Bifo“ е чифтосан в Холандия с няколко женски, но не е баща на тяхното потомство, което позволява да се заключи, че за заплождането е използвано друго куче.

В регистрите на ОНОК също има вписани кучета, обявени за потомци на Veit Haus Bifo BSV 149424.

10.09.2019 г.

Информация за развъдчиците

Стандарт на породата – анатомия и движения

10.09.2019 г.

Н О В И Н И

Любителите на германското овчарско куче могат да са спокойни. Освен Българското обединение за германски овчарски кучета – БОГОК, още два клуба за тази порода са заявили претенции да я представляват само за последните три месеца. Български национален клуб Германско овчарско куче – БНКГОК и Българска асоциация за германско овчарско куче – БАГОК.


Интересни образи се мяркат сред учредителите. Александър Димитров, член на БОГОК, оглавява БНКГОК, а Николай Атанасов – съучастник на Камен Литов в опита за измама на WUSV относно членството на ОНОК е в БАГОК. Очевидно „кинологията“ на К. Литов е по-нАучна от „кинологията“ на Н. Атанасов, защото преди време последния твърдеше, че названието „германско овчарско куче“ е безстойностно, а породата е една и никаква друга – „Немско Овчарско Куче“!

09.09.2019 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно: Плащания към ОНОК.

Уважаеми колеги,

С цел подобряване на отчетността и за ваше удобство, моля, всички плащания към ОНОК да стават чрез приложената сметка:

ПроКредит Банк
BIC код: PRCBBGSF
Сметка – BG22PRCB92301025402518
Титуляр СНЦ ОНОК В Б-Я

зооинженер Венелин Динчев – председател на УС на ОНОК

02.09.2019 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно: Решения на Общо събрание на ОНОК от 31.08.2019 г.

Уважаеми колеги,

На провелото се вчера Общо събрание на ОНОК бяха взети следните решения:

– Заради трайно неизпълнение на задълженията по текущо счетоводно отчитане, организирано по реда, определен от Закона за счетоводството, липса на счетоводен регистър за отчитане на дълготрайните активи, както и недокументирани по надлежния ред плащания, правени от касата на ОНОК. Заради издаването на Сертификати за произход на немски овчарски кучета не по определения ред и без необходимите за целта документи, определени от правилниците на WUSV, SV и ОНОК и практическия отказ от мотивирано обяснение на противоправното си поведение:

 1. ОС освобождава г-н Петко Петков от длъжностите Касиер и Главен секретар.
 2. Избира за Касиер на ОНОК г-н Васил Миланов, предишен дългогодишен Касиер и Главен секретар на Обединението.
 3. Упълномощава Управителния съвет на ОНОК, с единодушно свое решение да определи субект/и за партньорство и/или сътрудничество, както и формата на партньорството и/или сътрудничеството за хармонизация на развъдната документация с нормите на Международната киноложка федерация – FCI и Световния съюз на Обединенията за немски овчарски кучета – WUSV и легитимиране в рамките на двете описани по-горе организации (FCI и WUSV) на документите, касаещи развъждането и селекцията – родословия, кьорунги, оценки от изложби и изпити за работни качества, рентгенографски снимки HD / ED и ДНК идентификацията.
 4. Приема за член Тодор Николаев Джонгов.
 5. Препоръчва на УС плащанията към ОНОК да стават само чрез банковата сметка на организацията. Обсъди поведението на г-жа Мариана Ал Кюрди, г-н Петко Петков, г-н Михаил Василев и г-н Иван Танев и го определя като неприемливо, противоуставно и противоречащо на интересите на ОНОК и на другарския дух в рамките на Обединението.

зооинженер Венелин Динчев – председател на УС на ОНОК

01.09.2019 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно: Относно интернет достъп до сметката на ОНОК.

След като бе констатирано, че е осъществяван достъп до сметката на ОНОК от различни градове, попитах г-н Петко Петков дали е предоставял паролата за достъп на друг. Той отговори, че не е, а причината е в това, че когато в свободното си време пътува из страната и получи обаждане от член на ОНОК, се налага да „влиза“ в сметката. Помолих за разяснение, как в този случай има „влизане“ в сметката почти по едно и също време от Пазарджик и София. Г-н Петков спря да отговаря.

Затова, моля, г-н Петко Петков на утрешното Общо събрание да разясни и този казус, както разбира се и причините за състоянието на счетоводната и родословната документация!

Хубав ден на всички и до утре!

зооинженер Венелин Динчев – председател на УС на ОНОК

30.08.2019 г.

БРФК или преоблякъл се Илия – пак в тия – 3

Проблемите на БРФК с морала и здравия разум далеч не се изчерпват със съучастието на сегашните и Председател и Зам.-председател в опита за измама чрез злополучната БФК1981. Съвсем скоро, само преди два месеца БРФК е продължила да брани самоотвержено нахалната измама, наречена „дарение“ за участие в изложба, която от години се прилага към кандидатите за кучкарска слава. Литов може и формално да го няма, но литовщината цъфти и връзва. Както ще се убедите от поместената по-долу част от Решение на Административен съд – Пловдив, БРФК възразява срещу санкцията, която и налага данъчната администрация, като вади от девет кладенеца вода, че съдебната практика не била еднозначна ( а срещу БРФК се водят десетки, може би повече от сто дела за данъчни нарушения) и сайта с компрометиращата информация не бил стопроцентово регистриран от БРФК. И децата научиха вече за кражбите, чрез т.н. „дарения“, които само Литов и най-приближените му (включително Георги Христозов и Радослав Стойнов) знаят къде потъват. От 2017 година до сега, само за изложбите в Асеновград (където г-н Христозов е „домакин“) са заведени 13 дела. Или г-н Христозов и за тях не знае? Очевидно г-н Христозов прави всичко възможно практиката на Литов да не се променя. В поместената извадка от Решение е видно за какви суми става дума – само за ден близо 29000 лева, а подобни изложби са десетки за година! Слава Богу, че и у нас понякога, много рядко, но все пак се случва, здравият разум надделява над здравите сили!

(Подчертаванията са мои – В.Д.)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Административен съд Пловдив

Р Е Ш Е Н И Е

№1304

гр.Пловдив,14.06.2019 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд – Пловдив, XXIII състав, в открито заседание на седми юни две хиляди и деветнадесета година, в състав:

Председател : Здравка Диева

Членове : Недялко Бекиров

Александър Митрев

при секретаря Т.Костадинова и с участието на прокурор Ст.Черешарова, като разгледа докладваното от съдия Диева касационно административно дело № 1396 / 2019г., взе предвид следното :

Касационно производство по чл.208 и сл. От Административнопроцесуалния кодекс във връзка чл.63 ал.1 ЗАНН.

ТД на НАП – Пловдив с процесуален представител юрисконсулт Вл.Първанов обжалва Решение № 172 от 20.11.2018г., постановено по АНД № 681/2018г. на РС – Асеновград, с което е отменено НП № 270078-F285027/30.05.2017г. на Заместник Директор на ТД на НАП-Пловдив, за наложена имуществена санкция на Сдружение „Българска републиканска федерация по кинология“ /БРФК/, гр.София, в размер на 6000 лв. на основание чл. 185 ал.5 ЗДДС, за нарушение на чл.7 ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ вр. с чл.118 ал.4 т.1 ЗДДС.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. В деня на проверката са участвали 130 кучета, като 14 лица не са предоставили дарение и за 13.10.2016г. е събрана сума 13 475 евро и 2 523лв. с договори за дарение от № 2028 до № 2073. При тези данни се счита за безспорно установено нарушението, тъй като продажбата на услуга, свързана с участие в киноложка изложба не попада в изключенията по чл.4 от цитираната наредба, поради което за задълженото лице е възникнало задължение за използване на ФУ. Твърди се, че участието в изложбата има характер на насрещна престация срещу предоставените в договорите за дарение суми и е следвало извършените доставки на тези услуги да бъдат отчетени чрез ФУ. Освен това, размерът на сумите – дарение, не зависи от преценката на дарение, което е едностранен безвъзмезден акт, а е фиксирана предварително. Следователно, не е направено дарение, а е заплатена цената/таксата за участие в изложбата, с получена възможност за изява – демонстрация на своето куче пред съдии и любители, предметни награди и сертификати.

Предвид изложеното се счита правилно съставяне на АУАН на сдружението, а не на дружеството Вокс БГ, което е било подизпълнител и е събирало минимални входни такси, отчитани чрез ФУ. Наложената санкция е в размер на 6000лв. /от 6000лв. до 20000лв./, при отчитане повторност на нарушението – за същото по вид нарушение има влезли в сила НП от 2015г. – в сила на 25.03.2016г. и на 23.06.2016г. ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ответникът Сдружение „Българска републиканска федерация по кинология“ се представлява от юрисконсулт А..А. и счита жалбата за неоснователна. Заявено бе, че съдебната практика не е еднозначна и не е установено по безспорен начин, че сайта, откъдето е снета информация, е регистриран от името на БРФК.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Предвид изложеното, следва извод, че в случая не се е извършвало дарение, а дарената сума е заплащане на посочената услуга, тъй като в обявлението – заявка за участие е фиксирана минимална сума за участие в конкурсните прояви от изложбата. При действителния договор за дарение няма предварително ограничаване на дарителя от надарения по отношение минималния размер на сумата, която желае да дари. В конкретния случай с даряване на сума при наличие на предварително определени и обявени цени, „дарителят“ придобива право на участие чрез демонстрация /изява/ на домашния любимец-кучето, което се оценява от съдия, може да получи награда, вкл. сертификат и присъстващите зрители могат да видят в хода на изложбата. С дарението е заплатена ползваната услуга и сумата ясно е разграничена от такса за участие и регистрация в изложбата. Следователно, сдружение БРФК е извършвало независима по смисъла на чл. 3 ал. 2 ЗДДС икономическа дейност /фактът на създаване на сдружението – с нестопанска цел, не е пречка част от неговите дейности да попадат в обхвата на извършване на независима икономическа дейност по смисъла на чл. 3 ал.2 ЗДДС/ , която го квалифицира като данъчно задължено лице в обхвата на цитираните в обжалваното НП разпоредби на чл.118 ал.4 т.1 ЗДДС и чл.3 ал.1 във вр. с чл.7 ал.1 от Наредба № Н-18/2006г.

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Предвид изрично вписани данни за повторност на нарушението е приложена съответната санкционна разпоредба – чл. 185 ал.2 ЗДДС, която предвижда при повторностна нарушението в тези случаи имуществена санкция от 6000 до 20000 лв. В НП е отразено, че нарушението е повторно и води до неотчитане на приходи.-

Мотивиран с изложеното , АС – Пловдив

Р Е Ш И :

Отменя Решение № 172 от 20.11.2018г., постановено по АНД № 681/2018г. на РС – Асеновград..

Потвърждава НП № 270078-F285027/30.05.2017г. на Заместник Директор на ТД на НАП-Пловдив.

Решението не подлежи на обжалване.

Председател:

Следва продължение …

29.08.2019 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно: Развъдна програма на WUSV.

Уважаеми колеги,

Току що получихме и предлагам на вашето внимание Развъдна програма за немски овчарски кучета на WUSV, която трябва да бъде одобрена на Общото годишно събрание на WUSV през септември. В нея са залегнали важни условия, които издигат и затвърждават позициите на ОНОК като единствен легитимен представител на световното семейство на любителите на немски овчарски кучета в България.

зооинженер Венелин Динчев – председател на УС на ОНОК

28.08.2019 г.

БРФК или преоблякъл се Илия – пак в тия – 2

Когато скандалите около БРФК и председателя и станаха нетърпими дори за българските стандарти, Камен Литов и най-приближените му подготвят резервни варианти за спасение. Един от тях е така наречената БФК1981. Това е сдружение, в което членуват БРФК и няколко от нейните клубове и което всъщност трябва да дублира дейността на БРФК. Проблемът е, че за да станат членове на друга организация, БРФК и нейните клубове трябва да вземат решение на свое общо събрание.

За целта, групата около Литов, на събрание на УС обявява, че е свикано Общо събрание на БРФК, в чиито дневен ред е включена точка за членство в Спортен клуб за електронни спортове „Левски“(който по-късно същата група преименува на БФК1981).

Това обаче поражда още проблеми. Устава на БРФК позволява членство „…във вътрешни и международни организации, сдружения и други, имащи отношение към киноложкото дело.“ А спортния клуб за електронни спортове няма никакво отношение към „киноложкото дело“, каквото и да означава това на българска почва.

В противоречие с Устава е обявено такова решение на общото събрание на БРФК, вписано в Протокол.

Разговарях с трима от вписаните в протокола, които отричат да са взимали такова решение. Помолих и г-н Георги Христозов за информация, но отговор не получих.

Така или иначе, на проведеното Общо събрание на Спортен клуб по електронен спорт „Левски“ присъстват представители на БРФК, БОГОК, клуб „Бриард“, клуб „Германски дратхаар“, клуб „Уелско корги“, клуб „Бяло швейцарско овчарско куче“ и сдружение „Канис“.

Лошото е, че във всеки случай „киноложките“ представители в това събрание са сгазили Закона. Ако са взимали въобще решение за членство на БРФК (а дали другите „киноложки“ клубове са взели на общи събрания решения за членство в СКЕС „Левски“!?), то това решение е против Устава на БРФК. Ако няма такова решение, значи К. Литов и М. Денчева са съставили официален документ, в който са удостоверили неверни обстоятелства, а това е престъпление.

Факт е, че Георги Христозов и Радослав Стойнов – настоящи председател и зам.-председател на БРФК са присъствали на събранието на СКЕС „Левски“ без законово основание и са съучастници на К. Литов.

27.08.2019 г.

Следва продължение …….

БРФК или преоблякъл се Илия – пак в тия

От БРФК твърдят, че всичко е различно. Виновен е само Камен Литов, е …и един, двама по-встрани. Така ли е обаче?

Прави впечатление, че решението на УС на БРФК за провеждане на Общо събрание е за датата 28.10.2018 г., в Асеновград.А списъците на получилите покани и присъстващи на събранието са от същата дата 28.10.2018 г, но от София.

Още по-голямо впечатление прави, че г-н Георги Христозов е знаел, че ще бъде избран за председател на УС на БРФК, защото още на 26.10.2018 г, два дни преди събранието е направил нотариална заверка на съгласието си да бъде Председател на УС на БРФК и на подписа си, нещо, което се прави обикновено след, а не преди събранието.26.08.2019 г.

Следва продължение …

Р Е Т Р О С П Е К Ц И Я

Ако обобщим станалото през последната година и нещо, ще получим следната хронология:

 • Сигнал за нередности при издаването на родословия, за които отговаря г-н Петко Петков;
 • Започната процедура за наказание;
 • Установява се, че са допуснати много по-сериозни нередности от длъжностното лице на ОНОК, г-н Петков и от г-н Михаил Василев, отговорник по развъждане, който без правно основание е издавал родословни свидетелства на кучета и всъщност е водил Развъдната книга и Електронния регистър (база данни);
 • Проведени са срещи и разговори с двамата, включително в присъствието на г-жа Мариана Ал Кюрди, г-н Иван Танев и други членове на ОНОК, с цел възстановяване на законната практика и съобразяване с правилниците на WUSV и ОНОК.
 • Установява се, че г-н Петков, в качеството му на Касиер и Главен секретар не съблюдава нормите на Закона за счетоводството и не изготвя законосъобразни документи относно приходите и разходите в ОНОК, както и счетоводен регистър за отчитане на дълготрайните активи;
 • Отговорните лица са призовани незабавно да променят отношението си и да поправят допуснатите нередности;
 • За съжаление, нито с родословната, нито със счетоводната документация нещо се променя;
 • В отговор на настояването ми за промяна на незаконната практика, колегите ми от УС – Мариана Ал Кюрди и Петко Петков предложиха свикване на Общо събрание на ОНОК с една единствена точка – членство в БРФК. Отказаха да мотивират предложението си. Отговорът им беше – „Хората така искат“. Никога не споделиха кои са „хората“ и на какво основание искат това. Колегите отказаха да разгледат представените от мен документи, уличаващи хора от ръководството на БРФК в незаконни постъпки, противоречащи на правилата на FCI и на самата БРФК.
 • Г-жа Мариана Ал Кюрди и г-н Петко Петков многократно отказваха да обсъдим незаконното поведение на последния и въпреки, че на 21.07.19 г. той беше освободен от длъжностите, които заема, при опит да проведем заседание на УС на 10.08.19 г. г-жа Ал Кюрди настоя да отменим решението си от предходното заседание. Когато аз отказах, адвокатът, който придружаваше г-жа Ал Кюрди многократно ме агитираше да се съглася за БРФК.

зооинженер Венелин Динчев – председател на УС на ОНОК

25.08.2019 г.

П. П. – А относно БРФК и странната и връзка с колегите от УС, очаквайте документален анализ от утре!

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно: Липсващи Удостоверения за съешаване в Развъдна книга.

С мен се свързаха и други развъдчици, които твърдят, че са изпращали редовни документи за издаване на родословни свидетелства и недоумяват, защо в архивите липсват изпратените от тях Удостоверения за съешаване. Както вече подчертах, НИКОЙ от споменатите развъдчици НЕ НОСИ НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ за недобросъвестното отношение на г-н Петков и г-н Василев! Поел съм ангажимент това да не се отрази по никакъв начин на нормалната работа на развъдниците и както винаги, възнамерявам да го изпълня! На Общото събрание, на 31.08.19 г., ще ви запозная подробно с детайлите по казуса и неговото решение.

зооинженер Венелин Динчев – председател на УС на ОНОК

22.08.2019 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно: Нередности в издаването на родословия, воденето на Развъдна книга (РК) и ел. регистър (база данни).

В РК са записани 2 кучета ( Mayra v. Wassy и Neos Argos v. Wassy) с един и същ номер – BSV 4617. В ел. регистър те са с различни номера, съответно 4616 и 4617.
От 5 кучила на развъдник von Wassy вписани в РК за 2018 г., 3 са без Удостоверение за съешаване. Освен това, на развъдник von Wassy вероятно са издадени родословия за 3 кучета (AR 4936 – 4938), защото присъстват в ел. регистър, но документи за тях няма в РК. Също така, развъдник von Wassy има вписани 2 кучета в РК, с номера 4781 – 4782, но в ел. регистър с тези номера са вписани други кучета, от друг развъдник.

На кучило на развъдник von Wassy, от 01.11.18 г., от 5 вписани в РК кученца, само едното има съответствие с номера в ел. регистър.

В ел.регистър (база данни) са оставени „празни“ номера, както следва:

 • BSV 4544 между две кучила на развъдник von Wassy;
 • AR 5072, след кучило на развъдник von Wassy;
 • AR 5059, след кучило на развъдник von der Schtefanitz;
 • AR 5101, след кучило на развъдник von Rozzen;
 • След номер AR 5115, следва номер AR 6072 !?

22.08.2019 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно: Родословия издавани без налично Удостоверение за съешаване.

С мен се свърза един от развъдчиците, чиито имена бяха публикувани във вчерашното съобщение. След справката, която получи, относно кучило с липсващо удостоверение за съешаване, развъдчикът заяви, че в заявката за издаване на родословия са присъствали всички необходими документи, включително Удостоверение за съешаване.
Защо този документ липсва в Развъдната книга е въпрос, на който се надявам да получим отговор на Общото събрание на 31.08.19 г.!

зооинженер Венелин Динчев – председател на УС на ОНОК

22.08.2019 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми колеги,

След установяването на незаконосъобразно поведение на г-н Петко Петков и г-н Михаил Василев и практическия отказ на г-жа Мариана Ал Кюрди да изпълнява задълженията по контрол, произтичащи от длъжността, която заема, бях принуден да започна ревизия на работата по издаването на родословната документация в ОНОК. След неколкократно отлагане, успях да получа достъп до архива на Родословната книга на ОНОК (2017 – 2019), не от отговарящия за издаването на родословията – г-н Петков, а от г-н Михаил Василев, едва на 06.08.19 г. Дори повърхностен поглед установява, че състоянието на документацията е много меко казано силно обезпокоително! НИТО ЕДИН от архивите на кучилата не е придружен с информация кога са получени документите и кога са изпратени издадените родословия. Констатира се разминаване в броя родословия отчетени от г-н Петков, от г-н Василев и наличните в архива. Например, през 2017 година г-н Петков отчита 156 издадени родословия, г-н Василев отчита 177 издадени родословия и вписани кучета, а в Развъдната книга има данни за 141 кучета. През 2018 година г-н Петков отчита 156 издадени родословия, г-н Василев отчита 188 издадени родословия и вписани кучета, а в Развъдната книга има данни за 161 кучета. Тези необясними разминавания обаче, далеч не са най-неприятното. В крещящо противоречие с правилата на WUSV и ОНОК са издавани родословия без наличието на задължителни атрибути. За периода са издадени поне 144 родословия, без документите за издаването им да са придружени от Удостоверения за съешаване, което автоматично ги превръща в нелегитимни.

За да минимизираме щетите от некомпетентното, безотговорно и по същество противоправно поведение на господата Петков и Василев публикувам списък с имена на развъдчици, на които са издавани родословия, без в архива да са налични удостоверения за съешаване.

Борислав Петров Димитров
Гено Христов Иванов
Георги Симеонов
Дечко Дечков
Дилян Иванов
Димитър Георгиев Димитров
Иван В. Димитров
Иво Гочев
Илиян Николаев Илиев
Росен Димитров
Стефан Милков Богданов
Стойко Караджов
Стоян Георгиев Младенов
Христо Желязков
Цанко Нейчев

Подчертавам, че изброените НЕ НОСЯТ НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ за незаконните действия на Петков и Василев и на Общото събрание, на 31.08.19 ще ги запозная с мерките, които ще позволят легализацията на родословията им и безпроблемното функциониране на развъдниците им.

Междувременно, за информация и съдействие, желаещите могат да се обръщат към мен чрез електронната ми поща – [email protected]

зооинженер Венелин Динчев – председател на УС на ОНОК

21.08.2019 г.

С Т А Н О В И Щ Е

от Венелин Динчев – председател на УС на ОНОК

Относно: писма на Мариана Ал Кюрди – зам.-председател на УС на „ОБЕДИНЕНИЕЗА НЕМСКИ ОВЧАРСКИ КУЧЕТА В БЪЛГАРИЯ – ОНОК“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АЛ КЮРДИ,

Няма да крия, че писмата Ви ме изненадаха! Първо, защото това е ПЪРВАТА Ви активност в УС за многото години, през които заемате тази длъжност и второ, защото виждам, че все още не сте научила името на нашата организация. В двете си писма осем пъти наричате ОНОК – „ОбединениеНАнемски овчарски кучета“, а името е „ОбединениеЗАнемски овчарски кучета“! Граматическото и систематическото тълкуване, на които се позовавате, със сигурност ще отчетат голямата разлика.

И Вашите писма, както и писмото на г-н Михаил Василев от миналата година(което направи очевидна разликата в представите ни за законност и ред), съдържат полуистини, неистини и премълчават факти, което ги превръща в опит за умишлена манипулация. Въпросите, които ми задавате, вече са получили изчерпателни и обосновани обяснения чрез публикации в сайта на ОНОК, в интензивна кореспонденция(повече от 30 писма поe-mailиViber)между мен и Вашата група(г-н Иван Танев, г-н Михаил Василев, г-н Петко Петков и Вие)и в много телефонни разговори.

За да опресня паметта Ви, отново ще маркирам най-важните моменти.

След като миналата година се получи сигнал за извършени нарушения от г-н Петко Петков и г-н Михаил Василев, аз свиках разширено заседание на УС, на което присъствахте и Вие. Споделих пред всички притесненията си, че Вие и г-н Петков сте само проводници на волята на господата Иван Танев и Михаил Василев и това не е редно. Предложих на двамата господа да поемат отговорност за решенията, които се взимат в УС лично, а не чрез подставени лица. Отказаха. Представих редица доказателства за незаконосъобразното поведение на г-н Петков и г-н Василев, но Вие отказахте да вземете отношение. Многократно в разговори и в изпратени до групата Ви писма съм настоявал да изразите мнението си по констатираните тежки нарушения на закона и правилата и да сторите необходимото за удовлетворяване поне на минималните изисквания за нормалност. Вие не само не сторихте нищо, а се разбра, че от години прикривате такива нарушения, като съзнателно не изпълнявате произтичащите от длъжността Ви задължения за контрол. В резултат, документирането на развъдния процес е в състояние на умишлено поддържан хаос, като са издавани незаконни родословия, от лице, което няма това право(г-н Михаил Василев), без наличието на всички изискуеми документи, в разрез с правилата наWUSV. Липсва текущо счетоводно отчитане, организирано по реда, определен от Закона за счетоводството. Въпреки многократните напомняния от моя страна, г-н Петков отказа да създаде счетоводен регистър за отчитане на дълготрайните активи, както и да документира по надлежния ред плащания на г-н Михаил Василев, правени от касата на ОНОК.Нещо повече, след като разбрах за извършваните от Вашата група нарушения и се опитах да инициирам промяна, усилията ми бяха блокирани от отказа Ви да вземем решение в рамките на УС.

По отношение на заседанието на УС от 21.07.19, бих искал да припомня, че се съгласих на компромис, да проведем заседанието, въпреки липсата на архива на Развъдната книга(който обещахте, че ще бъде предаден незабавно, а успях да взема от Пазарджик, след многократни настоявания, едва на 06.08.19)икато израз на добра воля записвах в протокола текста, който диктуваше г-жа Ева Михайлова, представила се като Ваш адвокат, а всъщност защитаваща интересите на БРФК. От копието, което притежавате лесно може да установите, че добросъвестно съм изпълнил изискванията на Закона и Устава.

От протокола на това заседание е видно, че сме освободили г-н Петко Петков от длъжността Главен секретар и длъжността Касиер с два гласа „ЗА“ – моя и Вашия.

НЕ сме избрали г-н Михаил Василев, аз се възпротивих поради липсата на морални качества и конфликт на интереси – без нито един глас.

Така че, сметката е проста – в УС на ОНОК сме двамата с Вас. При това положение няма как да твърдите, че е взето решение за точка, свързана с БРФК, гласовете бяха по един „НЕ“ и „ЗА“.

По отношение на заседанието на УС от 27.07.19,то е свикано по надлежния ред и съобразено с изискванията на ЗЮЛНЦ, Устава на ОНОК и дългогодишната ни практика. Както Ви е известно, винаги до сега сме взимали решенията за свикване на ОС, съвещавайки се само по телефона. Този път, след като ме уведомихте, че няма да можете да присъствате лично, разисквахме темите по телефона и Ви изпратих поViberпредлагани от мен текстове. Вие ми върнахте Вашето мнение и в него настоявахте за промяна само на едно от моите предложения, т.е. съгласявахте се с другите. И тъй като Вашето предложение беше немотивирано, аз не го включих в дневния ред. Отново няма нищо нередно и това прави твърденията за „еднолично“ решение недобросъвестни внушения, граничещи с клевета. Така че, ОС на ОНОК на 31.08.19 г е свикано по надлежния ред и може да се проведе на законно основание.

21.08.2019 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми колеги,

Приложените копия са от две писма, които получих и поне едното, от които е публикувано в поне една от социалните медии. Не бях уведомен от подателя, че търси такава гласност, но след като това е демонстрирано, смятам, че няма проблем да ви запозная с тях.

зооинженер Венелин Динчев – председател на УС на ОНОК

19.08.2019Информация за развъдчиците

Победителите в развъдните изложби >>

07.08.2019 г.

Информация за развъдчиците

Победителите в изпитите за работни качества >>

06.08.2019 г.

Информация за развъдчиците

Най-важните линии в развъждането на немското овчарско куче и техните основни представители >>

05.08.2019 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми колеги,

С радост и удовлетворение мога да ви съобщя, че след като вчера получихме потвърждение от д-р Телхелм от името на WUSV, днес подписах първото споразумение, което упълномощава д-р Кирил Георгиев да прави за и от името на ОНОК рентгенови снимки за дисплазия на тазобедрената става, дисплазия на лакътя, лумбосакралните преходни прешлени и остеохондроза (HD, ED, LÜW, OCD) и да взема ДНК кръвни проби за идентификация на немските овчарки.

WUSV има следните изисквания:

 • Родословието и потвърждение за правилната и надлежна маркировка на всяко изследвано куче се представят в ОНОК за регистрация.

 • Рентгеновите снимки и кръвните проби (DNA) се архивират от SV. ОНОК и ветеринарният лекар, с който ОНОК е подписал споразумение се съгласяват, че рентгеновите снимки и кръвните проби (DNA) стават собственост на SV. ОНОК уведомява своите членове за този факт. Рентгеновите снимки и кръвните проби (DNA) не се връщат нито на ветеринарния лекар, нито на собственика на кучето. Ветеринарният лекар, подписал споразумение с ОНОК е длъжен да посочи това в договора за изследване.

 • Рентгеновите снимки, съответно кръвни проби, които не са съгласно правилата, постановени от ОНОК и SV, няма да бъдат оценявани. В случай на съмнение или спор, хематологичен или административен, се препоръчва да се свържете с офиса на ОНОК.

Д-р Георгиев започва процедура по верификация на рентгенографските снимки, вземането и изпращането на кръвни (ДНК) проби с оторизираното от WUSV лице. А ние можем да се поздравим, че ОНОК осигури на своите членове бърз, удобен и лесен начин да отговорят на все по-строгите изисквания на WUSV, свързани с развъждането и селекцията на немската овчарка.

За контакт с д-р Георгиев: 0896595724

С най-добри чувства!

зооинж. Венелин Динчев – председател на УС на ОНОК

П. П. – Моля, имайте предвид, че на територията на България само ОНОК може да оторизира ветеринарни лекари, за извършване на описаните по-горе и признати от WUSV процедури!

02.08.2019 г.

П О К А Н А

На основание чл. чл. 24, 25 от Устава на „Обединение за немски овчарски кучета в България – ОНОК”, свиквам Общо събрание на Сдружението на 31.08.2019 г. (събота) от 09:00 часа в гр. Пловдив, Limacon Event Center, на бул. Марица 154, секция 1А, входът е от ляво на Български пощи, 4000 Център, при следния дневен ред:

 1. Освобождаване на г-н Петко Петков от длъжностите Касиер и Главен секретар на ОНОК;

 2. Избор на Касиер на ОНОК;

 3. Упълномощаване на Управителния съвет на ОНОК, с единодушно свое решение да определи субект/и за партньорство и/или сътрудничество, както и формата на партньорството и/или сътрудничеството за хармонизация на развъдната документация с нормите на Международната киноложка федерация – FCI и Световния съюз на Обединенията за немски овчарски кучета – WUSV и легитимиране в рамките на двете описани по-горе организации (FCI и WUSV) на документите, касаещи развъждането и селекцията – родословия, кьорунги, оценки от изложби и изпити за работни качества, рентгенографски снимки HD / ED и ДНК идентификацията;

 4. Приемане на нови членове;

 5. Разни.

При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, редовното Общо събрание ще се проведе на същия ден от 10:00 ч. на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.


председател на УС на ОНОК – зооинж. Венелин Динчев

30.07.2019 г

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

от зооинж. Венелин Динчев – председател на УС на ОНОК

Уважаеми колеги,

На обявеното от мен заседание на УС на 21.07.19 г., г-н Петко Петков не се яви, нито представи изискваните документи, необходими за проверка на счетоводната отчетност и воденето на родословната и съпътстваща документация. Въпреки опита да намаля ефекта от подобно безотговорно поведение, като отложих предаването на необходимата за започването на проверка документация за седмицата след заседанието и до днес не е предадено нищо. Това прави опита за постигане на някакви решения от миналото заседание прекалено спорен и юридически не съвсем изряден.

За това се налага да проведем отново заседание на УС, което и свиквам на 27.07.19 г. (събота), от 9:00 часа, на бул. Марица 56 (партер),в Пловдив, с вече обявените теми.

Спорен ден на всички!

26.07.2019 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

от зооинж. Венелин Динчев – председател на УС на ОНОК

Уважаеми колеги,

С радост мога да споделя, че всички Вие – развъдчици, притежатели и любители на немски овчарски кучета можете да се поздравите с логичния край на една дългогодишна лъжа. След промените в БРФК, последва изключването на клуба на г-н Камен Литов (БОГОК). Тези, които са били принудени да търпят злоупотребите, за да не бъдат лишени от възможността да развъждат, могат да си отдъхнат. Тези, които издържаха и въпреки всичко не се примириха с лъжите и цинизма, могат спокойно да погледнат колегите си в очите и приятелски да им кажат – Радваме се, че се съгласихте, че през цялото време сме били прави! От 20 години, ние в ОНОК последователно и неотклонно се борихме против злоупотребите, измамите, диктата и фалшификациите на Литов и съучастниците му. Сега, всички развъдчици, стопани и любители на немски овчарки сме заедно, от една и съща страна на барикадата.

Това ми дава повод да уведомя всички добросъвестни развъдчици, притежатели и просто любители на немски овчарски кучета, че ОНОК, като член на Световния съюз на обединенията за немски овчарски кучета – WUSV от 1994 година (с 25 годишен юбилей тази година) е готов да осигури на всички тях спокойна работа при развъждането и селекцията на любимата порода и легитимни родословни документи, издаването на които не зависи от личния интерес на Президента. От много години в ОНОК отстояваме разбирането, че правилата важат за всички. Когато се налага разумен компромис, той е открит и се прилага за всички и НИКОЙ НЕ ПЛАЩА „НА РЪКА“! В ОНОК изборът на развъдчиците не зависи от никой друг, освен от тях самите и никой от ръководството не се меси в работата им. Класирането в изложбите и оценките при кьорунга и изпитите не зависят от това как стопаните са се „отчели“ на президента или друг човек от ръководството. Така че, ДОБРЕ ДОШЛИ!

Венелин Динчев

 

П. П. – Това можеше да се случи преди 20 години, ако …..Но както твърдят колегите от БРФК, причината (К. Литов) e отстранена и вече нищо не би трябвало да пречи нещата да са такива, каквито трябва да бъдат!

 

brfk

Надявам се, че повече няма да получавам подобни питания от Обединението за немски овчарки в Германия – SV:

„Уважаеми господине,

Изпити от чужбина могат да бъдат признати от SV само ако е представено официално потвърждение от националния клуб (ОНОК – курсивът е мой В.Д.), че те са били проведени коректно.

Затова, моля, потвърдете приложените изпитания.“

На които да се налага да изпращам следния отговор:

Съжалявам, но не сме уведомени за тези изпитания в България. Не можем да потвърдим тези резултати, освен това организациите, които са ги организирали (Българската републиканска федерация на кинологията – БРФК* и Българското обединение за германски овчарски кучета – БОГОК) и г-н Камен Литов лично, са свързани с многобройни измами и злоупотреби.

Не можем да потвърдим, че изпитите (……………..) са проведени правилно и затова не можем да потвърдим приложените документи за : ….

* – Става дума за БРФК на Литов. Колегите твърдят, че сегашната е различна.

24.07.2019 г.

ИНФОРМАЦИЯ ОТ WUSV


Уважаеми колеги,

ОНОК получи информация за описания по-долу образователен филм, който е свързан с програмата за хармонизация на WUSV относно рентгеновите снимки за HD / ED и ДНК идентификацията. Незабавно го представяме на Вашето внимание, като отлична възможност за повишаване на развъдната култура при селекцията на немската овчарка.

Хубав ден и добро настроение пожелавам!

В. Динчев

Дами и господа:

За нас е голямо удоволствие да Ви информираме за най-новия образователен филм по отношение на идентификацията на кученца, публикуван от Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. в YOUTUBE на английски и немски, за ваша информация.

Освен това, любезно Ви молим да предадете тази информация на ветеринарния лекар, с който имате договор, при условие, че Вашата организация участва в програмата на WUSV за хармонизация на оценката на Вашите рентгенови снимки по отношение състоянието на HD / ED, както и вземането на кръвни проби за участие в ДНК процедурата за съответните животни, която се извършва от Verein für Deutsche Schäferhunde (SV). За ветеринарните лекари, с които работите в тази връзка, най-интересна от обучителния филм със сигурност е секцията, в която се представя кръвната проба за проверка на идентичността на кучетата по отношение на ДНК анализа и поставянето на GoCard. Същата процедура, както е представена с куче-бебе в обучителния филм, може да бъде приложена и при възрастни кучета.

Вашето внимание е много ценно. Ако имате въпроси относно процедурите, представени във филма, моля не се колебайте да се свържете с нас.

Моля, насладете се на филма!

https://www.youtube.com/channel/UCldjHksLDFG36q7YbUW81Xg

https://www.youtube.com/watch?v=NXMqi0V1-bw

23.07.2019 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

от зооинж. Венелин Динчев – председател на УС на ОНОК

Уважаеми колеги,

Във връзка с обявеното открито заседание на УС на ОНОК, в Пловдив, на 21.07 (неделя), Ви уведомявам, че то ще се проведе от 10:00 часа в зала на:

Limacon Event Center, на бул. Марица 154, секция 1А, входът е от ляво на Български пощи, 4000 Център, Пловдив

Моля, имайте предвид, че ценейки времето на желаещите да присъстват, заседанието ще започне точно в 10:00 часа.

Надявам се, че мнозина имат желание и ще намерят време за колегиално обсъждане на важни за организацията теми!

Поздрави,

Венелин Динчев

19.07.2019 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

от зооинж. Венелин Динчев – председател на УС на ОНОК

Уважаеми колеги,

След като констатирах системно неспазване на законовите и уставните изисквания за водене на счетоводна документация, липсата на изрядни първични счетоводни документи за последните години и издаването на документи от името на ОНОК без основание, аз проведох няколко срещи и много разговори, както в рамките на УС, така и персонално с г-н Петко Петков – касиер и главен секретар на ОНОК, пряко отговорен за правилното им водене. След като и тази година нищо не се промени, на 04.07. инициирах среща с г-н Петков и г-н Михаил Василев (отговорник по развъждане на ОНОК). На тази среща ги уведомих, че не мога да отлагам повече привеждането на счетоводството и издаването на документацията в ред и предложих на г-н Петков да избере кое мое действие ще бъде най-щадящо по отношение на неговата репутация – да свикам Общо събрание с публично обсъждане на незаконосъобразното му поведение или да подпише заявление за напускане на заеманите от него длъжности (касиер и главен секретар). Г-н Петков избра второто и подписа заявление за напускане на длъжностите, което му предложих. След няколко дни обаче, г-н Петков ме уведоми, че се отказва от подписа си и държи да заема тези длъжности.

Това е в противоречие със закона, устава на ОНОК и здравия разум и подсказва за интереси, различни от интересите на ОНОК, които обаче г-н Петков не може да пренебрегне и е бил принуден да заеме тази изключително компрометираща го позиция, въпреки очевидната липса на възможности и/или желание да изпълни изискванията на две от най-отговорните длъжности в нашата организация.

В тази връзка свиквам открито заседание на УС на ОНОК, в Пловдив, на 21.07 (неделя). Часът и мястото ще бъдат допълнително обявени.

На това заседание предлагам да се вземе решение за освобождаване на г-н Петков от длъжността главен секретар, както и да се постави въпроса за невъзможността да заема длъжността касиер в УС на ОНОК. Освен това предлагам да се вземе решение за свикване на Общо събрание, което да избере ревизор на счетоводството за ревизия на дейността на касиера и главен секретар. Да се разгледа резултата от ревизия на документацията по издаването на родословните документи, за което г-н Петков трябва да предостави в срок до 19.07. (петък) цялата налична документация съгласно изискванията на устава и правилниците на ОНОК, за периода от 01.01.2017 до днешна дата.

Заседанието е открито за всички членове на ОНОК.

14.07.2019 г.

Zaqwlenie

ПОКАНА

Управителният съвет на СНЦ „Обединение за немски овчарски кучета в България – ОНОК”, свиква редовно Общо събрание на Сдружението на 31.03.2019 г. от 09.00 часа в гр. Пловдив, Аграрен университет, зала 222, при следния дневен ред:

Отчет на Управителния съвет за 2018 г.

Отчет на касиера за финансовата година.

Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2018 г.

План за работа през 2019 г.

Разни

При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, редовното Общо събрание ще се проведе на същия ден от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.

1.03.2019 г


03.09.2018 г.

Това е опит за кратък исторически преглед на най-важните кръвни линии, с най-добрите им представители и техния настоящ статут в развъждането на немското овчарско куче, с автор Лотар Куол – отговорник по развъждане на SV. > PDF

21.06.2018 г.

ОТВОРЕНО ПИСМО

До г-н Михаил Василев

Здравей Мишо,

Минаха няколко дни от проваления опит за дискусия по наистина важна за ОНОК тема. Надявам се времето да е уталожило страстите, защото те никога не са добър съветник. Признавам, че и до сега не знам истинската (или поне цялата) причина за твоето поведение. Стъпката, която си направил е сериозна, но не мисля, че е в правилната посока. Не знам дали разбираш, но желанието ти да ми вмениш “подкрепа за доказана измама, подкрепа за безобразни нарушения и манипулации”, засяга не само лично моето добро име и душевен комфорт. То е в голяма услуга на всички противници на ОНОК, на хитреците, нахалниците и истинските измамници, които винаги са твърдяли, че и в ОНОК са “същите като тях”. Не зная защо им правиш тази услуга. Знам обаче, че когато има причина, винаги ще се намери повод. Ти “създаде” своя повод и напук на здравия разум се погрижи за “популярността” на клуба по един от най-лошите сценарии.

В писмото ти присъстват полуистини, откровени неистини и са спестени важни факти, което говори за умисъл и този похват обикновено се нарича манипулация.

И за да не бъда голословен :

– Твърдиш, че “ … г-н Венелин Динчев, който застана и подкрепи една доказана, нагла и не еднократна (правилното е нееднократна) измама!”. Как точно съм подкрепил каквато и да е измама? Аз твърдях и продължавам да твърдя, че Христо Желязков не е трябвало да получава родословия, за които не е представил редовни документи. А ти си му издал такива родословия, поне два пъти. Кой подкрепя измамата?

– Твърдиш, че “Мотив за това е без очните (може би – безочливите) обвинения отправени срещу мен от Председателя на ОНОК г-н Динчев!”. Какви точно обвинения съм ти отправил? Въпросът, защо си издал родословия без правно основание не е обвинение, още по-малко “без очно”(каквото и да означава това), защото ти го зададох, гледайки те в очите. Ти сам усети, че оправданието, че не си забелязал липсата на подпис е несериозно, още повече, че носеше повторно издадени същите родословия, побърза да се “обидиш” и напусна процедурата.

– Твърдиш, че “…докато на чело (правилното е начело) на ОНОК е лидер подкрепящ безобразни нарушения и манипулаций ( правилното е манипулациИ) аз самоволно напускам клуба.”. Отново питам, какво нарушение или манипулация съм подкрепил? Както вече ти припомних, издавайки родословия без необходимите документи, на практика ти си подкрепил нарушение, като за целта си извършил друго такова.

Това са фактите!

Накратко, процедурата по изслушване, която организирах съгласно Устава на ОНОК беше опорочена от твоето самоволно напускане, което освен израз на неуважение към Устава на ОНОК и към присъстващите, беше пречка за нормалното протичане на процедура за наказание. Така че, ти драги Мишо, беше този, който умишлено или не, направи невъзможно изпълнението на процедурата! А нагласата ти, че не дължиш обяснения при неспазване на Устава и правилниците е много по-голям прът в колелото, отколкото нарушение на редови член. Защото, като Отговорник по развъждане на ОНОК си длъжен да даваш пример, при това добър!

И след като те запознах с моята гледна точка, любезно, но настоятелно моля, да сториш необходимото, така че несправедливите и по същество клеветнически твърдения, които си написал по мой адрес, да бъдат снети! Естествено е това да стане по неунизителен за теб, но категорично възстановяващ достойнството ми начин. Липсата на незабавна адекватна реакция ще ме лиши от повод за поддържаната от мен дискретност. Освен това ще ме принуди да прибегна до всички достъпни законосъобразни начини и средства да защитя доброто си име.

Поздрави,

Венелин

П. П. – Поправките в текста, макар неизчерпателни, не са дребнавост или заяждане. Твоят статут и характерът на посланието предполагат повече внимание в правописа, пунктуацията и граматиката.


06. 06. 2018 г.

Поместеното по-долу писмо е получено на електронната ми поща вечерта на 05. 06. 2018 г. и е адресирано до УС на ОНОК – БЪЛГАРИЯ.

Понеже авторът, г-н М. Василев е обявил, че ще го публикува в социалната мрежа Фейсбук, намирам, че споделянето му в сайта на ОНОК е нормално и не нарушава правата на никой от споменатите в текста.

В. Динчев – председател на УС на ОНОК

(публикува се оригиналния текст, без никаква промяна)

“Здравейте,
с голямо съжаление и разочарование пиша това писмо!
Съжалявам, защото мисля имам какво още мога да дам на Клуба за неговото развитие и популярност.
Особено съм разочарован от поведението и реакцията на г-н Венелин Динчев,който застана и подкрепи една доказана,нагла и не еднократна измама!
Ще се опитам да Ви обясня случая.
След, като абсолютно случайно се натъкнах на Удостоверение за окучване изпратено в Канцеларията от Христо Желязков, на което липсва подпис и печат на Отговорника по развъждане на МГ -Пловдив !
Възможно най-бързо проведох разговор с д-р Михайлов разбрах,че развъдчика не го е информирал дори за въпросното кучило!
Нещо повече, него е правил последната година! Потърсих предишни удостоверения от същия развъдчик и се оказа,че освен не подписаните документи има и два с фалшифициран подпис потвърдено от самия д-р Михайлов!
Получих покана за среща организирана от МГ-Пловдив, на която присъстваха Венелин Динчев, Васил Миланов, Николай Михайлов, Христо Желязков, Петко Петков. Отидох на уговореното място с вярата,че ще се вземе правилно и трезво решение на проблема и подобен тип нагли нарушения на развъдния правилник на ОНОК няма да бъдат допускани повече!
На вместо това вината абсолютно тенденциозно беше хвърлена върху мен,за това че съм издал част от тези родословия !
Да,признавам,че поради невнимание и липсата на време съм пропуснал липсата на подписа,но е факт, че когато видях липсата му веднага се свързах с д-р Михайлов!
В крайна сметка се оказва, че моето нарушение или по-скоро забавена реакция е толкова голямо,че обезличи на 100% тоталното потъпкване и неспазване на Правилника за развъждане на ОНОК ! Сведе до нулеви стойности наглата имитация на подписа на Отговорника по развъждане на МГ Пловдив!
По този повод (без това да означава, че бягам от отговорност, напротив готов съм да понеса всички последващи от нарушението ми наказания),Моля членовете на Управителния съвет на ОНОК да ме освободят от заеманата от мен длъжност, а именно Отговорник по развъждане на Обединението.
Мотив за това е без очните обвинения отправени срещу мен от Председателя на ОНОК г-н Динчев!
И тъй като съм уважаващ себеси човек открито заявявам,че докато на чело на ОНОК е лидер подкрепящ безобразни нарушения и манипулаций аз самоволно напускам клуба.
В заключение ще кажа,че не Съжалявам за нищо направено от мен за ОНОК!
Благодаря ви за вниманието!
С Уважение Михаил Василев

п.п ще публикувам това отворено писмо в фейсбук станицата на ОНОК. Искам всеки да разбере от първо лице мотивите на оттеглянето ми,защото не искамда се спекулира с това!”


Резултати от Световното първенство за немски овчарски кучета
в периода 1992 – 2016 година.

06. 06. 2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ ОТ WUSV

Ladies and Gentlemen:
Dear Members:
Please find below a link that leads you to the latest newsletter in terms of the WUSV World Championship 2017 in the Netherlands for your information. In case of questions please refer to Ms. Maud Diemer in person who will happily assist you.

With kindest wishes,
Helga Seidel

превод:

Дами и господа:
Уважаеми членове:
По-долу ще намерите връзка, която ви води към най-новия бюлетин с информация за вас, по отношение на Световното първенство на WUSV – 2017, в Холандия. В случай, че имате въпроси, моля, обърнете се към г-жа Maud Diemer, която с удоволствие ще ви помогне.

С най-добри пожелания,
Хелга Зайдел

http://mailchi.mp/vdh/newsletter-worldchampionship-ipo-agility-2017?e=[UNIQID]

Maud Diemer MSc BA
PR & Communications
VDH WUSV / WC Agility 2017
T +31653995598
Mail: [email protected]


Уведомяваме всички членове на ОНОК, че съветът на директорите на WUSV е взел решение, че за участие на Световното първенство на WUSV и на WUSV-Universalsieger ще се изисква представянето на ветеринарен сертификат по образец на WUSV (виж приложението), подписан от лицензиран ветеринарен лекар и упълномощен представител на ОНОК.

Решения на редовното Общо отчетно-изборно събрание на ОНОК от 18.12.2016 г.

Събранието приема отчета на Председателя и касиера.

Събранието приема отчета на отговорника по развъждане.

Събранието приема отчета на отговорника по обучение.

Събранието освобождава УС от отговорност.

Събранието избира Управителен съвет на ОНОК в състав:
Председател – г-н Венелин Динчев
Зам. Председател – г-жа Мариана АлКюрди
Касиер – г-н Петко Петков

Събранието приема следния план за работата на ОНОК през 2017 година :

29 януари, София – изпит и кьорунг (при наличие на поне 3 записани кучета)

26 февруари, София – изпит и кьорунг (при наличие на поне 3 записани кучета)

26 март, Сливен – специализирана изложба

9 април, Пазарджик – кьорунг

22 април, Сливен – изпит ВН, ІРО 1,2,3 и кьорунг – съдия и кьормайстор Jürgen HoffmannSV,WUSV

23 април, Сливен – специализирана изложба – съдия и кьормайстор Jürgen HoffmannSV,WUSV

30 април, София – изпит и кьорунг (при наличие на поне 3 записани кучета)

28 май, София – изпит и кьорунг (при наличие на поне 3 записани кучета)

25 юни, София – изпит и кьорунг (при наличие на поне 3 записани кучета)

30 юли, София – изпит и кьорунг (при наличие на поне 3 записани кучета)

27 август, София – изпит и кьорунг (при наличие на поне 3 записани кучета)

24 септември, София – изпит и кьорунг (при наличие на поне 3 записани кучета)

30 септември, Сливен – специализирана изложба

21 октомври, Сливен – изпит – съдия и кьормайстор Günter Schwedes – SV,WUSV

22 октомври, Сливен – национална специализирана изложба, Шампион на България – съдия и кьормайстор Günter Schwedes – SV,WUSV

29 октомври, София – изпит и кьорунг (при наличие на поне 3 записани кучета)

26 ноември, София – изпит и кьорунг (при наличие на поне 3 записани кучета)

10 декември, Сливен – Юбилейно тържество “25 години ОНОК”

18.12.2016 г

Информация за развъдчиците

Обзор на популярни кръвни линии в породата немско овчарско куче – 2016

Данни за потомството на някои разплодници – 2016

източник на информацията – World Union of the Asssociations of German Shepherds (WUSV) e.V./ registered association
– Secretariat General – 14.11.2016