Председател
Красимир Миленов
Телефон+359 889 506 823
Имейлоffice.bsv94@gmail.com
Административен имейлоffice@bsv.bg

Заместник-председател
Мариана Ал Кюрди
Телефон+359 887 360 783
Имейлоffice.bsv94@gmail.com

Адрес по регистрация
АдресСофия, бул. Александър Стамболийски 40, ет.1

Местни групи
Варна
Имейлmg.varna9000@gmail.com
Красимир Димитров Иванов+359 897 861 075
Велико Търновска
Имейлmg.tarnivska@gmail.com
Георги Кирилов Факалиев+359 890 206 625
Казанлък
Имейлonokservicekz@gmail.com
Кънчо Танчев Танев+359 878 161 306
Юлиян Панайотов Маринов+359 898 469 544
Лясковец
Имейлmg.liaskovec@gmail.com
Михаел Петков Павлов+359 883 318 444
Монтана
Имейлmg.montana3400@gmail.com
Иван Валериев Димитров+359 888 494 058
Пазарджик
Имейлmg.pazardjik@gmail.com
Петко Димитров Петков+359 889 324 047
Сливен
Имейлlgsliven@abv.bg
Ивайло Русков Иванов+359 878 473 837
София
Имейлmg.sofia1000@gmail.com
Красимир Георгиев Миленов+359 889 506 823
Мариана Няголова Ал Кюрди+359 887 360 783
Хасково
Имейлmg.haskovo@gmail.com
Станислав Петров Вълков+359 888 633 882
Шумен
Имейлmg.shumen@gmail.com
Генади Петров Георгиев+359 896 540 168
Ямбол
Имейлmg.yambol6800@gmail.com
Стоян Георгиев Младенов+359 892 912 123
Мария Стоянова Младенова+359 879 009 122

Плащания
БанкаПроКредит Банк Пловдив
БенефициерОбединение за Немски Овчарски Кучета (ОНОК)
СметкаBG22PRCB92301025402518
BICPRCBBGSF

Срържи се с ОНОК