Съдия: Wolfgang Hassgall (SV)

Спонсор:

Home - Alleva - Bulgaria - Официален Сайт
Diusapet – България

Място: Тренировъчни игрища на ФК „Локомотив“, Горна Оряховица


Такса за участие
Членове на ОНОК 30лв
Редовна цена 40лв. (€20)

 

За участие попълнете формата за заявка за изложба


Информация за плащане по банков път
(Плащането се извършва единствено по банков път)
Банка ПроКредит Банк Пловдив
Бенефициер Обединение за Немски Овчарски Кучета (ОНОК)
IBAN BG22PRCB92301025402518
BIC PRCBBGSF
Основание Участие в изложба – *име на кучето*

 

Телефон за връзка (BG): +359 877 55 22 25
Телефон за връзка (EN): +359 888 80 33 45

 


Краен срок за заявка: 19.09.2021г.
Краен срок за плащане: 22.09.2021г.

Допускат се до участие само предварително заявени кучета


Съдия: Wolfgang Hassgall (SV)
Място: Тренировъчни игрища на ФК „Локомотив“, Горна Оряховица


Такса за участие
Членове на ОНОК 20лв.
+ допълнителна такса за регистрация в SV, спрямо възрастта на кучето
(доплаща се в деня на мероприятието)

 

За участие попълнете формата за заявка за wesenstest


Информация за плащане по банков път
(Плащането се извършва единствено по банков път)
Банка ПроКредит Банк Пловдив
Бенефициер Обединение за Немски Овчарски Кучета (ОНОК)
IBAN BG22PRCB92301025402518
BIC PRCBBGSF
Основание Участие в тест за характер – *име на кучето*

 

Телефон за връзка (BG): +359 877 55 22 25
Телефон за връзка (EN): +359 888 80 33 45

 


Краен срок за заявка: 06.09.2021г.
Краен срок за плащане: 22.09.2021г.

Допускат се до участие само предварително заявени кучета

Горчиво поражение за VDH/FCI
За пореден път Висшият областен съд на Дюселдорф постановява, че наредбите на VDH и FCI съдържат незаконосъобразни разпоредби, които нарушават законодателството в областта на конкуренцията и поради това са нищожни. Висшият областен съд – както и преди това Областният съд на Дортмунд – отхвърли искането на VDH и FCI да се забрани на SV да включва в племенната книга чуждестранни членове на немски овчарки, които не са членове на FCI. Сега СВ може да включва в родословната книга немски овчарки, които не са членове на FCI, при условие, разбира се, че са спазени останалите изисквания. Незаконните устави на VDH и FCI трябва да бъдат променени, в противен случай могат да бъдат наложени финансови санкции.“

Уважаеми членове на WUSV, приятели на немската овчарка, приятели на породистото кучешко развъждане,
Институционализираното развъждане на породисти кучета понастоящем се сблъсква с все повече проблеми. В родните страни на класическите европейски породи кучета се наблюдава значителен спад в броя на регистрираните кученца от контролирано развъждане. По тревожен начин регистрацията на кученца, както и броят на членовете и други показатели са ясен знак.

Ако сега се има предвид, че въпреки силно променените социални условия броят на кучетата и търговията с тях са останали постоянни, поне в рамките на Европейския съюз, трябва да се отбележи, че през последните години се наблюдава изместване на пазара на кучета към неконтролируем, сив и по-малко прозрачен пазар в ущърб на контролираното развъждане на кучета.

Има разбираеми причини за това неприятно и предсказуемо фатално развитие от наша гледна точка:
Възможният купувач на кученца, т.е. целевата група, в крайна сметка „потребителят“, е затрупан с огромно количество информация, която по никакъв начин не е потвърдена или регулирана. Това стимулира сивия сектор. Цялата система е уязвима.
Кинологичните организации и институции не са в състояние да предоставят на купувачите на кученца обективни, контролирани данни, които да са подходящи за вдъхване на доверие на потенциалните купувачи на кучета. Причината за това може да се търси, наред с другото, във факта, че съответните кинологични организации са развили през десетилетията собствена динамика, която е насочена повече към защита на собствените им интереси и тези на техните протагонисти, отколкото към кинологичното качество.

Високопарните думи в правилата и законите са в рязък контраст с липсата на фактическо прилагане на реално кинологично качество и контрол в смисъла на защита на потребителите и кинология.

Свободната конкуренция, прозрачността и защитата на потребителите не играят никаква или само незначителна роля в институционализираното развъждане на породисти кучета. Потребителят (купувачът на кученца) е във властта на доминиращите кинологични институции, които имат егоцентрична нагласа и самодоволство, чието време е отминало поради липсата на доверие. Човек не може да се освободи от впечатлението, че тази самовглъбена насоченост е по-скоро за защита на привилегиите, придобити в продължение на десетилетия, отколкото с цел прозрачност и кинологични цели.

Настоящата ситуация в кинологичния свят по никакъв начин не съответства на изискванията и информационните модели и във времената на бързо напредваща глобализация. При липсата на прозрачност и проследяемост информацията по всяка тема, независимо дали е правилна или не, става възможна по целия свят, комуникира се в рамките на секунди и се използва или манипулира според нуждите.

Както показват многобройните криминални ексцесии в контекста на незаконната търговия с кучета по време на пандемията, сегашната ситуация изисква отговорните лица да отхвърлят архаичните модели на мислене и да направят спешна и необходима промяна на парадигмата, която да бъде осъществена от обществото, политиката и кинологичните асоциации.

Така например през последните години политиката и обществото въведоха защита на хуманното отношение към животните, която днес се съдържа във всяко цивилизовано национално законодателство и отчасти е интегрирана в силно диференцирани разпоредби. Пример за това е Германия, където хуманното отношение към животните е включено в Основния закон. По този начин хуманното отношение към животните и съобразеното с вида им третиране на поверените ни животни са не само нещо естествено, но и законово задължение, което държавата и обществото са въвели. Тези правила трябва да се спазват стриктно. Това не подлежи на обсъждане и има обществен консенсус въпреки понякога различаващите се възможности за тълкуване.

Същото се отнася и за правните основания, свързани със защитата на потребителите, антитръстовото право и правото на конкуренция, както и с контрола на качеството. От гледна точка на конкуренцията и защитата на потребителите през последните десетилетия, особено на европейския пазар, се развиха норми, които са общо право. Очевидно е, че тези закони и правила или не са признати от отговорните кинологични организации, или са умишлено подкопавани. От само себе си се разбира, че в едно правово общество тези закони, които защитават свободната пазарна икономика – които в крайна сметка служат за контрол на качеството и защита на потребителите – и трябва да бъдат стриктно спазвани и от нашите представители и лобисти.

Човек не може да избира кои закони да следва въз основа на личното си мнение.
Това важи с особена сила, тъй като през последните десетилетия се развиха господстващи позиции на отделни организации, които противоречат и злоупотребяват със защитата на потребителите и свободната конкуренция и по този начин оказват значително влияние върху кинологията, свързана с качеството. Незабавно трябва да се изиска и осъществи промяна на парадигмата от страна на чадърната организация. Това е особено вярно, като се има предвид глобалното влияние на тези институции и въздействието, което тези политики и решения оказват както върху вътрешния пазар, така и върху останалия свят.

От създаването на асоциацията преди почти 125 години SV и WUSV практикуват „конкуренция“ при строги правила за параметрите на качеството. Състезанията се провеждат директно на нашите големи събития, а също и като най-съвестно, де факто сертифицирано доказателство за здравето и индивидуалния принос на нашите родословни кучета, което безспорно има положителен ефект върху развъдчиците и любителите на немската овчарка и породата в световен мащаб.

С разпоредбите за контрол на размножаването на WUSV поставихме крайъгълен камък в кинологията, който се прилага и е напълно приет в целия свят. Едно куче, отгледано в рамките на WUSV, в съответствие с определените критерии, отговаря на най-високите изисквания за качество, които се проверяват щателно. Само кучета, отглеждани в съответствие с тези критерии, се в рамките на WUSV се приема за немска овчарка по смисъла на Ритмайстер фон Щефаниц. Никога в развъдната дейност на родината няма да попадне овчарско куче от типа „MeToo“, което не отговаря на нашите високи критерии. Въпреки това кучетата, които отговарят на високите критерии, имат достъп до нашето развъждане.

С оглед на това сме доволни от неотдавнашната победа на асоциацията основател на породата немска овчарка „Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V.“ в съдебен спор пред Висшия областен съд на Дюселдорф.

Този съдебен спор е иницииран от VDH, към който се присъединява FCI, и е насочен срещу SV.
Тези организации искаха да ни забранят да вписваме в нашата племенна книга кучета, които са отгледани според нашите високи и преди всичко обективни критерии, ако са отгледани извън клуб на FCI. От гледна точка на FCI в родословната книга на SV трябва да се включват само кучета, развъждани в рамките на тяхната мрежа. Приоритет е даден на принадлежността към асоциацията, а не на действителното кинологично качество, обективен критерий или съобразяване с потребителя.

След отмяната на така нареченото „съдийско ембарго“ през миналата година, Съдът за картелите отново потвърди нашето мнение: VDH и FCI действат в нарушение на антитръстовото законодателство! Значителни части от техните разпоредби са нищожни поради нарушаване на забраната за картели. Конкретно това означава, че FCI и нейните асоциации-членки трябва за втори път в рамките на много кратък период да приведат същественото съдържание на своите устави и правилници в съответствие с върховенството на закона.

СВ ще се придържа към практиката си да вписва в племенната си книга немски овчарки от всички клубове на WUSV. По този начин Висшият областен съд на Дюселдорф напълно потвърди съответното решение на Областния съд на Дортмунд от януари 2021 г.
VDH и FCI искаха да предотвратят вписването на немски овчарки от клубове, които не са членове на FCI, в родословната книга на SV, а не само в регистъра на приложенията, както преди. Поради това на 23 декември 2020 г. VDH е подала молба за издаване на временна забрана. Сега Висшият областен съд на Дюселдорф окончателно заяви, че на SV не може да бъде забранено да вписва кучета от клубове, които не са членове на FCI, в своята племенна книга. По-скоро Висшият областен съд счита, че подобна забрана представлява „странично“ и следователно особено сериозно ограничение на конкуренцията. Преди това Областният съд на Дортмунд вече се е произнесъл ясно в полза на SV. Съответните разпоредби на VDH и FCI нарушават забраната за картели и злоупотреби. Те са нищожни и не могат да бъдат прилагани повече.

По-конкретно Висшият областен съд посочва последиците от това картелно нарушение в световен мащаб:

„Тези правила имат за цел забележимо ограничаване на конкуренцията в рамките на вътрешния пазар, а освен това и в световен мащаб на пазарите на предлагане на услуги за развъждане на породисти кучета и развъждане на кучета, и могат да засегнат значително конкуренцията между държавите членки.“

Висшият областен съд на Дюселдорф илюстрира колко силно разпоредбите на FCI и VDH ограничават конкуренцията в световен мащаб. Развъдчиците извън FCI са поставени в по-неблагоприятно положение от развъдчиците в FCI, без това да е оправдано:

„[Тези правила засягат] конкурентоспособността на развъдчици, които не са членове на VDH/FCI, с развъдчици, които са членове на VDH/FCI, и на клубове за развъждане на кучета, които не са членове на VDH/FCI, с клубове за развъждане на кучета, които са членове на VDH/FCI или са свързани с тази организация чрез споразумение за сътрудничество. Това затруднява продажбата на кученца, отгледани извън FCI, на развъдчици в рамките на FCI, в този случай например на немски овчарки от чуждестранни асоциации на WUSV, които не са свързани с FCI, на развъдчици, които членуват в [SV], и по този начин се отразява на пазарната стойност на тези кучета.“

Висшият областен съд на Дюселдорф призна висококачествените стандарти, които се спазват в асоциациите на WUSV. Той не счита за оправдана общата забрана за регистрация на кучета, които не са обект на VDH-FCI, ако се спазват същите или по-строги критерии за чистопородност и развъждане, какъвто е случаят със SV.

Немските овчарки, отглеждани в клубовете на WUSV, надхвърлят обективните критерии на националните кинологични организации от мрежата на FCI. В повечето случаи е налице само обикновено придържане към ниските стандарти за развъждане на мрежата FCI, които не могат да гарантират спазването на самите стандарти за породата.

Областният съд на Дортмунд вече правилно е установил нарушение на чл. 102 ДФЕС или §§ 19, 20 GWB, т.е. злоупотреба с пазарна сила:

„Фактът, че кучета с родословие, което не е признато от FCI или [VDH], не могат да бъдат включени в родословните книги, засяга конкурентните възможности на развъдчици, които не са организирани в [VDH] или FCI по начин, който е подходящ за пазара на продажба на кучета с родословие.“

Като цяло доминиращите дружества като FCI и VDH носят специална отговорност за конкуренцията. Техните разпоредби и решения не трябва да пречат на правилното функциониране на пазара. По този начин SV заедно с клубовете на WUSV отново постигнаха важна победа в съда. Съществени разпоредби на FCI и VDH (а именно чл. 8 от Процедурния правилник на FCI от 2015 г. и актуалната му версия, както и § 3 № 1.13б от Устава на VDH и § 3 № 1 и № 2 от Правилника за развъждане на VDH) бяха обявени за антитръстови нарушения и нищожни. Картелните съдилища правилно оценяват кинологичните организации, като FCI и VDH, като дружества по смисъла на антитръстовото законодателство, които трябва да спазват приложимите закони за конкуренцията, а не вътрешните правила и устави на сдруженията, които ограничават или нарушават конкуренцията.

Поради това развъдчиците, техните кучета и техните потомци от клубове извън FCI не могат да бъдат дискриминирани. Незаконно е, че развъдчици от клубове, които не са членове на VDH/FCI по света, не са могли да регистрират своите немски овчарки в съответните родословни книги, дори ако техните кучета отговарят на строгите изисквания на SV и са също толкова чистокръвни, колкото и кучетата с признати от VDH-FCI родословия. Разпоредбите на FCI и нейните асоциации членки са обявени за невалидни в цялата мрежа на FCI.
Умишленото продължаване на това нарушение на антитръстовото законодателство може да доведе до значителни глоби и правни щети.

Клубовете на WUSV са истински представители на възможно най-голяма отговорност в развъждането на чистокръвни немски овчарки по целия свят в съответствие със стандарта на породата и правилата за развъждане с найвисоко качество на WUSV.

SV и WUSV отговарят на най-строгите критерии за изследване на родословието на немските овчарки, тяхното здраве и характерови особености, както и на характеристиките им като работни и семейни кучета в рамките на най-високите стандарти за хуманно отношение към животните.

 

Можем да се гордеем с това и ще продължим да вървим по този път без колебание в духа на Ритмайстер фон Щефаниц.

С уважение,
Проф. д-р Хайнрих Меслер, президент на SV/WUSV


Оригинален документ

Съдия: Ferenc Szegvári (SV)
Място: Парк „Аспарухово“, Варна
Дата: 26.06.2021г.


 

3-6 месеца

Женски
VV 1 Freya Santal Ivan
VV 2 Lou Denino
VV 3 Beki von der Dog Haus

 

Женски – дълъг косъм
VV 1 Lota Denino

 

Мъжки
VV 1 Lato Denino
VV 2 Burk Team Top Dogs

 

Мъжки – дълъг косъм
VV 1 Neron von Jelishof

 

6-9 месеца

Женски
VV 1 Vera von Stas Haus
VV 2 Astra von Haus Tzvedivar
VV 3 Narniya uz Bekigi Jara
VV 4 Bela von Dan Loz
VV 5 Ogri Haus Dimitrov
VV 6 Yana von Alexander
VV 7 Honda von Demchos Hof

 

Мъжки
VV 1 Tango Westback
VV 2 Omen Haus Dimitrov
VV 3 Ober Haus Dimitrov
VV 4 Gard Haus Tzvedivar

 

9-12 месеца

Женски
VV 1 Beatrice Top Dogs
VV 2 Jeto von Dimovo Haus

 

Мъжки
VV 1 Raul von Ilissto
VV 2 Urbo von Ljulin

 

12-18 месеца

Женски
SG 1 Kuba von Haus Nikolov
SG 2 Sirma Top Dogs
SG 3 Cora Marback Hof
SG 4 Xandra von Wassy
SG 5 Xantty von Wassy
SG 6 E-Chara Santal Ivan
SG 7 Dori von Demchos Hof
SG 8 Abel Top Dogs
SG 9 Deba von Demchos Hof

 

Мъжки
SG 1 Volley von Haus Mofli
SG 2 Wotten von Haus Mofli
SG 3 Zafir von Dechkov
SG 4 Zoro von Dechkov
SG 5 Bark von Haus Tzvedivar
SG 6 Azar Top Dogs

 

Мъжки – дълъг косъм
SG 1 Bethoven von Haus Froehil

 

18-24 месеца

Женски
SG 1 Waika von der Zenteiche

 

Мъжки
SG 1 Versus von der Alexander
SG 2 Eliot von der Piste Trophe

 

над 24 месеца – открит

Женски
SG 1 Geri von Ivelin Hof
SG 2 Goldy von Haus Tzvedivar
SG 3 Yara von Demchos Hof

 

Женски – дълъг косъм
SG 1 Ivon von Denisto Haus
SG 2 Jeida von Denisto Haus
SG 3 Ariel Top Dogs
SG 4 Nests von Panhaus

 

Мъжки
SG 1 Bamzy Santal Ivan
SG 2 Vegas von Bischof Metzger
SG 3 Toro von Wassy
SG 4 Ieron
SG 5 King Top Dogs
SG 6 Jez vom Tuniberg

 

над 24 месеца – работен

Мъжки
V 1 Hektor von Denisto Haus

 

Мъжки – дълъг косъм
V 1 Feri von Haus Mofli


Класиране


Съдия: Ferenc Szegvári (SV)

Спонсор:

Royal Canin logo and symbol, meaning, history, PNG
Royal Canin – България

 

Място: Парк „Аспарухово“, Варна


Програма – 26.06.2021г.
8.00ч. Записване
10.00ч. Откриване
10.30ч. Оценяване на клас: 3-6 месеца
Оценяване на клас: 6-9 месеца
Оценяване на клас: 9-12 месеца
Оценяване на клас: 12-18 месеца
Оценяване на клас: 18-24 месеца
13.30ч. Почивка
14.00ч. Оценяване на клас: над 24 месеца (Открит)
Оценяване на клас: над 24 месеца (Работен)

Такса за участие
Членове на ОНОК 25лв.
Редовна цена 40лв. (€20)

 

За участие попълнете формата за заявка за изложба.


Информация за плащане по банков път
(Плащането се извършва единствено по банков път)
Банка ПроКредит Банк Пловдив
Бенефициер Обединение за Немски Овчарски Кучета (ОНОК)
IBAN BG22PRCB92301025402518
BIC PRCBBGSF
Основание Участие в изложба – *име на кучето*

 

Телефон за връзка: +359 89 246 6862 (Николай Нинов)

 


Краен срок за заявка: 20.06.2021г.
Допускат се до участие само предварително заявени кучета


Съдия: Dieter Oeser (SV)
Спонсор:
– България

Място: Стадион „Хаджи Димитър“, Сливен


Програма:

Дата: 16.05.2021г.
Записване: от 8.00ч. до 9.00ч.
Откриване: от 10.00ч.
Оценяване на: 3-6м. → 6-9м → 9-12м. → 12-18м. → 18-24м. от 10.30ч. до 13.30ч.
Почивка: 30мин.
Оценяване на: открит клас над 24 месеца → работен клас над 24 месеца от 14.00ч.


Такса за участие:

Членове на ОНОК ⇒ 20лв.
Редовна цена ⇒ 40лв. (€20)
Форма за заявка за изложбата може да попълните ТУК


Плащането на такса се извършва само по банков път:

Банка: Прокредит Банк гр.Пловдив
В полза на: Обединение за Немски Овчарски Кучета(ОНОК)
IBAN: BG22PRCB92301025402518
BIC: PRCBBGSF
Основание: Участие в изложба – *име на кучето*

Телефон за връзка: +359 87 8473 837


Краен срок за заявка: 10.05.2021г.
Допускат се до участие само предварително заявени кучета


Съдия: Dieter Oeser (SV)
Спонсор:
– България

Място: Стадион „Хаджи Димитър“, Сливен

Дата: 15.05.2021г.
Начало за кьорунг: 9.00ч.


Право на участие в кьорунга имат само членуващите в клубове сдружени с SV и WUSV

Такса за участие в кьорунг:
Членове на ОНОК ⇒ €50
Чужденци ⇒ €100
Форма за заявка за кьорунг може да попълните ТУК


Плащането на такса се извършва само по банков път:

Банка: Прокредит Банк гр.Пловдив
В полза на: Обединение за Немски Овчарски Кучета(ОНОК)
IBAN: BG22PRCB92301025402518
BIC: PRCBBGSF
Основание: Участие в изпит – *име на кучето*

Телефон за връзка: +359 87 8473 837


Краен срок за записване: 29.04.2021г.
Допускат се до участие само предварително заявени кучета

В резултат на септемврийското отсъждане на Върховния съд в Дюселдорф срещу нарушаването на закона за конкурентното право от страна на VDH и FCI; последвано от главно завеждане в Германски съд с дългосрочен ефект за VDH и FCI, що се отнася до киноложките съдии и генеалогичното сертифициране, както и предприетите последващи действия в същата посока в Испанския съд по конкурентно право, SV в допълнение към съществуващото признаване за участие в събития на WUSV клубове на кучета с WUSV клубни родословия, съобразени с правилника на WUSV, признава развъждането на кучета с родословия, издадени от WUSV клубове, стига да са развъждани съобразно развъдните критерии определени от програмата на WUSV за качество с цел хармонизация на развъждането на Немско овчарско куче.
Ограничението, което до скоро съществуваше, базирано на единственото условие, кучето да е регистрирано в развъдната книга на FCI членуваща организация или FCI договорен партньор, е обявено в нарушение на закона за конкуренцията и съответно, е премахнато и вече не съществува. Днес получихме писмено потвърждение от президента на SV/WUSV.
С цел да подсигурим безпрепятствено
изпълнение на новите регистрации в отдела по развъждане на SV, ви молим да ни държите в течение за всеки един случай.
Това решение е много важно за всички клубове, които по някакъв начин са ограничени в отпечатването на родословията си. Подсигурявайки ни генеалогична и развъдна информация, ние можем да подсигурим печатането на родословията. Ако имате интерес, моля свържете се с нас.
Пожелаваме ви приятен уикенд и ви очакваме!
Да живее Немското овчарско куче!
Родриго и Вадим
Въпроси относно последните новини:
1.     Какво точно имате предвид, когато казвате, че при налична необходимата генеалогична информация от клуба, вие можете да съдействате с отпечатването на родословията?
– Всички WUSV клубове носят отговорност да                поддържат своите развъдни книги и да контролират развъждането (по одобрена програма за хармонизация на породата от миналогодишното Общо събрание на WUSV), но има вероятност да съществуват клубове, които нямат техническата възможност сами да отпечатват родословията си. WUSV предлага услугата за отпечатване на родословия с определена такса, след получаване на генеалогичната информация от клуба. Това може да бъде допълнително уговорено с WUSV.
2.     Ако кучето има снимки, ДНК, клубен изпит, клубен кьорунг, клубно родословие, то признато и одобрено ли е за разплод от SV, без да е необходимо да има ПК номер в местната FCI организация?
– Точно така! Куче, което е развъждано съобразно правилата за развъждане на WUSV, при отправено запитване към офиса на SV, отделът по развъждане проверява дали кучето покрива изискванията за развъждане и ако е така, то получава регистрационен номер SZ към SV. Ако това куче ще се развъжда в Германия, защото е продадено на немски член на SV, той трябва да докаже, че са спазени всички условия за развъждане на SV.
3.     Как кучето може да получи експортно родословие ако не е член на местната FCI организация? До сега беше със задължителния ПК номер.
– Това все още се случва, FCI и нейната мрежа от членове се задължават да предоставят експортно родословие, така че кучето да може да се регистрира в развъдната книга на съответната национална киноложка организация по местоназначаване (местоживеене може би). Тази точка подлежи на правен диспут в основния ни иск, който сега се разглежда в Немския съд. Въпреки това, с цел да може да се впишат кучетата в развъдната книга на SV, не е задължително да се вади експортно родословие.
4.     Трябва ли снимките да се изпращат за разчитане в Германия или това може да се случи в държавата, в която е клубът и оторизираният за това ветеринар към клуба?
– Снимките трябва да бъдат разгледани и одобрени в Германия. Само тогава се приемат за валидни от SV. За това трябва да се акредитира български ветеринар по процедурата, която се изисква от SV/WUSV и Dr. Bernd Tellhem. Най-добре се свържете с WUSV и ги попитайте.
5.     SV одобрява ли клубни изпити, клубен кьорунг и клубно родословие, дадени от клубни съдии и кьормайстори?
– Да, родословието се приема, както обясних по-горе, също така титлите и кьорунга, за участие в развъдни изложби, въпреки че за развъждане в Германия е задължително развъдчика или немецът, който купува кучето, да покрива всички изисквания наложени от SV за развъждане в Германия.
Нашата основна грижа е доколко сме зависими от местната FCI асоциация и степента на легитимност на нашия клуб зад граница, за да имаме възможност да продаваме нашите кучета и в други държави.
– Именно за това се борим! Всички сме потърпевши от тези обстоятелства по един или друг начин. Ден след ден краят на тази система, която задушава организациите, които работят за доброто на кучетата наближава.
Уточнение относно лигитимност на развъждане във WUSV клубовете.
SV в допълнение към съществуващото признаване за участие в събития на WUSV клубове на кучета с WUSV клубни родословия, съобразени с правилника на WUSV, признава развъждането на кучета с родословия, издадени от WUSV клубове, стига да са развъждани съобразно развъдните критерии определени от програмата на WUSV за качество с цел хармонизация на развъждането на Немско овчарско куче.
Какво означава това:
На последното Общо събрание на WUSV бе взето решение за единна програма за хармонизация при развъждането на Немското овчарско куче във всички клубове членове на WUSV съобразени със изискванията на SV.
Това означава,че във всички клубове правилата за развъждане трябва да бъдат едни и същи а именно:
– оценка от изложба над 12 месеца
– Снимки(AD,ED),DNA
– Изпити AD,Wessentest,(BH,IGP1) или ZAP
– Кьорунг
Кучета изпълнили тези изисквания се признават за развъдни животни от SV и могат да получат SZ номер.

ОЦЕНКИ и КЛАСИРАНЕ
от
НАЦИОНАЛНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗЛОЖБА ЗА НЕМСКИ ОВЧАРСКИ КУЧЕТА
Казанлък 2020

SV СЪДИЯ:ROBERT LANG -ГЕРМАНИЯ

 

КЛАС 3-6 месеца-женски:
VV 1 Xantty von Wassy
VV 2 Tita De La Madonina
VV 3 Xandra von Wassy
VV 4 Amiga Top Dogs
VV 5 E-Chara Santal Ivan
VV 6 Adel Top Dogs
VV 7 Dasha von Ivanov Chirpan
VV 8 Darri von Ivanov Chirpan
VV 9 Blaga von Vinarovo

КЛАС 3-6 месеца-женски/дълъг косъм/:
VV1 Daya von Ivanov Chirpan

КЛАС 3-6 месеца-мъжки:
VV1 Enco von der Salehof
VV2 Kevin vom Rita Burg
VV3 Cael Santal Ivan
VV4 Don Vito Santal Ivan

КЛАС 6-9 месеца-женски:
VV 1 Bela von Dimovo Haus
VV 2 Raida v. Simonitos Haus
VV 3 Simba v. Simonitos Haus
VV 4 Simba Top Dogs
VV 5 K-Maya von Sliven
VV 6 Vac-Vogvolgy Aqia
VV 7 Konga v. Haus Nikolov
VV 8 извън каталога
VV 9 Himena Top Dogs
VV10 Kaira v. Haus Nikolov
VV11 Daba v. Demchaos Hof

КЛАС 6-9 месеца-мъжки:
VV1 Izzy vom Naisshof
VV2 Leron von Sliven
VV3 Gari von Ivanov Chirpan

КЛАС 6-9 месеца-мъжки/дълъг косъм/:
VV1 Bethoven vom Haus Froehli

КЛАС 9-12 месеца-женски:
VV1 Doris von der Salehof
VV2 Kira von Haus Bifo
VV3 Nesta Argema Moenes
VV4 Tarawa Top Dogs
VV5 Lauren Denito

КЛАС 9-12 месеца-женски/ дълъг косъм/:
VV1 Zatra De La Madonina

КЛАС 9-12 месеца мъжки
VV1 Kanto v.Haus Bifo
VV2 Amigo zum Gigelsfelsen
VV3 Versus v. d. Alexander
VV4 Eliot von der Piste Trophe
VV5 Axel von Arendell

КЛАС 12-18 месеца-женски:
SG 1 Zina v. Alexander
SG 2 Barsa vom Naisshof
SG 3 Abba Noster Amicus
SG 4 Cim v.d. Salehof
SG 5 Gimba v.Neoplantium
SG 6 Panta v. Simonitos Haus
SG 7 Arabela v. Alexander
SG 8 Ambra v.d.Dog Hause
SG 9 Ashley v.haus Videv
SG10 Zita v.Haus Tzvedivar
SG11 Buria v. Demchos Hof

КЛАС 12-18 месеца-женски/ дълъг косъм/:
SG1 Diva vom Naisshof
SG2 Queen vom Team Felsenberg

КЛАС 12-18 месеца-мъжки:
SG1 Ayax Noster Amicus
SG2 U-Wolf von Wassy
SG3 Toro DE La Madonina
SG4 Pirin v. Simonitos Haus
SG5 Celo von Evelin Haus
SG6 Hard

КЛАС 18-24 месеца-женски:
SG 1 Yaffa Noster Amicus
SG 2 Wampy Tigback Hof
SG 3 Terry von Wassy
SG 4 Fanta vom Haus Bifo
SG 5 Honda v. Haus Nikolov
SG 6 Xera v. Demchos Hof
SG 7 Qaya von Rozzen
SG 8 Jeta v. Panhaus
SG 9 Merena v. Goppy I
SG10 Zara v. Demchos Hof

КЛАС 18-24 месеца-женски/дълъг косъм /:
SG 1 Ivon v.Denisto haus

КЛАС 18-24 месеца-мъжки:
SG1 Oliver Del Vento Mario
SG2 Buzz Aleboma Prime
SG3 Omir v. Simonitos Haus
SG4 Bamzy Santal Ivan
SG5 Pako von dem Herrsher
SG6 Toro von Wassy
SG7 Omar v. Simonitos Haus

КЛАС 18-24 месеца-мъжки/дълъг косъм /:
SG1 NI-KAS Top Dogs

КЛАС над 24 месеца Открит-женски:
SG1 Dara v.d Alexander
SG2 Pia von Vaya
SG3 Asya von Ivanov Chirpan
SG4 Zina Top Dogs
SG5 Kalian v.d. Alexander
SG6 Quina von Wassy
SG7 Pami von Rozzen
SG8 Zara Top Dogs

КЛАС над 24 месеца Открит-женски Дълъг косъм:
SG1 Helga von Sliven

КЛАС над 24 месеца Открит-мъжки:
SG1 Vennto vom Fichtenschlag
SG2 Falco v. Haus Nikolov
SG3 Endo v. Haus Bifo
SG4 Jek von Rozzen
SG5 Botev von Iron
SG6 Leron v. Simonitos Haus
SG7 Conn v. Haus Nikolov
SG8 Bandit von Evelin

КЛАС над 24 месеца Открит-мъжки дълъг косъм:
SG1 Fedor v. Sliven
SG2 Soni von Vinarovo

КЛАС над 24 месеца Работен-женски:
V1 Afires Vall team vom Höhen berg
V2 Helga von den zwei Steinen

КЛАС над 24 месеца Работен-мъжки:
VA1 Dasty Emsi Haus
VA2 Furbo Tigback Hof
V1 Hummer von der Werether-Muhle
V2 Nando del Monte Saraceno
V3 Delfonso von Rozzen
V4 Dax von Illisto
V5 Can von Rozzen

КЛАС над 24 месеца Работен-мъжки/дълъг косъм /:
VA1 Oreo vom Ortskern
V1 Lithium vom Fanino

РАЗВЪДНИ ГРУПИ
„von Simonitos Haus “ Бащи-5; Майки-2
Собственик: Живко Георгиев
„vom Naisshof “ Бащи-3; Майки-3
Собственик: Milan Spasih

„von Wassy “ Бащи-3; Майки-3
Собственик: Mихаил Василев
„von der Alexander “ Бащи-2; Майки-4
Собственик: Александър Димитров
„von Ivanov Chirpan “ Бащи-3; Майки-2
Собственик: Гено Иванов

ПЛЕМЕННИ ГРУПИ

Hummer von der Werether-Muhle /Gary v. Huhnegrap-Yuma v.d. Werether-
Muhle /

VV3 Cael Santal Ivan
VV2 Raida Simonitos Haus
VV5 Axel v . Arendell
SG4 Bamzy Santal Ivan
SG5 Quina von Wassy
Vennto vom Fichtenschlag /Quoran d’Urmental -Waida vom Fichtenschlag
/
VV1 Xantty von Wassy
VV3 Xandra von Wassy
SG 2 Queen v. Team Felsenberg
SG3 Terry von Wassy
SG4 Toro von Wassy
Veit v. Haus Bifo /Yes v. Leitethawald-Manta v. Haus Bifo /
VV2 Kiara v. Haus Bifo
VV1 Kanto v.Haus Bifo
SG4 Fanta v.Haus Bifo
SG2 Falco v. Haus Bifo
Oleg v.d. Alexander /Fred vom Rumbachtal-Lajka Armandia Lidderdali /
VV3 Sirma v.Simonitos Haus
SG7 Arabela v.d. Alexander
Bora v. Haus Nikolov /Madrid v. Sempor-Soraja v. Timohaus /
VV2 Raida v. Simonitos Haus
SG3 Omar v. Simonitos Haus
SG7 Omir v. Simonitos Haus
SG6 Leron v. Simonitos Haus

БЛАГОДАРИМ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ!
ПОЗДРАВЛЕНИЯ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ!