ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

​от Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ОБЕДИНЕНИЕ ЗА НЕМСКИ ОВЧАРСКИ КУЧЕТА В БЪЛГАРИЯ – ОНОК“ УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, ​Въз основа на Решение на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ОБЕДИНЕНИЕ ЗА НЕМСКИ ОВЧАРСКИ КУЧЕТА В БЪЛГАРИЯ – ОНОК“, Ви каним и Молим за Вашето присъствие на заседание на Общото събрание на […]