BSV


 

ПОКАНА

Управителният съвет на СНЦ „Обединение за немски овчарски кучета в България - ОНОК”, свиква редовно Общо събрание на Сдружението на 31.03.2019 г. от 09.00 часа в гр. Пловдив, Аграрен университет, зала 222, при следния дневен ред:

 1. Отчет на Управителния съвет за 2018 г.
 2. Отчет на касиера за финансовата година.
 3. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2018 г.
 4. План за работа през 2019 г.
 5. Разни

При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, редовното Общо събрание ще се проведе на същия ден от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.

1.03.2019 г

 


 

03.09.2018 г.

Това е опит за кратък исторически преглед на най-важните кръвни линии, с най-добрите им представители  и техния настоящ статут в развъждането на немското овчарско куче, с автор Лотар Куол - отговорник по развъждане на SV. > PDF

 

21.06.2018 г.

ОТВОРЕНО ПИСМО

До г-н Михаил Василев

Здравей Мишо,

Минаха няколко дни от проваления опит за дискусия по наистина важна за ОНОК тема. Надявам се времето да е уталожило страстите, защото те никога не са добър съветник. Признавам, че и до сега не знам истинската (или поне цялата) причина за твоето поведение. Стъпката, която си направил е сериозна, но не мисля, че е в правилната посока. Не знам дали разбираш, но желанието ти да ми вмениш “подкрепа за доказана измама, подкрепа за безобразни нарушения и манипулации”, засяга не само лично моето добро име и душевен комфорт. То е в голяма услуга на всички противници на ОНОК, на хитреците, нахалниците и истинските измамници, които винаги са твърдяли, че и в ОНОК са “същите като тях”. Не зная защо им правиш тази услуга. Знам обаче, че когато има причина, винаги ще се намери повод. Ти “създаде” своя повод и напук на здравия разум се погрижи за “популярността” на клуба по един от най-лошите сценарии.

В писмото ти присъстват полуистини, откровени неистини и са спестени важни факти, което говори за умисъл и този похват обикновено се нарича манипулация.

И за да не бъда голословен :

- Твърдиш, че “ ... г-н Венелин Динчев, който застана и подкрепи една доказана, нагла и не еднократна (правилното е нееднократна) измама!”. Как точно съм подкрепил каквато и да е измама? Аз твърдях и продължавам да твърдя, че Христо Желязков не е трябвало да получава родословия, за които не е представил редовни документи. А ти си му издал такива родословия, поне два пъти. Кой подкрепя измамата?

- Твърдиш, че “Мотив за това е без очните (може би – безочливите) обвинения отправени срещу мен от Председателя на ОНОК г-н Динчев!”. Какви точно обвинения съм ти отправил? Въпросът, защо си издал родословия без правно основание не е обвинение, още по-малко “без очно”(каквото и да означава това), защото ти го зададох, гледайки те в очите. Ти сам усети, че оправданието, че не си забелязал липсата на подпис е несериозно, още повече, че носеше повторно издадени същите родословия, побърза да се “обидиш” и напусна процедурата.

- Твърдиш, че “...докато на чело (правилното е начело) на ОНОК е лидер подкрепящ безобразни нарушения и манипулаций ( правилното е манипулациИ) аз самоволно напускам клуба.”. Отново питам, какво нарушение или манипулация съм подкрепил? Както вече ти припомних, издавайки родословия без необходимите документи, на практика ти си подкрепил нарушение, като за целта си извършил друго такова.

Това са фактите!

Накратко, процедурата по изслушване, която организирах съгласно Устава на ОНОК беше опорочена от твоето самоволно напускане, което освен израз на неуважение към Устава на ОНОК и към присъстващите, беше пречка за нормалното протичане на процедура за наказание. Така че, ти драги Мишо, беше този, който умишлено или не, направи невъзможно изпълнението на процедурата! А нагласата ти, че не дължиш обяснения при неспазване на Устава и правилниците е много по-голям прът в колелото, отколкото нарушение на редови член. Защото, като Отговорник по развъждане на ОНОК си длъжен да даваш пример, при това добър!

И след като те запознах с моята гледна точка, любезно, но настоятелно моля, да сториш необходимото, така че несправедливите и по същество клеветнически твърдения, които си написал по мой адрес, да бъдат снети! Естествено е това да стане по неунизителен за теб, но категорично възстановяващ достойнството ми начин. Липсата на незабавна адекватна реакция ще ме лиши от повод за поддържаната от мен дискретност. Освен това ще ме принуди да прибегна до всички достъпни законосъобразни начини и средства да защитя доброто си име.

Поздрави,

Венелин

П. П. - Поправките в текста, макар неизчерпателни, не са дребнавост или заяждане. Твоят статут и характерът на посланието предполагат повече внимание в правописа, пунктуацията и граматиката.


 

06. 06. 2018 г.

Поместеното по-долу писмо е получено на електронната ми поща вечерта на 05. 06. 2018 г. и е адресирано до УС на ОНОК – БЪЛГАРИЯ.

Понеже авторът, г-н М. Василев е обявил, че ще го публикува в социалната мрежа Фейсбук, намирам, че споделянето му в сайта на ОНОК е нормално и не нарушава правата на никой от споменатите в текста.

В. Динчев - председател на УС на ОНОК

 

(публикува се оригиналния текст, без никаква промяна)

“Здравейте,
с голямо съжаление и разочарование пиша това писмо!
Съжалявам, защото мисля имам какво още мога да дам на Клуба за неговото развитие и популярност.
Особено съм разочарован от поведението и реакцията на г-н Венелин Динчев,който застана и подкрепи една доказана,нагла и не еднократна измама!
Ще се опитам да Ви обясня случая.
След, като абсолютно случайно се натъкнах на Удостоверение за окучване изпратено в Канцеларията от Христо Желязков, на което липсва подпис и печат на Отговорника по развъждане на МГ -Пловдив !
Възможно най-бързо проведох  разговор с д-р  Михайлов разбрах,че развъдчика не го е информирал дори за въпросното кучило!  
Нещо повече, него е правил последната година! Потърсих предишни удостоверения от същия развъдчик и се оказа,че  освен не подписаните документи има и два с фалшифициран подпис потвърдено от самия д-р Михайлов!
Получих покана за среща организирана от МГ-Пловдив, на която присъстваха Венелин Динчев, Васил Миланов, Николай Михайлов, Христо Желязков, Петко Петков. Отидох на уговореното място с вярата,че ще се вземе правилно и трезво решение на   проблема и подобен тип нагли нарушения на развъдния  правилник на ОНОК няма да бъдат допускани повече!
На вместо това вината абсолютно тенденциозно беше хвърлена върху мен,за това че съм издал част от тези родословия  !
Да,признавам,че поради невнимание и липсата на време съм пропуснал липсата на подписа,но е факт, че когато видях липсата му веднага се свързах с д-р Михайлов! 
В крайна сметка се  оказва, че моето нарушение или по-скоро забавена реакция е толкова голямо,че обезличи на 100% тоталното потъпкване и неспазване на Правилника за развъждане на ОНОК ! Сведе до нулеви стойности наглата имитация на подписа на Отговорника по развъждане на МГ Пловдив!
По този повод (без това да означава, че бягам от отговорност, напротив готов съм да понеса всички последващи от нарушението ми наказания),Моля членовете на Управителния съвет на ОНОК да ме освободят от заеманата от мен длъжност, а именно Отговорник по развъждане на Обединението. 
Мотив за това е без очните обвинения отправени срещу мен от Председателя на ОНОК г-н Динчев! 
И тъй като съм уважаващ себеси човек открито заявявам,че докато на чело на ОНОК е лидер подкрепящ безобразни нарушения и манипулаций аз самоволно напускам клуба.
В заключение ще кажа,че не Съжалявам за нищо направено от мен за ОНОК! 
Благодаря ви за вниманието! 
С Уважение Михаил Василев 

п.п ще публикувам това отворено писмо в фейсбук станицата на ОНОК. Искам всеки да разбере от първо лице мотивите на оттеглянето ми,защото не искамда се спекулира с това!”

 

 


 

Резултати от Световното първенство за немски овчарски кучета
в периода 1992 - 2016 година.

 

06. 06. 2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ ОТ WUSV

Ladies and Gentlemen:
Dear Members:
Please find below a link that leads you to the latest newsletter in terms of the WUSV World Championship 2017 in the Netherlands for your information. In case of questions please refer to Ms. Maud Diemer in person who will happily assist you.

With kindest wishes,
Helga Seidel

превод:

Дами и господа:
Уважаеми членове:
По-долу ще намерите връзка, която ви води към най-новия бюлетин с информация за вас, по отношение на Световното първенство на WUSV - 2017, в Холандия. В случай, че имате въпроси, моля, обърнете се към г-жа Maud Diemer, която с удоволствие ще ви помогне.

С най-добри пожелания,
Хелга Зайдел

http://mailchi.mp/vdh/newsletter-worldchampionship-ipo-agility-2017?e=[UNIQID]

Maud Diemer MSc BA
PR & Communications
VDH WUSV / WC Agility 2017
T +31653995598
Mail: org@wusv2017.nl

 


 

Уведомяваме всички членове на ОНОК, че съветът на директорите на WUSV е взел решение, че за участие на Световното първенство на WUSV и на  WUSV-Universalsieger ще се изисква представянето на ветеринарен сертификат по образец на WUSV (виж приложението), подписан от лицензиран ветеринарен лекар и упълномощен представител на ОНОК.

 

Решения на редовното Общо отчетно-изборно събрание на ОНОК от 18.12.2016 г.

 1. Събранието приема отчета на Председателя и касиера.
 2. Събранието приема отчета на отговорника по развъждане.
 3. Събранието приема отчета на отговорника по обучение.
 4. Събранието освобождава УС от отговорност.
 5. Събранието избира Управителен съвет на ОНОК в състав:
  Председател – г-н Венелин Динчев
  Зам. Председател – г-жа Мариана АлКюрди
  Касиер – г-н Петко Петков
 6. Събранието приема следния план за работата на ОНОК през 2017 година :

29 януари, София – изпит и кьорунг (при наличие на поне 3 записани кучета)

26 февруари, София – изпит и кьорунг (при наличие на поне 3 записани кучета)

26 март, Сливен – специализирана изложба

9 април, Пазарджик - кьорунг

22 април, Сливен - изпит ВН, ІРО 1,2,3 и кьорунг – съдия и кьормайстор Jürgen Hoffmann- SV,WUSV

23 април, Сливен – специализирана изложба - съдия и кьормайстор Jürgen Hoffmann- SV,WUSV

30 април, София – изпит и кьорунг (при наличие на поне 3 записани кучета)

28 май, София – изпит и кьорунг (при наличие на поне 3 записани кучета)

25 юни, София – изпит и кьорунг (при наличие на поне 3 записани кучета)

30 юли, София – изпит и кьорунг (при наличие на поне 3 записани кучета)

27 август, София – изпит и кьорунг (при наличие на поне 3 записани кучета)

24 септември, София – изпит и кьорунг (при наличие на поне 3 записани кучета)

30 септември, Сливен – специализирана изложба

21 октомври, Сливен – изпит - съдия и кьормайстор Günter Schwedes – SV,WUSV

22 октомври, Сливен – национална специализирана изложба, Шампион на България - съдия и кьормайстор Günter Schwedes – SV,WUSV

29 октомври, София – изпит и кьорунг (при наличие на поне 3 записани кучета)

26 ноември, София – изпит и кьорунг (при наличие на поне 3 записани кучета)

10 декември, Сливен – Юбилейно тържество “25 години ОНОК”

18.12.2016 г

 

Информация за развъдчиците

 

Обзор на популярни кръвни линии в породата немско овчарско куче - 2016

Данни за потомството на някои разплодници - 2016

 

източник на информацията - World Union of the Asssociations of German Shepherds (WUSV) e.V./ registered association
- Secretariat General - 14.11.2016