Разяснения относно провеждането на “Wessentest”

Оценяване на характера в съюза за немски овчарски кучета

Информация за организатори, съдии и участници

За да може оценяването на характера да се извърши успешно и ефикасно, в този информационен бюлетин ние систематизирахме най-важните точки за Вас.По-долу ще намерите всички важни точки, по които можете да се ориентирате.

Правила за участниците
Минималният брой участници е четири кучета с четири различни хендлери (хора, които представят кучетата на киноложки изложби), максималният брой на ден е 12 кучета на съдия. Прилагат се същите правила, както в международния изпитен правилник, що се отнася до броя на кучетата в изпитния ден, това означава, събота или неделя по 12 кучета, петък като ½ ден – 6 кучета. При оценяването на характера се разрешава представянето на максимум 2 кучета от 1 хендлер.

По-възрастните кучета, които искат да участват в оценяването на характера, изискват специално разрешение от Централния офис на съюза на немските овчарски кучета. Можете да намерите формуляра по долу.ю

Собственикът трябва да изпрати заявление за специално разрешение чрез организатора до съюза на немските овчарски кучета преди събитието. В случай, че се изисква специално разрешение, възникват разходи с обем от 100, – €.
Пример: Дата на раждане на кучето: 01.01.2018 – оценяване на нрава от 01.10.2018 до 01.02.2019
По-младите кучета нямат право да участват!

Документи за кандидатстване
Участниците регистрират кучето чрез регистрационна карта, съобразявайки се с местната група. Оригиналното родословие трябва да бъде представено на събитието.

В момента таксата за участие е 60 евро(40/SV и 20/BSV).
Може да намерите формуляра по долу.

Предаване на формулярите
Местната група на организацията изпраща копия от формулярите за регистрация веднага след крайния срок за регистрация (на следващия ден) до офиса на развъдния регистър

Вписване в родословието
Оценяващият нанася оценката за характера на последната страница на родословието в предвидените колони за резултати от изпитите. След успешно участие оценяващият ще постави допълнително и печат върху първа страница на родословието. По-нататъшно вписване в родословието може да бъде извършено само от оценяващия или от Съюза на развъдния регистър чрез заплащане. Безплатно вписване може да се направи само ако родословието се намира в канцеларията(напр. поради вписване на Дисплазия на тазобедрената става / Дисплазия на лактите / ДНК.

Публикуване на резултатите
Резултатите се публикуват от Службата на развъдния регистър в SV-DOxS.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.