Wessentest
Wessentest се прилага за оценяване нрава на млади кучета – от навършени 9 до навършени 13 месеца.
Изрична наредба: Заради Covid пандемията, SV комисията реши да позволи участието във Wessentest на всички кучета родени след 1ви Февруари 2019г. (Тази наредба е валидна до 30ти Юни 2021г.)


Поради непреднамерени мерки срещу CODIV-19, Wessentest и Ausdauerprüfung (AD) няма да бъдат проведени.

Съдия: Fridrih Gerstenberg (SV)
Място: Стадион „Хаджи Димитър“, Сливен
Дата: 27.03.2021г.


УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
• Оригинал на родословие
• Валиден паспорт за имунизация