ВАЖНО:  УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ – ОРИГИНАЛ НА РОДОСЛОВИЕ; ПОКРИТ ИЗПИТ ВН, ОЦЕНКА ОТ ИЗЛОЖБИ МИНИМУМ КЛАС  12-18 МЕСЕЦА И НЕ ПО-МАЛКО ОТ МНОГО ДОБЪР,  ПРИ SV СЪДИИ, ПОКРИТ ИЗПИТ IPO 1 ИЛИ IGP 1, СНИМКИ HD,ED С ЗАВЕРКИ В SV, !!!

Дaта на раждане/Data of birth:
Д:

М

Г:

Пол на кучето/Gender:Мъжки/MaleЖенски/Female

Косъм/Hair:

Вид кьорунг/Type korung: