ВАЖНО:  УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ – ОРИГИНАЛ НА РОДОСЛОВИЕ; ПОКРИТ ИЗПИТ ВН, ОЦЕНКА ОТ ИЗЛОЖБИ МИНИМУМ КЛАС  12-18 МЕСЕЦА И НЕ ПО-МАЛКО ОТ МНОГО ДОБЪР,  ПРИ SV СЪДИИ, ПОКРИТ ИЗПИТ IPO 1 ИЛИ IGP 1, СНИМКИ HD,ED С ЗАВЕРКИ В SV, !!!

  Дaта на раждане/Data of birth:
  Д:

  М

  Г:

  Пол на кучето/Sex*:

  Косъм/Hair:

  Вид кьорунг/Type korung: