Extracts of a letter from Herr Messler / Извадки от писмо на г-н Messler

Навярно вече сте го прочели, а може би не. Вярваме, че ще Ви бъде интересно. Публикувано във Facebook  от Messy Swannburg Вчера в 16:15 ч. Източник: г-н Pouline Willis Откъси от писмо на г-н Меслер. Проф. Д.ик.н. Х. Меслер Преди да започнете, трябва да вземете предвид и възможноно най-скоро след … Продължете с четенето на Extracts of a letter from Herr Messler / Извадки от писмо на г-н Messler