Изпити през 2021г.

Казанлък 06.11.2021г. Експертиза за преценка племенната годност на кучето – Кьорунг – ОНОК – България 06.11.2021г. Горна Оряховица 23.09.2021г. (Отложен) Тест за определяне на характера – Wesenstest – ОНОК – България 23.09.2021г. Сливен 15.05.2021г. Kьорунг за селекция на разплодниците – ОНОК – България 15.05.2021г.