Изпити през 2020г.

Пазарджик 20.06.2020г. → Резултати Експертиза за преценка племенната годност на кучето-Кьорунг