До всички заявили участие в изложба Пазарджик 21.06.2020

Умоляваме всички които са записали кучета за участие в изложбата на 21.06.2020 в Пазарджик и не са заплатили таксата за участие да го направят възможно до утре сряда 17.06.2020 да си внесът таксите. Това е молба с оглед навременно вписване и отпечатване на каталога. Благодаря предварително. ПЛАЩАНЕ НА МЯСТО ЗА … Продължете с четенето на До всички заявили участие в изложба Пазарджик 21.06.2020