До всички заявили участие в изложба Пазарджик 21.06.2020

Умоляваме всички които са записали кучета за участие в изложбата на 21.06.2020 в Пазарджик и не са заплатили таксата за участие да го направят възможно до утре сряда 17.06.2020 да си внесът таксите.

Това е молба с оглед навременно вписване и отпечатване на каталога. Благодаря предварително. ПЛАЩАНЕ НА МЯСТО ЗА УЧАСТИЕ НЯМА ДА ИМА!

Председател на УС на ОНОК Красимир Миленов.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.