Съобщение от WUSV

Горчиво поражение за VDH/FCI
За пореден път Висшият областен съд на Дюселдорф постановява, че наредбите на VDH и FCI съдържат незаконосъобразни разпоредби, които нарушават законодателството в областта на конкуренцията и поради това са нищожни. Висшият областен съд – както и преди това Областният съд на Дортмунд – отхвърли искането на VDH и FCI да се забрани на SV да включва в племенната книга чуждестранни членове на немски овчарки, които не са членове на FCI. Сега СВ може да включва в родословната книга немски овчарки, които не са членове на FCI, при условие, разбира се, че са спазени останалите изисквания. Незаконните устави на VDH и FCI трябва да бъдат променени, в противен случай могат да бъдат наложени финансови санкции.“

Уважаеми членове на WUSV, приятели на немската овчарка, приятели на породистото кучешко развъждане,
Институционализираното развъждане на породисти кучета понастоящем се сблъсква с все повече проблеми. В родните страни на класическите европейски породи кучета се наблюдава значителен спад в броя на регистрираните кученца от контролирано развъждане. По тревожен начин регистрацията на кученца, както и броят на членовете и други показатели са ясен знак.

Ако сега се има предвид, че въпреки силно променените социални условия броят на кучетата и търговията с тях са останали постоянни, поне в рамките на Европейския съюз, трябва да се отбележи, че през последните години се наблюдава изместване на пазара на кучета към неконтролируем, сив и по-малко прозрачен пазар в ущърб на контролираното развъждане на кучета.

Има разбираеми причини за това неприятно и предсказуемо фатално развитие от наша гледна точка:
Възможният купувач на кученца, т.е. целевата група, в крайна сметка „потребителят“, е затрупан с огромно количество информация, която по никакъв начин не е потвърдена или регулирана. Това стимулира сивия сектор. Цялата система е уязвима.
Кинологичните организации и институции не са в състояние да предоставят на купувачите на кученца обективни, контролирани данни, които да са подходящи за вдъхване на доверие на потенциалните купувачи на кучета. Причината за това може да се търси, наред с другото, във факта, че съответните кинологични организации са развили през десетилетията собствена динамика, която е насочена повече към защита на собствените им интереси и тези на техните протагонисти, отколкото към кинологичното качество.

Високопарните думи в правилата и законите са в рязък контраст с липсата на фактическо прилагане на реално кинологично качество и контрол в смисъла на защита на потребителите и кинология.

Свободната конкуренция, прозрачността и защитата на потребителите не играят никаква или само незначителна роля в институционализираното развъждане на породисти кучета. Потребителят (купувачът на кученца) е във властта на доминиращите кинологични институции, които имат егоцентрична нагласа и самодоволство, чието време е отминало поради липсата на доверие. Човек не може да се освободи от впечатлението, че тази самовглъбена насоченост е по-скоро за защита на привилегиите, придобити в продължение на десетилетия, отколкото с цел прозрачност и кинологични цели.

Настоящата ситуация в кинологичния свят по никакъв начин не съответства на изискванията и информационните модели и във времената на бързо напредваща глобализация. При липсата на прозрачност и проследяемост информацията по всяка тема, независимо дали е правилна или не, става възможна по целия свят, комуникира се в рамките на секунди и се използва или манипулира според нуждите.

Както показват многобройните криминални ексцесии в контекста на незаконната търговия с кучета по време на пандемията, сегашната ситуация изисква отговорните лица да отхвърлят архаичните модели на мислене и да направят спешна и необходима промяна на парадигмата, която да бъде осъществена от обществото, политиката и кинологичните асоциации.

Така например през последните години политиката и обществото въведоха защита на хуманното отношение към животните, която днес се съдържа във всяко цивилизовано национално законодателство и отчасти е интегрирана в силно диференцирани разпоредби. Пример за това е Германия, където хуманното отношение към животните е включено в Основния закон. По този начин хуманното отношение към животните и съобразеното с вида им третиране на поверените ни животни са не само нещо естествено, но и законово задължение, което държавата и обществото са въвели. Тези правила трябва да се спазват стриктно. Това не подлежи на обсъждане и има обществен консенсус въпреки понякога различаващите се възможности за тълкуване.

Същото се отнася и за правните основания, свързани със защитата на потребителите, антитръстовото право и правото на конкуренция, както и с контрола на качеството. От гледна точка на конкуренцията и защитата на потребителите през последните десетилетия, особено на европейския пазар, се развиха норми, които са общо право. Очевидно е, че тези закони и правила или не са признати от отговорните кинологични организации, или са умишлено подкопавани. От само себе си се разбира, че в едно правово общество тези закони, които защитават свободната пазарна икономика – които в крайна сметка служат за контрол на качеството и защита на потребителите – и трябва да бъдат стриктно спазвани и от нашите представители и лобисти.

Човек не може да избира кои закони да следва въз основа на личното си мнение.
Това важи с особена сила, тъй като през последните десетилетия се развиха господстващи позиции на отделни организации, които противоречат и злоупотребяват със защитата на потребителите и свободната конкуренция и по този начин оказват значително влияние върху кинологията, свързана с качеството. Незабавно трябва да се изиска и осъществи промяна на парадигмата от страна на чадърната организация. Това е особено вярно, като се има предвид глобалното влияние на тези институции и въздействието, което тези политики и решения оказват както върху вътрешния пазар, така и върху останалия свят.

От създаването на асоциацията преди почти 125 години SV и WUSV практикуват „конкуренция“ при строги правила за параметрите на качеството. Състезанията се провеждат директно на нашите големи събития, а също и като най-съвестно, де факто сертифицирано доказателство за здравето и индивидуалния принос на нашите родословни кучета, което безспорно има положителен ефект върху развъдчиците и любителите на немската овчарка и породата в световен мащаб.

С разпоредбите за контрол на размножаването на WUSV поставихме крайъгълен камък в кинологията, който се прилага и е напълно приет в целия свят. Едно куче, отгледано в рамките на WUSV, в съответствие с определените критерии, отговаря на най-високите изисквания за качество, които се проверяват щателно. Само кучета, отглеждани в съответствие с тези критерии, се в рамките на WUSV се приема за немска овчарка по смисъла на Ритмайстер фон Щефаниц. Никога в развъдната дейност на родината няма да попадне овчарско куче от типа „MeToo“, което не отговаря на нашите високи критерии. Въпреки това кучетата, които отговарят на високите критерии, имат достъп до нашето развъждане.

С оглед на това сме доволни от неотдавнашната победа на асоциацията основател на породата немска овчарка „Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V.“ в съдебен спор пред Висшия областен съд на Дюселдорф.

Този съдебен спор е иницииран от VDH, към който се присъединява FCI, и е насочен срещу SV.
Тези организации искаха да ни забранят да вписваме в нашата племенна книга кучета, които са отгледани според нашите високи и преди всичко обективни критерии, ако са отгледани извън клуб на FCI. От гледна точка на FCI в родословната книга на SV трябва да се включват само кучета, развъждани в рамките на тяхната мрежа. Приоритет е даден на принадлежността към асоциацията, а не на действителното кинологично качество, обективен критерий или съобразяване с потребителя.

След отмяната на така нареченото „съдийско ембарго“ през миналата година, Съдът за картелите отново потвърди нашето мнение: VDH и FCI действат в нарушение на антитръстовото законодателство! Значителни части от техните разпоредби са нищожни поради нарушаване на забраната за картели. Конкретно това означава, че FCI и нейните асоциации-членки трябва за втори път в рамките на много кратък период да приведат същественото съдържание на своите устави и правилници в съответствие с върховенството на закона.

СВ ще се придържа към практиката си да вписва в племенната си книга немски овчарки от всички клубове на WUSV. По този начин Висшият областен съд на Дюселдорф напълно потвърди съответното решение на Областния съд на Дортмунд от януари 2021 г.
VDH и FCI искаха да предотвратят вписването на немски овчарки от клубове, които не са членове на FCI, в родословната книга на SV, а не само в регистъра на приложенията, както преди. Поради това на 23 декември 2020 г. VDH е подала молба за издаване на временна забрана. Сега Висшият областен съд на Дюселдорф окончателно заяви, че на SV не може да бъде забранено да вписва кучета от клубове, които не са членове на FCI, в своята племенна книга. По-скоро Висшият областен съд счита, че подобна забрана представлява „странично“ и следователно особено сериозно ограничение на конкуренцията. Преди това Областният съд на Дортмунд вече се е произнесъл ясно в полза на SV. Съответните разпоредби на VDH и FCI нарушават забраната за картели и злоупотреби. Те са нищожни и не могат да бъдат прилагани повече.

По-конкретно Висшият областен съд посочва последиците от това картелно нарушение в световен мащаб:

„Тези правила имат за цел забележимо ограничаване на конкуренцията в рамките на вътрешния пазар, а освен това и в световен мащаб на пазарите на предлагане на услуги за развъждане на породисти кучета и развъждане на кучета, и могат да засегнат значително конкуренцията между държавите членки.“

Висшият областен съд на Дюселдорф илюстрира колко силно разпоредбите на FCI и VDH ограничават конкуренцията в световен мащаб. Развъдчиците извън FCI са поставени в по-неблагоприятно положение от развъдчиците в FCI, без това да е оправдано:

„[Тези правила засягат] конкурентоспособността на развъдчици, които не са членове на VDH/FCI, с развъдчици, които са членове на VDH/FCI, и на клубове за развъждане на кучета, които не са членове на VDH/FCI, с клубове за развъждане на кучета, които са членове на VDH/FCI или са свързани с тази организация чрез споразумение за сътрудничество. Това затруднява продажбата на кученца, отгледани извън FCI, на развъдчици в рамките на FCI, в този случай например на немски овчарки от чуждестранни асоциации на WUSV, които не са свързани с FCI, на развъдчици, които членуват в [SV], и по този начин се отразява на пазарната стойност на тези кучета.“

Висшият областен съд на Дюселдорф призна висококачествените стандарти, които се спазват в асоциациите на WUSV. Той не счита за оправдана общата забрана за регистрация на кучета, които не са обект на VDH-FCI, ако се спазват същите или по-строги критерии за чистопородност и развъждане, какъвто е случаят със SV.

Немските овчарки, отглеждани в клубовете на WUSV, надхвърлят обективните критерии на националните кинологични организации от мрежата на FCI. В повечето случаи е налице само обикновено придържане към ниските стандарти за развъждане на мрежата FCI, които не могат да гарантират спазването на самите стандарти за породата.

Областният съд на Дортмунд вече правилно е установил нарушение на чл. 102 ДФЕС или §§ 19, 20 GWB, т.е. злоупотреба с пазарна сила:

„Фактът, че кучета с родословие, което не е признато от FCI или [VDH], не могат да бъдат включени в родословните книги, засяга конкурентните възможности на развъдчици, които не са организирани в [VDH] или FCI по начин, който е подходящ за пазара на продажба на кучета с родословие.“

Като цяло доминиращите дружества като FCI и VDH носят специална отговорност за конкуренцията. Техните разпоредби и решения не трябва да пречат на правилното функциониране на пазара. По този начин SV заедно с клубовете на WUSV отново постигнаха важна победа в съда. Съществени разпоредби на FCI и VDH (а именно чл. 8 от Процедурния правилник на FCI от 2015 г. и актуалната му версия, както и § 3 № 1.13б от Устава на VDH и § 3 № 1 и № 2 от Правилника за развъждане на VDH) бяха обявени за антитръстови нарушения и нищожни. Картелните съдилища правилно оценяват кинологичните организации, като FCI и VDH, като дружества по смисъла на антитръстовото законодателство, които трябва да спазват приложимите закони за конкуренцията, а не вътрешните правила и устави на сдруженията, които ограничават или нарушават конкуренцията.

Поради това развъдчиците, техните кучета и техните потомци от клубове извън FCI не могат да бъдат дискриминирани. Незаконно е, че развъдчици от клубове, които не са членове на VDH/FCI по света, не са могли да регистрират своите немски овчарки в съответните родословни книги, дори ако техните кучета отговарят на строгите изисквания на SV и са също толкова чистокръвни, колкото и кучетата с признати от VDH-FCI родословия. Разпоредбите на FCI и нейните асоциации членки са обявени за невалидни в цялата мрежа на FCI.
Умишленото продължаване на това нарушение на антитръстовото законодателство може да доведе до значителни глоби и правни щети.

Клубовете на WUSV са истински представители на възможно най-голяма отговорност в развъждането на чистокръвни немски овчарки по целия свят в съответствие със стандарта на породата и правилата за развъждане с найвисоко качество на WUSV.

SV и WUSV отговарят на най-строгите критерии за изследване на родословието на немските овчарки, тяхното здраве и характерови особености, както и на характеристиките им като работни и семейни кучета в рамките на най-високите стандарти за хуманно отношение към животните.

 

Можем да се гордеем с това и ще продължим да вървим по този път без колебание в духа на Ритмайстер фон Щефаниц.

С уважение,
Проф. д-р Хайнрих Меслер, президент на SV/WUSV


Оригинален документ

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.