ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗЛОЖБИ

ЧЛЕН I.ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОНЯТИЯТА: 1.РАЗЛИЧАВАТ СЕ: а)Изложби,организирани от Местни групи(МГ) б) Изложби,организирани от УС на ОНОК 2.ИЗЛОЖБИТЕ,ОРГАНИЗИРАНИ ОТ МЕСТНИТЕ ГРУПИ СЕ ОРГАНИЗИРАТ И ПРОВЕЖДАТ ПОД ТЯХНО РЪКОВОДСТВО И ОТГОВОРНОСТА Е ТЯХНА а)датата за провеждане изложбите се съгласува на Общо събрание б)избора на съдии,за изложбите организирани от МГ става със съдействието … Продължете с четенето на ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗЛОЖБИПОВЕЧЕ