Обединение за Немски Овчарски Кучета в България (ОНОК) е създаденo на 14.11.1992 г. в Пловдив. Много скоро в него се включиха повечето от най-активните любители и селекционери на Немско Овчарско Куче. Само за две години след учредяването му – на Конгреса на Световния съюз на Обединенията за немски овчарски кучета – WUSV, проведен в град Бремен, Германия, през 1994 година, ОНОК бе приет за член и оттогава представя България сред организациите за немски овчарски кучета от целия свят.